Bli av med myror - produkter

  Mest sålda
  Myrmedel
  Myrdosor
  Rödceder
  Kiselgur
  Alla produkter

  5 förebyggande steg

  1
  Gå ut med dina sopor ofta och undvik spill av exempelvis socker, saft, läskedryck eller kakor, speciellt på våren - myror älskar sötma.
  2
  Har du hund eller katt, se till att deras mat inte står framme längre tid än nödvändigt.
  3
  Undersök ditt hem efter springor eller sprickor och täpp till dessa.
  4
  Reparera vattenläckor och avlägsna fukt intill husgrunden samt se till att det inte står vatten i din diskho.
  5
  Avlägsna eller åtminstone trimma buskar intill huset som kan husera bladlöss, annars samlas ofta stora mängder svartmyror där.

  Kul fakta om myror

  •   Myror kan hålla emot 100X sin egen vikt, uppochner, på en glasyta
  •   Kulmyrors bett är lika smärtsamt som att bli skjuten med en revolver
  •   Alla världens myror väger mer än alla världens människor
  Mer kul fakta
  •   Myran "Maricopa harvester ant" är världens giftigaste insekt
  •   Många myrarter kan överleva 24 timmar under vatten 
  •   Myror finns på alla kontinenter utom på antarktis
  •   Hanmyror lever endast under parningssäsongen (flygande drönare)
  •   Myror är de insekter som lever längst, vissa nästan 30 år

  Vanliga frågor

  Myrmedel
  Bekämpa svärmande myror

  Hur blir jag av med alla svärmande flygmyror i och kring huset?

  Många upplever att de fått ett enormt och plötsligt myrproblem när bevingade myror dyker upp överallt. Detta är dock inte alls något ovanligt och behöver inte alls innebär att man har några som helst myrproblem i eller runt sitt hus.

  Under parningen eller svärmningen är det fullt av bevingade myror, denna period är dock endast ett par dagar lång - därefter försvinner svärmarna.

  Utomhus kan man inte göra så mycket åt de svärmande myrorna men kom ihåg att endast rör sig om ett par dagar. Om du vill bli av med svärmande myror inomhus är det enklaste att först öppna upp varpå de flesta myrorna söker sig ut, därefter kan du använda myrspray på dem som stannat kvar inne.

  Myrr och husdjur

  Är det farligt om husdjur får i sig Myrr-pulver?

  Deltametrin som Myrr innehåller är giftigt även för katter och hundar om de får i sig en större mängd. Dessutom är koncentrationen av deltametrin väldigt låg i myrmedelsprodukter, vilket sammantaget medför att risken för förgiftning är låg.

  Men har man husdjur ska man alltid försöka att placera medlet på ett sätt som gör det otillgängligt för barn och husdjur.

  Myrmedel skada människa

  Är det farligt om man får i sig myrmedel, MYRR eller liknande?

  Enligt Giftinformationscentralen är innehållet i myrdosor och myrmedel i regel ofarligt om man endast fått i sig en mindre mängd. Om det är ett barn som fått i sig medlet, man har förtärt en större mängd, eller man ser tecken på allmänpåverkan rekommenderar vi att man antingen kontaktar:

  • 112 och begär giftinformation, eller, 
  • i mindre akuta fall, ringer Giftinformationscentralens direktnummer 010-4566700
  Myrdosor
  Myrdosan fungerar ej

  Jag har ställt ut en Myr Effekt dosa men myrorna verkar inte ta för sig av innehållet, fungerar den inte?

  Förutsatt att du aktiverat dosan korrekt kan det bero på två saker:

  1. Tidigt på sommaren i samband med parningssäsongen matas inte myrlarver med kolhydratrik föda (vilket är innehållet i Myr Effekt) utan istället med proteinrik föda. När myrornas svärming är över (några dagar till ett par veckor) så bör de börja äta ur dosan igen.
  2. Om man har andra "konkurrerande" söta födoämnen tillgängliga för myrorna så finns risken att de tar dessa istället för lockmedlet. Se till att rensa bort all eventuell annan föda och placera myrdosan direkt i myrstråket. 
  Myrdosor och husdjur

  Är Myrr Effekt myrdosa säkert att använda när jag har husdjur som hund och katt?

  Ja, myrdosan är konstruerad så att husdjur inte ska kunna komma i kontakt med lockbetet. Endast myrorna kommer åt lockbetet varpå de för med det till sitt bo och utplånar myrsamhället.

  Myrdosa skada människa

  Är det farligt om man får i sig myrmedel från myrdosor?

  Enligt Giftinformationscentralen är innehållet i myrdosor i regel ofarligt om man endast fått i sig en mindre mängd. Dosorna innehåller oftast också bittermedel för att husdjur och barn ska undvika att förtära innehållet.

  Om det är ett barn som fått i sig medlet, man har förtärt en större mängd, eller man ser tecken på allmänpåverkan rekommenderar vi att man antingen kontaktar:

  • 112 och begär giftinformation, eller, 
  • i mindre akuta fall, ringer Giftinformationscentralens direktnummer 010-4566700
  Övrigt
  Bladlöss och svartmyror

  Varför får man rådet att bekämpa bladlöss för att bli av med myror?

  Svartmyror har bladlöss högt upp på sin lista över åtråvärd föda så bekämpar man bladlössen minskar man tillgången på föda för myrorna. Vår rekommendation är att försöka blir av med bladlöss på växter som ligger nära huset (oftast ser man tydligt vilka växter myrorna drar sig till). Och såklart likaså växter inomhus.

  Myrbon och fukt

  Mitt försäkringsbolag sa att myrbon kring husgrunden kan vara fuktrelaterat, stämmer det?

  Det stämmer att risken för myrbon ökar om man har fuktiga förhållanden kring grunden eftersom myror trivs i fuktiga förhållanden, dock kan man såklart få myrbon kring grunden oavsett. Fukt i eller kring grunden kan leda till betydligt större problem än myror så vår rekommendation är att låta en fackman besiktiga att vattenavrinning fungerar som den ska - troligtvis kan ditt försäkringsbolag se till att sådan kontroll utförs.

  Myror och sockervatten

  Kan man locka bort myror från huset med sockervatten?

  Myror söker sig till föda och gärna sådan med hög socker- och/ eller proteinhalt så absolut skulle sockervatten kunna locka till sig myror som annars skulle sökt sig in i huset efter föda. Detta är dock absolut inget vi rekommenderar då sockerlösningen föder myrsamhällen i närhet till huset, de kommer växa i storlek och såsmåningom söka sig in i huset efter föda. Alltså ingen långsiktig lösning. 

  Dessutom riskerar sockervatten att locka till sig andra skadedjur och skapa nya problem. Vi tror att det är bättre att ta tag i myrproblemet och bekämpa de bon som ligger i nära anslutning till fastigheten och sätta punkt för problemet.

  Copyright © 2023 Stick AB
  To top