Vad söker du?

Mest sålda
Elfällor
Musfällor
Skrämmare
Övrigt
Alla produkter

GuideMus

Så slipper du möss!

När du flyttar ifrån sommarstället så flyttar mössen in för vintern? Det gör inte saken bättre att 25 möss kan föröka sig till en population på 2000 på endast 8 månader. Men det finns mycket du kan göra både för att hindra möss att komma in i byggnader men också för att bli av med möss som redan är inne.

Kort om möss

Av ett hundratal musarter i Sverige har vi framförallt tre musarter i hus och hem som räknas som skadedjur; husmus, större skogsmus och mindre skogsmus.

Husmus lever, precis som namnet skvallrar om, i våra byggnader där den ofta huserar på vind, under golv eller i väggar.

Skogsmus har sin naturliga hemvist i naturen utomhus - men söker sig inomhus för skydd och värme under årets kalla månader.

 Bild: Större skogsmus, Apodemus flavicollis [© Vojtech Dostál, CC-BY-SA-3.0]

Skador och sjukdomar

Möss kan orsaka allergi och sprida smittor som tex salmonella och sorkfeber genom sin spillning, men framförallt skapar de materiell förstörelse då de kan förstöra isolering och gipsskivor, kontaminera livsmedel med urin och avföring, samt gnaga av fiberkablar eller ännu värre elkablar vilket kan leda till elbrand.

Så vet du om du har möss

Då möss fortplantar sig mycket snabbt är det viktigt att så snabbt som möjligt upptäcka att man har ett mössproblem och agera. Följande tecken kan hjälpa dig att identifiera om du har möss i huset:

 1. Spillningen är mörk och 3-8 mm långa. En mus producerar 50-80 spillningar per natt, ofta i skåp eller längs med lister.
 2. Skrapljud nattetid tyder på möss, speciellt ljud från vind, i väggar eller under golv.
 3. Lukt: Stark ammoniumliknande lukt är en indikation på musurin. Odör kan dröja sig kvar även efter att en muskoloni avlägsnats.
 4. Spår i dammiga utrymmen indikerar att det är en väg använd av musen. En test är att strö fint mjöl eller talk där man misstänker att möss rör sig och nästa dag undersöka om spår lämnats.
 5. Gnidmärken och fettfläckar uppkommer ibland från fett och smuts från musens päls när den springer längs med lister, väggar eller andra föremål.
 6. Urinpelare kan uppkomma vid större musangrepp och är egentligen kroppsfett, urin blandat med smuts. Dessa kan forma små högar upp till 4 cm i höjd och ca 1 cm i bredd.
 7. Spår av bobyggande kan förekomma, då ser man oftast att mjuka material såsom stoppning eller isloering har påverkats.
Checklista förebyggande utomhus

Följande åtgärder hjälper dig att föregripa att möss etablerar sig kring din fastighet: 

 1. Sök efter eventuella hål i husgrund och ventiler, täck för dessa med metallnät (med maskvidd 5 mm och trådtjocklek 0,7 mm). En mus behöver endast ett hål på 7 mm för att ta sig in så var noggrann.
 2. Klipp gräs kort runt huset, det tar effektivt bort skydd för möss och de blir mer utsatta. 
 3. Undvik buskar, träd, klätterväxter och plantor nära husfasaden. Likaså vedstaplar eller utemöbler när fasad bör undvikas då mössen kan använda dessa för att klättra till öppningar högre upp i huset.
 4. Mata inte fåglar eller husdjur nära huset och om du gör det se till att få bort spill och rester efteråt.
 5. Se till att lock på sopkärl försluter ordentligt och eventuell kompost bör placeras långt ifrån huset och vara stängd.
 6. Under altaner och dylikt bör det vara rent och undvik bråte i allmänhet
Checklista förebyggande inomhus

Följande åtgärder hjälper dig att undvika att möss tar sig in i din fastighet: 

 1. Täta dörrar, fönster, ventiler, andra möjliga håligheter utåt.
 2. Se till att rörskarvar under diskbänk är täta och att luckor i kök och skafferi sluter tätt. Likaså att govbrunnar sitter fast och är vattenfyllda.
 3. Håll det städat, speciellt i källare och på vind. Se till att det inte finns matspill, stearinljus, kaksmulor och annat för möss ätbart, städa sommarhus extra noga om du ska vara bort en längre tid.
 4. Undvik att ställa kartonger direkt mot golv, byt ut till förslutningsbara plastbehållare eller ställ åtminstone fritt från mark på hyllor.
 5. Se över skafferi och anna matförvaring - förslutningsbara plastbehållare håller möss ute.
Så bekämpar du möss
 1. Musfällor - eller klassiska slagfällor som de ofta kallas. Sätt gärna ut flertalet musfällor utspridda i huset.
 2. Elektriska musfällor: dödar möss humant genom krafitiga elstötar. Betas enkelt med ex. bacon, rökt lax eller kattmat och töms i soporna vid fångst. Endast för inomhusbruk.
 3. Automatiska mekaniska fällor: avancerat system som fungerar för omfattande musbekämpning eller inom stora områden. Laddas med CO2-patron och är därefter automatiska i upp till 24 fångster. Se ex. Goodnature A24.
 4. Ultraljudsskrämmare är ett modernt sätt att hålla möss borta. Ljudet stör möss men inte människor och husdjur (bortsett tam-gnagare). Man bör alltid kombinera ultraljud med annan typ av bekämpning/fällor för att minska risken för tillvänjning.
 5. Levandefångstfällor innebär också att du slipper skada djuren och kan släppa ut dem på ett trevligt ställe långt bort. Fångst och transport kan dock vara stressande för dig men framförallt för musen som är lättstressad. Det är också viktigt att man kontrollerar fällan dagligen i enlighet med Naturvårdverkets regler för att hanteringen ska vara så human som möjligt.
 6. Om egna försök att bli av med mössen är fruktlösa bör du kontakta ett bekämpningsföretag som gör en professionell sanering.

Oavsett hur du gör dig av med mössen bör du se över förebyggande åtgärder för att slippa att råttproblemet kommer tillbaka.

Mer fakta om möss

Husmus lever i miljöer starkt överlappande med oss människor. Husmusen är allätare men frön och spannmål står högst upp på födolistan. En husmus är ca 9 cm lång och med en lika lång svans. Musens rygg är gråbrun som ofta skiftar i gulbrun medan buken är gråvit eller gul. Den har små ögon och öron. Husmusens spillning är ca 6 mm lång och spetsigare än skogsmusens.

Större och mindre skogsmus har sin hemvist ute i naturen men söker sig under vintermånaderna inomhus för skydd, värme och föda. Dessa lever främst på föda från växtriket, exempelvis nötter, knoppar och skott, men är en allätare och kan inomhus äta till och med tvål, stearin, kitt eller annat med tveksamt näringsvärde. Större skogsmus är ca 9-13 cm lång med ungefär lika lång svans medan mindre skogsmus är mindre, ungefär som husmus - alltså ca 9 cm lång och marginellt kortare svans. Både större och mindre skogsmus har en gulbrun färg på ryggen som ofta skiftar i rödbrun, medan buken är vit. Skogsmöss har betydligt större ögon och öron än husmus. Deras spillning är kortare och tjockare än husmusens.

5 förebyggande steg

1
Rensa upp på tomten, håll gräs kortklippt, undvik växter nära huset och ta bort bråte och vedstaplar mot hus eller ex. under altaner
2
Åtgärda hål och sprickor i husgrund, samt täck för ventiler. Sätt metallnät där det behövs
3
Använd förslutningsbara sop- och kompostkärl inomhus såväl som utomhus
4
Håll kök, samt vind och källare städade. Undvik lådor direkt på golvet
5
Se till att skafferi och matförvaring är oåtkomligt för möss, använd helst förslutningsbara plastbehållare

Relaterat blogginlägg

Kul fakta om möss

 •   Möss äter 15-20 ggr om dagen och bygger därför sitt bo nära till maten
 •   Möss har faktiskt ansiktsuttryck som kommunicerar känslor till omgivningen
 •   Namnet mus tros härstamma från sanskrit, från 4000 år tillbaka, och ordet "serbiska" som betyder tjuv eller stjäla
Mer kul fakta
 •  Möss är betraktat som en delikatess i östra Zambia och norra Malawi
 •  I motsats till vad många tror så är möss mycket renliga, de har till exempel olika områden i sitt bo för mat, sömn och toalett
 •  Möss orienterar sig och känner av temperatur med hjälp av sina morrhår och de kommunicerar med hjälp av ultraljud

Vanliga frågor

Elektriska fällor
Indikatorlampans funktion

Vad betyder lampans blinkningar?

De flesta elektroniska fällor har indikatorljus som signalerar fällans olika funktioner och status. Indikatorljusens betydelse kan variera mellan olika märken och modeller så se alltid bruksanvisning för just din produkt för att vara säker. Några exempel nedan:

Victor Multikill:

 1. Snabb grön blinkning och "surr" när du sätter på/apterar fällan
 2. Långsam återkommande grön blinkning när den är aktiv/elektrifierar byte
 3. Blinkar gult när fångstbehållare är full
 4. Blinkar långsamt rött om batteri håller på att ta slut
 5. Blinkar snabbt rött om något är fel

 

Aosion: Den elektroniska råttfällan har sin indikatorlampa skiljt ifrån själva fällan, vilket gör att den kan indikera ok status även under drift.

Under uppstart blinkar fällan rött och grönt, följt av en längre röd blink för att indikera att den är klar. Fällan blinkar sedan rött var 10:e sekund för att indikera att den är aktiv. När fällan ger en stötar blinkar lampan snabbt och starkt rött. När stötfasen är över blinkar fällan grönt för att indikera att tömning behövs.

 

Ljud

El-fällan låter när jag startar den med sedan slutar den - är fällan trasig? 

Elektroniska rått- och musfällor kan surra och klicka lite när de sätts igång för att uppmärksamma användaren på att fällan apteras, därefter ska de vara tysta i drift. Det bör alltså inte vara något fel på fällan utan är apteringsljudet du hör.

Rengöring

Hur håller jag en fällan ren, el och vatten känns inte som en bra kombination?

Elektroniska råttfällor bör rengöras på insidan endast om de är smutsiga. Smuts kan annars leda till att driften påverkas eller att fällan slutar fungera. Möss och råttor kan bara få en stöt om metallplåtarna inte redan är i kontakt med varandra. Se därför till att inte hårstrån eller bete ligger mellan eller på metallplattorna.

För att rengöra: Ta ur batterierna, torka med en torr eller lätt fuktad trasa och låt torka helt innan batterierna sätts i igen. Vissa produkter kan rengöras grundligt med vatten men var alltid lite försiktig, och gör det endast om bruksanvisningen föreskriver den typen av rengöring.

OBS. det är mycket viktigt att fällan är avstängd vid rengöring. Likaså att den är 100% torr innan den tas i bruk, annars är risken stor att fällan kortsluts och blir obrukbar.

Se fler
Placering fälla

Det står att man ska placera fällan längs med väggen, varför?

Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

Du bör också försöka lokalisera rått-stråk och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

För elektriska fällor bör du också tänka på att placeringen:

 • måste göra att barn eller husdjur inte kan komma i kontakt med fällan.
 • inte utsätter fällan för fukt eller kondens (exempelvis bör placering i krypgrund, carport eller liknande undvikas)
Fällor & fångst
Bete/ lockbete

Vad rekommenderar ni för typ av bete till råttfällor?

Proteinrika livsmedel, gärna kladdiga sådana ska fungera bäst. Fisk, kattmat, jordnötssmör eller bacon är några exempel som många haft framgång med.

Hasselnötter ska också vara bra - dock gäller det att man får fast dem eller att fällan tar bytet omedelbart utan att det hinner försvinna iväg med betet. 

Storleken på bytet ska vara ca som en ärta för möss och något större för råttor. 

Doftspår/ hantering

Hur undviker jag att råttorna fångar upp min doft när jag har gillrat fällan?

Enklast är att använda handskar när du hanterar både fällan och betet. Du kan också använda en sked eller annat redskap för att applicera betet.

Placering fälla

Det står att man ska placera fällan längs med väggen, varför?

Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

Du bör också försöka lokalisera rått-stråk och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

Skrämmare
Ultraljud och hälsa

Är ultraljudet i skrämmare farligt för människor eller husdjur?

Då ljudnivån (decibeltalet, dB) är relativt lågt samt att exponeringstiden är mycket kort (ca. 0,5 till 1 sek i ett intervall) utgör inte ultraljudet risk för skada eller fysiologisk inverkan på människor. Dock påverkas tamgnagare om man har dessa som husdjur.

En del människor (framförallt unga under 25-års ålder) kan höra vissa ultraljudsfrekvenser. Om man har familjemedlemmar eller andra som störs av ljudet bör man se över placeringen på ultraljudsskrämmaren.

Ultraljud och elektronik

Stör ultraljudet från era fällor ut elektronik såsom TV, Radio, WiFi, larm eller annat?

Nej ultraljud varken påverkar eller stör ut annan elektronik. Dessutom är ultraljudet väldigt begränsat i hur det transporteras och kan inte gå igenom höljet på vanlig hemelektronik. Av samma anledning är det viktigt att tänka igenom placering av ultraljudsskrämmare så att man får ut maximal verkan av ljudet som skickas ut.  

Medel
Fara husdjur

Hur minskar jag risken för min hund när jag använder musgiftet racumin?

Det finns några försiktighetsåtgärder du bör vidta. Dessa bör faktiskt alltid iakttas för att undvika att barn eller andra djur tar skada av giftet. Se alltid till:

 1. att använda en godkänd betesstation för Racumin pastan - detta minskar risken för oavsedd användning eller spridning
 2. att placera betesstationen på en plats där husdjur eller barn har svårt att komma åt, exempelvis under ett trädäck eller i krypgrund

Sedan innehåller dessutom Racumin Pasta G starkt bittermedel som ytterligare minskar risken att barn eller husdjur ska inta en skadlig mängd av giftet.

Döda möss i hus

Är inte risken stor att mössen dör av giftet i huset, ruttnar och sprider en hemsk lukt?

Dagens mus- och råttgift är utvecklade för att undvika detta. Sättet de får ut möss och råttor innan de dör av giftet är att gnagarna blir mycket törstiga av medlet, varpå de söker sig ut i naturen för att dricka. Det är ytterst sällsynt att möss har tillgång till vatten inomhus, då har man tyvärr ofta ett större problem (ex. pågående vattenskada).

De musmedel vi saluför är anpassade för att mössen ska söka sig ut i naturen och dö där, se exempelvis Racumin Pasta G.

Fungerar på råttor

Jag hörde av en kompis att Racumin fungerar även mot råttor - stämmer det?

Det verkar faktiskt stämma. Den information vi fått är att Kumatetralyl som Racumin Pasta G innehåller är mycket verksamt mot råttor (till och med mer effektivt än på möss som det är avsett för), dock är det inte tillåtet att använda medlet mot råttor. Troligtvis är det senare anledningen till att detta inte kommuniceras samt att produkten inte säljs även för råttbekämpning.

Se fler
Behörighet klass 3

Behöver jag någon särskild utbildning eller behörighet för att använda era musmedelprodukter?

Nej, vi säljer konsumenter och företag med utgångspunkten att det inte rör sig om professionella bekämpare. Behörighet för använding av rodenticider (kemiska eller biologiska bekämpningsmedel mot möss och råttor) fördelas enligt följande klasser:

K1: Produkter endast för yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd, efter utbildning om hur produkterna hanteras. 
K2: Produkter endast för yrkesmässiga användare.
K3: Produkter som kan användas av allmänheten mot exempelvis möss inomhus.

Vi säljer endast bekämpningsmedel med Behörighetsklass 3 (K3), ex. Musmedlet Racumin Pasta G. Det finns effektivare bekämpningsmedel mot råttor som innehåller exempelvis bromadiolon eller difenakum, dock har dessa klass 1 eller 2. Om en kund har omfattande problem med ex. råttor där egen bekämpning inte räcker till rekommenderar vi alltid att ett företag för professionell sanering kontaktas då de har andra möjligheter och tillgång till andra gifter.

Copyright © 2017 Pinweel AB

To top