Vad söker du?

Mest sålda
Avvisande
Husdjur
Vaccin
Övrigt
Alla produkter

GuideFästing

Få en fästingfri sommar

Fästingar är ett av få skadedjur i Sverige idag som kan leda till sjukdomar med mycket allvarliga följder, såsom borrelia eller TBE. Man bör göra det man kan för att skydda sig mot fästingbett och snabbt ta bort fästingen om man blivit biten.

Kort om fästingar Fästingars mun är försedda med kraftiga hakar, med vilka de kan borra sig in i huden och hålla sig kvar medan de suger blod från värden. Fästingen avger ett svagt bedövande gift vilket gör att fästingen oftast inte upptäcks förrän den observeras visuellt på grund av att den medan den fylls med blod också ökar i storlek och färg. Efter några dagar när fästingen är full av blod släpper den sin värd.
Sjukdomar som fästingar sprider

Det finns flera sjukdomar som kan spridas med fästingar, de vanligaste i Sverige är borrelia (Lyme borrelios) och fästingburen hjärnhinneinflamation (TBE), men man kan även smittas av andra parasit- eller virussjukdomar.

Risken att bli biten av en fästing som bär på smitta och sedan insjukna är låg, men dessvärre är sjukdommar som fästingen sprider ofta är besvärliga och ibland till och med allvarliga. Borrelia kan botas men går inte att vaccinera sig emot, medan TBE å andra sidan kan vaccineras emot men ej botas om man väl insjuknat. Den behandling man kan få begränsas till att lindra symptomen som kan vara allvarliga. TBE finns i störst utsträckning i Stockholms skärgård samt i östra Mälaren.

Se mer info kring TBE-vaccination på VaccinationsGuiden.

Där finns fästingar

Fästingar är mest förekommade i fuktiga miljöer, mars till november, särskilt i kall väderlek (5-15 grader), och i kustnära områden.

Symptom för borrelia

Det vanligaste tecknet på en borreliainfektion är att du kring bettet får en expanderande rodnad som är mer än 5 centimeter i diameter. Den uppkommer ca 1-4 veckor efter fästingbettet. Ibland kommer andra symptiom som sjukdomskänsla och eventuellt feber.

Om du misstänker en borreliainfektion så skall du kontakta sjukvård för att kontrolleras och eventuellt få behandling.

Symptom på TBE kan vara svåra att upptäcka, de kan börja som en influensa för att sedan ibland övergå i förlamningar, minnesluckor och trötthet.

Skapa en fästingfri trädgård

Gör en fästingrensning i trädgården

 1. Dra en vit fleecefilt genom trädgården, se var flest fästingar hakar på filten (troligtvis där honan lagt ägg). Kom ihåg platser med mycket fästingar.
 2. Plocka bort fästingarna med pincett inklädd handskar för att undvika eventuella patogener de kan bära. Bränn sedan fästingarna.
 3. Kalka hela gräsmattan men med speciell fokus på de platser där du observerade flest fästingar. Kalken torkar ut fästingar. Kalkning kan och bör du göra flera gånger per säsong. Det finns också alternativa medel till kalk.

Skapa en fästingfri trädgård

 1. Generellt finns inte fästingar på grusgångar eller altaner, vilka därför är bra för att gå och vistas på och därigenom undvika fästingar.
 2. Om möjligt så avgränsa trädgården för harar och rådjur som annars kan bära med sig fästingar till din trädgård.
 3. Har du mycket kaniner så finns möjligheten att begära skyddsjakt från din hemkommun.
 4. Placera ut mus och råttfällor.
 5. Se över och skydda eventuella husdjur mot fästingar.
 6. Om du har mycket problem med fästingar kan du överväga att anlägga en yttre gräns mot fästingar. En grusgång på 0,5 meter kan inte fästingar passera själva och har potentiella djur som kan föra med sig fästingen in så har du potentiellt fått en helt fästingfri zon.
Så tar du säkert bort en fästing
 1. Grip tag om fästingen med en pincett eller fästingborttagare, så nära munnen (huden) som möjligt
 2. Dra fästingen från kroppen samtidigt som du försiktigt vrider mycket lite (vrider du för mycket finns risk att mundelar lossnar och blir kvar i såret)
 3. Tvätta såret med tvål och vatten, sårtvätt eller desinfektionsvätska

 Tips: frysning av fästingen innan borttagning minskar avsevärt risk för smitta enligt internationella medicinska rekomendationer.

OBS. undvik huskurer som att smörja in fästingen med fett eller annat. Detta kan göra mer skada än nytta då fästingen riskerar att släppa ut mer smittoämnen.

Bekämpa fästingar

Det mesta man kan göra förutom förebyggande åtgärder handlar om att skydda sig eller sina husdjur mot fästingbett:

Skydd människa

 1. Fästingspray
 2. Icke-kemiskt fästingmedel
 3. Elektronisk ultraljud avvisare Skudo human
 4. Frysspray som minskar risk för smitta vid fästingborttagning
 5. Vaccinering

Skydd husdjur

 1. Fästinghalsband med insektsmedel eller örtmedel
 2. Fodersupplement som skapar skydd mot fästingbett
 3. Elektronisk fästingavvisare (ex. placerad vid sovplats)
 4. Frysspray som minskar risk för smitta vid fästingborttagning
Mer fakta om fästingar

Fästingar (eller Ixodida) klassificeras som små spindeldjur. De är exoparasiter vilka lever på att suga blod från en värd, värdar inkluderar däggdjur, fåglar samt ibland också groddjur eller reptiler.

Det finns två huvudsakliga fästingfamiljer: hårda fästingar med 700+ arter i världen, samt mjuka fästingar som ugörs av ca 200 arter. De hårda fästingarna är de som svenskar vanligtvis associerar med fästingar. De mjuka fästingarna suger blod en kortare tid, minuter eller timmar, medan de hårda hakar sig fast och suger blod under flera dagar.

Arten Ixodes ricinus är den som vanligen angriper människor och husdjur här i Sverige. Den angriper framför allt varmblodiga djur, från sorkar till stora klövdjur som kossor. Utöver Ixodes ricinus finns elva andra arter av hårda fästingar i Sverige, de flesta med fåglar som primär värd.

Fästingar genomgår tre primära stadier av utveckling, från larv till nymf och därefter till vuxen fästing. I varje aktivt stadium behöver den blod för att utvecklas vidare. Larven ser ut som en fästing men är betydligt mindre, ungefär en halv millimeter lång.

Nymfen är ca 1 millimeter medan den vuxna fästingen är 3 till 4 millimeter lång. Unga fästingar håller till på exempelvis gräs, troligtvis längst ut på ett grässtrå. Varifrån de hakar sig fast vid djur eller människor som passerar. När de hamnat på en lämplig värd söker de sig till ett bra ställe innan de biter sig fast, oftast ett skyddat skrymsle på kroppen och där huden är tunn.

Fästingars mun är försedda med kraftiga hakar, med vilka de kan borra sig in i huden och hålla sig kvar medan de suger blod från värden. Fästingen avger ett svagt bedövande gift vilket gör att fästingen oftast inte upptäcks förrän den observeras visuellt på grund av att den medan den fylls med blod också ökar i storlek och färg. Efter några dagar när fästingen är full av blod släpper den sin värd.

Fästingar kan överföra flertalet sjukdomar till oss människor. Vanligast i Sverige är borrelia och TBE, men det finns även fästingburen tyfus. Olika djurarter har egna fästingburna sjukdomar, vilket framförallt är ett problem för oss människor vid boskapshållning.

5 förebyggande steg

1
Skydda dig mot bett, exempelvis genom fästingmedel, kläder som långbyxor och långärmat och genom att undvika högt gräs och skog.
2
Undvik platser där fästingar är vanliga (exempelvis Stockholms skärgård) eller skydda dig iallafall extra noga när du vistas på sådana platser.
3
Få bort fästingar i trädgården genom att bekämpa gnagare, kaniner, harar och rådjur som annars för med sig fästingar.
4
Undersök barn och husdjur regelbundet efter fästingar och låt inte husdjur dela säng med familjemedlemmar.
5
Skydda dig mot fästingburna sjukdomar genom vaccinering samt att ta bort fästingar omgående för att minska risken att de sprider smitta.

Kul fakta om fästingar

 •   Vilda djur som rävar och igelkottar är ibland helt täckta av fästingar.
 •   Fästingar är inte en insekt som många tror utan faktiskt ett spindeldjur.
 •   Fästingar kan överleva så länge som 200 dagar utan föda.
Mer kul fakta
 •  Fästingar föds med sex ben men utvecklar senare ytterligare två ben.
Copyright © 2017 Pinweel AB

To top