Bli av med sorkar - produkter

  Mest sålda
  Fällor
  Skrämmare
  Lockmedel
  Övrigt
  Alla produkter

  5 förebyggande steg

  1
  Klipp gräsmattan ofta. Robotgräsklippare som klipper ofta ska vara ett effektivt sätt att kontinuerligt skrämma sorkar för att undvika att de etablerar sig.
  2
  Mata inte fåglar så att fågelfrön sprids på marken.
  3
  Skydda växter och unga träd med exempelvis hårplastskydd eller finmaskigt nät.
  4
  Vissa växter sägs hålla sork borta, främst då lökväxter såsom ollök, kirgislök, gräslök och vitlök, men också bondbönor samt klocklilja och kejsarkrona.
  5
  Du kanske inte skaffar husdjur för att lösa sorkproblemet... men om du gör det så är katter duktiga på att skrämma bort sorkar i ett tidigt skede innan de etablerat sitt revir.

  Kul fakta om sork

  •   Sorkar lever i kolonier som kan bestå av upp till 300 individer.
  •   Vattensorken kan simma 500 meter på ytan eller 15 meter under vatten.
  •   Sorkar är mycket snabba, de kan springa i en hastighet av 9 km/timme.
  Mer kul fakta
  •   90% av nyfödda sorkar dör inom en vecka.
  •   Som mest har man hittat 2000 sorkar på 1 hektar mark.
  •   Sorken är nära släkt med hamstern, de delar samma familj inom taxonomi.
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top