Vad söker du?

Mest sålda
Myrmedel
Myrdosor
Rödceder
Alla produkter

GuideMyra

Bli av med myror i huset

Svartmyror bits inte, sprider inte sjukdomar men kan bygga gångar i ditt hus och de flesta vill inte dela sitt hem med dem. Hästmyror är ovanligare men kan skapa enorm skada i byggnader då de kan ge sig på konstruktionsvirke. Vi visar hur du kan hantera myrproblem.

Kort om myror

Svartmyror är de myror som vanligast förekommer som skadedjur i hus. De är mellan 2 till 4 millimeter långa och tar sig in i våra hus i jakt på föda framförallt vår och sommar. Spill från söta drycker som saft eller socker i skafferiet kan snabbt locka till sig mängder av myror. När den första myran funnit föda lägger den ut ett doftspår som leder övriga myror till platsen, då kan man ofta se en myrled ringla fram.

Hästmyror är rejäla, kraftfulla myror såsom namnet antyder - de lever naturligt i murket trä (t.ex. i stubbar och fallna träd), men hittar man dem i hus eller kring uteplatser av trä bör man vara vaksam. 

Svartmyror, Lasius niger

 Bild: Svartmyror, Lasius niger [© Python (Peter Rühr), CC-BY-SA-3.0]

Olika typer av myror

I sverige har vi omkring 80 olika myrarter. Merparten av dessa är inte skadedjur utan snarare nyttodjur då de livnär sig till del på andra skadedjur, ett exempel på en sådan myra är röd skogsmyra (även kallad stackmyra). Vanligast är att svartmyror ställer till besvär för husägare men ibland också hästmyror samt faraomyror som vuxit sig starkare på senare år.

Svartmyror (också kallad svart tuvmyra) är det man oftast menar i Sverige när man talar om myror. Svartmyror bygger bon i jord, gärna under stenar eller bråte men även i plattläggningar, stubbar och dylikt. Våra trädgårdar passar svartmyran utmärkt för att bosätta sig, med bra skydd för bo och ofta riklig tillgång på föda. Svartmyror är mellan 2 till 4 millimeter långa och helt svarta.

Hästmyror eller stockmyror som de också kallas är vår största myrart i Sverige - de blir mellan 6 till 14 mm långa. Hästmyran bygger oftast bo i murket trä, såsom stubbar, skadade träd, stockar på marken eller i konstruktionsvirke. När myrorna väl etablerat sig ger de sig också på friskt trä i sitt bobyggande med gångar och tunnlar, vilket kan leda till omfattande skador på byggnader.

Faraomyror är tropiska myror som egentligen inte klarar sig i det svenska klimatet i naturen. Dock kan de hitta gynnsamma förhållanden inomhus och föröka sig i byggnader. Faraomyror är små och gula. Faraomyror kan vara mycket svåra att bli av med, speciellt i flerfamiljshus så i den flesta fall bör man söka en professionell sanering.

Varför kommer myror in i hus?

På våren råder brist på mat i naturen och då kan svartmyrornas arbetarmyror söka sig inomhus för att helt enkelt finna föda. Ofta hittar de då mat, i form av något sött som de kommer åt och detta kan leda till en invasion och för dig en sanitär olägenhet.

När det gäller hästmyror så söker de sig till ruttnande trä för att bygga bo, oftast då i naturen. Dock kan de ge sig på konstruktionsvirke, oftast när detta redan är skadat och då kan man få ordentliga problem.

Där hittar du myrboet

För att kunna bli av med myrorna hjälper det att först av allt lokalisera myrboet(en). Svartmyror bygger bo i marken, gärna under stenar, plattläggning eller i grästuvor. Boet är ofta placerat någon eller några decimeter ner i marken, ofta på en varm plats. Under terrassplattor finns utmärkta förutsättningar för myror, vad gäller temperatur, skydd och jord som de enkelt kan flytta för att skapa tunnlar i anslutning till huvudboet.

Hästmyror bygger oftast bo i murket trä, såsom stubbar, skadade träd, stockar på marken eller i konstruktionsvirke. När myrorna väl etablerat sig ger de sig också på friskt trä i sitt bobyggande med gångar och tunnlar, vilket kan leda till omfattande skador på byggnader.

Det kan ibland vara svårt att hitta myrboet då myrorna är framförallt nattaktiva. Men oftast ser man några myror på dagen och kan helt enkelt följa efter dem, antingen är de på jakt efter föda eller påväg tillbaka till boet.

Om du inte kan hitta eller komma åt att ta bort boet kan du istället placera myrgift på strategiskt valda platser där myrorna passerar, de tar då med giftet till boet.

Så bekämpar du myror

För att bekämpa myrorna behöver du först hitta själva boet, alternativt hitta ett myrstråk som du är säker på leder till boet. Själva bekämpningens mål är sedan att döda drottningen vilket leder till att hela myrkoloni utraderas. Välj sedan ett bekämpningssätt som motsvarar din specifika situation:

 1. Myrdosor: bekämpar myror effektivt och hygieniskt inomhus och dessutom säkert för barn och husdjur. 
 2. Myrmedel: långtidsverkande pulver eller granulat för att bekämpa myror utomhus innan de tar sig in i huset.
 3. Myrmedel för utvattning: ett enkelt sätt att komma åt svåråtkomliga myrbon.
 4. Rödcederprodukter: ett ekologiskt alternativ som är riskfritt för husdjur är rödcederolja och rödceder trä inomhus (rödcederolja spray utomhus).
 5. Nematoder: helt biologiskt och ekologiskt skydd genom mikroorganismer som tvingar bort myror från området.
 6. Övrigt såsom stoppmedel eller myrpennor kan användas för att skydda exempelvis skafferi mot angrepp, dock är dessa giftiga för husdjur vilket är en stor nackdel.

När det gäller bekämpning av hästmyror är det viktigt att hitta och ta bort huvudboet, för att bekämpa boet kan myrmedel för utvattning vara enklast. Från detta skapas satellitbon i byggnader och annat. Lättast är att följa myrorna och se var de är flest i antal. Oftast finns huvudboet i murket trä, såsom stubbar, skadade träd, stockar på marken eller i värsta fall i konstruktionsvirke.

I förebyggande syfte, två enkla saker du bör göra för att minska risken att få besök av hästmyror: 

 1. Håll inte ved staplad mot byggnader/ytterväggar
 2. Ta bort gamla stubbar, döda träd och stockar från tomten
Mer fakta om myror

I ett svartmyresamhälle finns en drottning och mängder av arbetare (dessa är sterila honor som saknar vingar). Individer med kön för fortplantning (bevingade hanar och honor) utvecklas och finns endast vid speciella tider. Honor kläcks ur ägg som är befruktade, medan hanar kläcks ur obefruktade ägg. Flera faktorer under larvtiden har betydelse för om en larv ska utvecklas till en bevingad könsindivid eller en arbetare, t.ex. näring och omgivande temperatur.

Hanars enda funktion är att para sig och efter parning dör hanen. Parningsakten sker uppe i luften under varma och lugna högsommardagar, vilket kallas att myrorna svärmar. Dessa svärmar av svartmyror kan vara mycket individrika. Efter avslutad parning biter honan av sig vingarna och uppsöker sedan ett lämpligt ställe i marken för att lägga sina ägg och starta ett nytt samhälle.

Svartmyra benämns ibland trädgårdsmyra, svart tuvmyra eller sockermyra - namn som kommer från antingen myrans val av boplats eller dess föda.

5 förebyggande steg

1
Gå ut med dina sopor ofta och undvik spill av exempelvis socker, saft, läskedryck eller kakor, speciellt på våren - myror älskar sötma.
2
Har du hund eller katt, se till att deras mat inte står framme längre tid än nödvändigt.
3
Undersök ditt hem efter springor eller sprickor och täpp till dessa.
4
Reparera vattenläckor och avlägsna fukt intill husgrunden samt se till att det inte står vatten i din diskho.
5
Avlägsna eller åtminstone trimma buskar intill huset som kan husera bladlöss, annars samlas ofta stora mängder svartmyror där.

Relaterat blogginlägg

Kul fakta om myror

 •   Myror kan hålla emot 100X sin egen vikt, uppochner, på en glasyta
 •   Kulmyrors bett är lika smärtsamt som att bli skjuten med en revolver
 •   Alla världens myror väger mer än alla världens människor
Mer kul fakta
 •   Myran "Maricopa harvester ant" är världens giftigaste insekt
 •   Många myrarter kan överleva 24 timmar under vatten 
 •   Myror finns på alla kontinenter utom på antarktis
 •   Hanmyror lever endast under parningssäsongen (flygande drönare)
 •   Myror är de insekter som lever längst, vissa nästan 30 år

Vanliga frågor

Myrmedel
Bekämpa svärmande myror

Hur blir jag av med alla svärmande flygmyror i och kring huset?

Många upplever att de fått ett enormt och plötsligt myrproblem när bevingade myror dyker upp överallt. Detta är dock inte alls något ovanligt och behöver inte alls innebär att man har några som helst myrproblem i eller runt sitt hus.

Under parningen eller svärmningen är det fullt av bevingade myror, denna period är dock endast ett par dagar lång - därefter försvinner svärmarna.

Utomhus kan man inte göra så mycket åt de svärmande myrorna men kom ihåg att endast rör sig om ett par dagar. Om du vill bli av med svärmande myror inomhus är det enklaste att först öppna upp varpå de flesta myrorna söker sig ut, därefter kan du använda myrspray på dem som stannat kvar inne.

Myrr och husdjur

Är det farligt om husdjur får i sig Myrr-pulver?

Deltametrin som Myrr innehåller är giftigt även för katter och hundar om de får i sig en större mängd. Dessutom är koncentrationen av deltametrin väldigt låg i myrmedelsprodukter, vilket sammantaget medför att risken för förgiftning är låg.

Men har man husdjur ska man alltid försöka att placera medlet på ett sätt som gör det otillgängligt för barn och husdjur.

Myrmedel skada människa

Är det farligt om man får i sig myrmedel, MYRR eller liknande?

Enligt Giftinformationscentralen är innehållet i myrdosor och myrmedel i regel ofarligt om man endast fått i sig en mindre mängd. Om det är ett barn som fått i sig medlet, man har förtärt en större mängd, eller man ser tecken på allmänpåverkan rekommenderar vi att man antingen kontaktar:

 • 112 och begär giftinformation, eller, 
 • i mindre akuta fall, ringer Giftinformationscentralens direktnummer 010-4566700
Myrdosor
Myrdosan fungerar ej

Jag har ställt ut en Myr Effekt dosa men myrorna verkar inte ta för sig av innehållet, fungerar den inte?

Förutsatt att du aktiverat dosan korrekt kan det bero på två saker:

 1. Tidigt på sommaren i samband med parningssäsongen matas inte myrlarver med kolhydratrik föda (vilket är innehållet i Myr Effekt) utan istället med proteinrik föda. När myrornas svärming är över (några dagar till ett par veckor) så bör de börja äta ur dosan igen.
 2. Om man har andra "konkurrerande" söta födoämnen tillgängliga för myrorna så finns risken att de tar dessa istället för lockmedlet. Se till att rensa bort all eventuell annan föda och placera myrdosan direkt i myrstråket. 
Myrdosor och husdjur

Är Myrr Effekt myrdosa säkert att använda när jag har husdjur som hund och katt?

Ja, myrdosan är konstruerad så att husdjur inte ska kunna komma i kontakt med lockbetet. Endast myrorna kommer åt lockbetet varpå de för med det till sitt bo och utplånar myrsamhället.

Myrdosa skada människa

Är det farligt om man får i sig myrmedel från myrdosor?

Enligt Giftinformationscentralen är innehållet i myrdosor i regel ofarligt om man endast fått i sig en mindre mängd. Dosorna innehåller oftast också bittermedel för att husdjur och barn ska undvika att förtära innehållet.

Om det är ett barn som fått i sig medlet, man har förtärt en större mängd, eller man ser tecken på allmänpåverkan rekommenderar vi att man antingen kontaktar:

 • 112 och begär giftinformation, eller, 
 • i mindre akuta fall, ringer Giftinformationscentralens direktnummer 010-4566700
Övrigt
Bladlöss och svartmyror

Varför får man rådet att bekämpa bladlöss för att bli av med myror?

Svartmyror har bladlöss högt upp på sin lista över åtråvärd föda så bekämpar man bladlössen minskar man tillgången på föda för myrorna. Vår rekommendation är att försöka blir av med bladlöss på växter som ligger nära huset (oftast ser man tydligt vilka växter myrorna drar sig till). Och såklart likaså växter inomhus.

Myrbon och fukt

Mitt försäkringsbolag sa att myrbon kring husgrunden kan vara fuktrelaterat, stämmer det?

Det stämmer att risken för myrbon ökar om man har fuktiga förhållanden kring grunden eftersom myror trivs i fuktiga förhållanden, dock kan man såklart få myrbon kring grunden oavsett. Fukt i eller kring grunden kan leda till betydligt större problem än myror så vår rekommendation är att låta en fackman besiktiga att vattenavrinning fungerar som den ska - troligtvis kan ditt försäkringsbolag se till att sådan kontroll utförs.

Myror och sockervatten

Kan man locka bort myror från huset med sockervatten?

Myror söker sig till föda och gärna sådan med hög socker- och/ eller proteinhalt så absolut skulle sockervatten kunna locka till sig myror som annars skulle sökt sig in i huset efter föda. Detta är dock absolut inget vi rekommenderar då sockerlösningen föder myrsamhällen i närhet till huset, de kommer växa i storlek och såsmåningom söka sig in i huset efter föda. Alltså ingen långsiktig lösning. 

Dessutom riskerar sockervatten att locka till sig andra skadedjur och skapa nya problem. Vi tror att det är bättre att ta tag i myrproblemet och bekämpa de bon som ligger i nära anslutning till fastigheten och sätta punkt för problemet.

Copyright © 2017 Pinweel AB  |   Drift webbshop: Wikinggruppen
To top