Vad söker du?

Mest sålda
Medel
Skrämmare
Alla produkter

GuideSork

Driv sorken på flykten!

Har du fått mystiska hål i träsmattan? Det kan vara sork som är i full färd med att förvandla din tomtmark till en scweitzerost. När sorkar väl mutat in ett revir så gör de allt för att behålla det, men håll ut, det finns mycket du kan göra för att lösa problemet.

Kort om sorkar

Sork är en gnagare som lever av växter och växtdelar. Oftast skapar sorken bekymmer för oss människor genom att de förstör trädgårdar med sina gångar eller att de äter på trädstammar, plantor med mer. 

De tre vanligaste sorkarna är vattensork, ängssork och åkersork, de förebyggs och bekämpas på samma sätt.

Åkersork - Microtus agrestis

 Bild: Åkersork, Microtus agrestis [© Fer boeiCC-BY-SA-3.0]

Sork eller mullvad?

Oftast kan man avgöra om det är sork eller mullvad man har att göra med genom att se på jordhögarna vid hålen de skapar: 

 1. Mullvadens högar är högre och spetsigare än vattensorkens, dessutom lägger mullvaden jordhögen över (i) hålet. Så tar man bort högen och där är ett hål så är det troligtvis mullvad.
 2. Mullvadens gångar är smått ovala horisontellt.
 3. Man kan också testa genom att ta bort jordhögen och blottlägga gången, blir den igenfylld (eller ny jordhög) inom 6 timmar så är det nästan garanterat en mullvad.

Mullvadsgång

 Bild: Mullvadshål [© ZeframCC-BY-SA-3.0-migrated]

Skador och sjukdomar

Vid sorkproblem är det vanligt att gräsmattan eller trädgårdslandet blir mindre bördig, dessutom kan sorken ofta tugga hål på vattenslangar eller förstöra utemöbler.

Sorkar kan dessutom sprida sorkfeber som är överförbart till människor genom sorkars sekret, avföring, urin och saliv i partikel/damm-form. Sorkfeber är en blödarfeber som ger hög feber, kraftig huvudvärk, smärtor i bål, rygg eller buk och i vissa fall problem med njurarna.

Så blir du av med sorkar
 1. Vibrationer och ljud skrämmer sorkar vilket det finns anpassade produkter för, exempelvis den kraftfulla Silvalure® vibrations- & ljudskrämma.
 2. Fällor, vanliga råttfällor eller specialanpassade för sorkar - dock kan en sorkpopulation vara väldigt omfattande så detta kan innebära mycket jobb.
 3. Sorkmedel är ett sorts viltskydd som även håller harar och kaniner borta.

Följande är vissa frekventa husmorsknep, men vars effektivitet ifrågasätts:

 1. Vissa växter sägs avhysa sorkar, exempelvis bondbönor i en större odling samt lökar som bollök, vitlök och gräslök.
 2. En robotgräsklippare stör sorkarna med ljud och vibrationer tillräckligt för att driva dem på flykten, givet att de inte mutat in sitt revir. Men om så var fallet skulle du nog inte läsa detta...
 3. Placera kolsyreis i alla ingångar till sorkarnas gångar. Detta skapar syrebrist i gångsystemet varpå sorkarna somnar in och dör.
 4. Skaffa katt, katter brukar fånga eller i alla fall skrämma bort sorkar.
Mer fakta om sorkar

Sorken är rätt lik råttan men med en klumpigare kroppsform, betydligt kortare svans och öron som ofta är gömda i pälsen.

Åkersorken lever i högt gräs ovan jord, gärna intill diken. Under vintern gör den gångar i gräset under snötäcket. Den är en växtätare och gnager av barken på träden under snön. Åkersorken lämnar inga jordhögar efter sig. Åkersorken som är brungrå, 9-13 cm lång, med en lång utdragen svans och ytteröron som syns mera än hos vattensorken.

Vattensorken lever stora delar av sitt liv under jord. Den föredrar gräsbevuxna ytor och kärr där den gräver slingrande gångar under jordytan 2-7 decimeter djupt, i lösare jord högre upp och i hårdare jord djupare. Den är en växtätare och gnager på alla slags rötter. Vattensorkens jordhögar är platta och gångarna känns igen på att de är stående ovala, utan spår av rotrester. Vanligtvis fylls gången igen inom några timmar. Vattensorken har svart eller brun päls och likaså den en lång utdragen svans, medan ytteröronen är små och knappt synliga. Den är 12-20 cm lång och den saknar hörntänder.

 

5 förebyggande steg

1
Klipp gräsmattan ofta. Robotgräsklippare som klipper ofta ska vara ett effektivt sätt att kontinuerligt skrämma sorkar för att undvika att de etablerar sig.
2
Mata inte fåglar så att fågelfrön sprids på marken.
3
Skydda växter och unga träd med exempelvis hårplastskydd eller finmaskigt nät.
4
Vissa växter sägs hålla sork borta, främst då lökväxter såsom ollök, kirgislök, gräslök och vitlök, men också bondbönor samt klocklilja och kejsarkrona.
5
Du kanske inte skaffar husdjur för att lösa sorkproblemet... men om du gör det så är katter duktiga på att skrämma bort sorkar i ett tidigt skede innan de etablerat sitt revir.

Relaterat blogginlägg

Kul fakta om sork

 •   Sorkar lever i kolonier som kan bestå av upp till 300 individer.
 •   Vattensorken kan simma 500 meter på ytan eller 15 meter under vatten.
 •   Sorkar är mycket snabba, de kan springa i en hastighet av 9 km/timme.
Mer kul fakta
 •   90% av nyfödda sorkar dör inom en vecka.
Copyright © 2017 Pinweel AB

To top