Bli av med möss - produkter

Mest sålda
Elfällor
Musfällor
Skrämmare
Övrigt
Alla produkter

5 förebyggande steg

1
Rensa upp på tomten, håll gräs kortklippt, undvik växter nära huset och ta bort bråte och vedstaplar mot hus eller ex. under altaner
2
Åtgärda hål och sprickor i husgrund, samt täck för ventiler. Sätt metallnät där det behövs
3
Använd förslutningsbara sop- och kompostkärl inomhus såväl som utomhus
4
Håll kök, samt vind och källare städade. Undvik lådor direkt på golvet
5
Se till att skafferi och matförvaring är oåtkomligt för möss, använd helst förslutningsbara plastbehållare

Kul fakta om möss

 •   Möss äter 15-20 ggr om dagen och bygger därför sitt bo nära till maten
 •   Möss har faktiskt ansiktsuttryck som kommunicerar känslor till omgivningen
 •   Namnet mus tros härstamma från sanskrit, från 4000 år tillbaka, och ordet "serbiska" som betyder tjuv eller stjäla
Mer kul fakta
 •  Möss är betraktat som en delikatess i östra Zambia och norra Malawi
 •  I motsats till vad många tror så är möss mycket renliga, de har till exempel olika områden i sitt bo för mat, sömn och toalett
 •  Möss orienterar sig och känner av temperatur med hjälp av sina morrhår och de kommunicerar med hjälp av ultraljud

Vanliga frågor

Elektriska fällor
Indikatorlampans funktion

Vad betyder lampans blinkningar?

De flesta elektroniska fällor har indikatorljus som signalerar fällans olika funktioner och status. Indikatorljusens betydelse kan variera mellan olika märken och modeller så se alltid bruksanvisning för just din produkt för att vara säker. Några exempel nedan:

Victor Multikill:

 1. Snabb grön blinkning och "surr" när du sätter på/apterar fällan
 2. Långsam återkommande grön blinkning när den är aktiv/elektrifierar byte
 3. Blinkar gult när fångstbehållare är full
 4. Blinkar långsamt rött om batteri håller på att ta slut
 5. Blinkar snabbt rött om något är fel

 

Aosion: Den elektroniska råttfällan har sin indikatorlampa skiljt ifrån själva fällan, vilket gör att den kan indikera ok status även under drift.

Under uppstart blinkar fällan rött och grönt, följt av en längre röd blink för att indikera att den är klar. Fällan blinkar sedan rött var 10:e sekund för att indikera att den är aktiv. När fällan ger en stötar blinkar lampan snabbt och starkt rött. När stötfasen är över blinkar fällan grönt för att indikera att tömning behövs.

 

Ljud

El-fällan låter när jag startar den med sedan slutar den - är fällan trasig? 

Elektroniska rått- och musfällor kan surra och klicka lite när de sätts igång för att uppmärksamma användaren på att fällan apteras, därefter ska de vara tysta i drift. Det bör alltså inte vara något fel på fällan utan är apteringsljudet du hör.

Rengöring

Hur håller jag en fällan ren, el och vatten känns inte som en bra kombination?

Elektroniska råttfällor bör rengöras på insidan endast om de är smutsiga. Smuts kan annars leda till att driften påverkas eller att fällan slutar fungera. Möss och råttor kan bara få en stöt om metallplåtarna inte redan är i kontakt med varandra. Se därför till att inte hårstrån eller bete ligger mellan eller på metallplattorna.

För att rengöra: Ta ur batterierna, torka med en torr eller lätt fuktad trasa och låt torka helt innan batterierna sätts i igen. Vissa produkter kan rengöras grundligt med vatten men var alltid lite försiktig, och gör det endast om bruksanvisningen föreskriver den typen av rengöring.

OBS. det är mycket viktigt att fällan är avstängd vid rengöring. Likaså att den är 100% torr innan den tas i bruk, annars är risken stor att fällan kortsluts och blir obrukbar.

Se fler
Placering fälla

Det står att man ska placera fällan längs med väggen, varför?

Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

Du bör också försöka lokalisera rått-stråk och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

För elektriska fällor bör du också tänka på att placeringen:

 • måste göra att barn eller husdjur inte kan komma i kontakt med fällan.
 • inte utsätter fällan för fukt eller kondens (exempelvis bör placering i krypgrund, carport eller liknande undvikas)
Fällor & fångst
Bete/ lockbete

Vad rekommenderar ni för typ av bete till råttfällor?

Proteinrika livsmedel, gärna kladdiga sådana ska fungera bäst. Fisk, kattmat, jordnötssmör eller bacon är några exempel som många haft framgång med.

Hasselnötter ska också vara bra - dock gäller det att man får fast dem eller att fällan tar bytet omedelbart utan att det hinner försvinna iväg med betet. 

Storleken på bytet ska vara ca som en ärta för möss och något större för råttor. 

Doftspår/ hantering

Hur undviker jag att råttorna fångar upp min doft när jag har gillrat fällan?

Enklast är att använda handskar när du hanterar både fällan och betet. Du kan också använda en sked eller annat redskap för att applicera betet.

Placering fälla

Det står att man ska placera fällan längs med väggen, varför?

Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

Du bör också försöka lokalisera rått-stråk och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

Skrämmare
Ultraljud och hälsa

Är ultraljudet i skrämmare farligt för människor eller husdjur?

Då ljudnivån (decibeltalet, dB) är relativt lågt samt att exponeringstiden är mycket kort (ca. 0,5 till 1 sek i ett intervall) utgör inte ultraljudet risk för skada eller fysiologisk inverkan på människor. Dock påverkas tamgnagare om man har dessa som husdjur.

En del människor (framförallt unga under 25-års ålder) kan höra vissa ultraljudsfrekvenser. Om man har familjemedlemmar eller andra som störs av ljudet bör man se över placeringen på ultraljudsskrämmaren.

Ultraljud och elektronik

Stör ultraljudet från era fällor ut elektronik såsom TV, Radio, WiFi, larm eller annat?

Nej ultraljud varken påverkar eller stör ut annan elektronik. Dessutom är ultraljudet väldigt begränsat i hur det transporteras och kan inte gå igenom höljet på vanlig hemelektronik. Av samma anledning är det viktigt att tänka igenom placering av ultraljudsskrämmare så att man får ut maximal verkan av ljudet som skickas ut.  

Medel
Fara husdjur

Hur minskar jag risken för min hund när jag använder musgiftet racumin?

Det finns några försiktighetsåtgärder du bör vidta. Dessa bör faktiskt alltid iakttas för att undvika att barn eller andra djur tar skada av giftet. Se alltid till:

 1. att använda en godkänd betesstation för Racumin pastan - detta minskar risken för oavsedd användning eller spridning
 2. att placera betesstationen på en plats där husdjur eller barn har svårt att komma åt, exempelvis under ett trädäck eller i krypgrund

Sedan innehåller dessutom Racumin Pasta G starkt bittermedel som ytterligare minskar risken att barn eller husdjur ska inta en skadlig mängd av giftet.

Döda möss i hus

Är inte risken stor att mössen dör av giftet i huset, ruttnar och sprider en hemsk lukt?

Dagens mus- och råttgift är utvecklade för att undvika detta. Sättet de får ut möss och råttor innan de dör av giftet är att gnagarna blir mycket törstiga av medlet, varpå de söker sig ut i naturen för att dricka. Det är ytterst sällsynt att möss har tillgång till vatten inomhus, då har man tyvärr ofta ett större problem (ex. pågående vattenskada).

De musmedel vi saluför är anpassade för att mössen ska söka sig ut i naturen och dö där, se exempelvis Racumin Pasta G.

Fungerar på råttor

Jag hörde av en kompis att Racumin fungerar även mot råttor - stämmer det?

Det verkar faktiskt stämma. Den information vi fått är att Kumatetralyl som Racumin Pasta G innehåller är mycket verksamt mot råttor (till och med mer effektivt än på möss som det är avsett för), dock är det inte tillåtet att använda medlet mot råttor. Troligtvis är det senare anledningen till att detta inte kommuniceras samt att produkten inte säljs även för råttbekämpning.

Se fler
Behörighet klass 3

Behöver jag någon särskild utbildning eller behörighet för att använda era musmedelprodukter?

Nej, vi säljer konsumenter och företag med utgångspunkten att det inte rör sig om professionella bekämpare. Behörighet för använding av rodenticider (kemiska eller biologiska bekämpningsmedel mot möss och råttor) fördelas enligt följande klasser:

K1: Produkter endast för yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd, efter utbildning om hur produkterna hanteras. 
K2: Produkter endast för yrkesmässiga användare.
K3: Produkter som kan användas av allmänheten mot exempelvis möss inomhus.

Vi säljer endast bekämpningsmedel med Behörighetsklass 3 (K3), ex. Musmedlet Racumin Pasta G. Det finns effektivare bekämpningsmedel mot råttor som innehåller exempelvis bromadiolon eller difenakum, dock har dessa klass 1 eller 2. Om en kund har omfattande problem med ex. råttor där egen bekämpning inte räcker till rekommenderar vi alltid att ett företag för professionell sanering kontaktas då de har andra möjligheter och tillgång till andra gifter.

Copyright © 2017 Pinweel AB
To top