Vad söker du?

Mest sålda
Attrapper
Medel & skum
Getingfällor
Skydd & övrigt
Alla produkter

GuideGeting

Slipp getingar i sommar!

Många är instinktivt rädda för getingar, och med all rätt då de kan vara mycket påflugna, störande och orsaka mycket smärtsamma stick. Som tur är finns det många enkla knep för att slippa påflugna getingar och stick i sommar - vi visar hur.

Kort om getingar

Getingarna är bland våra viktigaste pollinerare av bär, frukt och blommande växter. De är dessutom rovdjur som fångar larver som annars hade utvecklats till skadeinsekter, till exempel äpplevecklare som angriper våra äppelträd. Getingar är alltså nyttiga - men de är tyvärr inte alltid så roliga att ha nära.

Geting Vespula vulgaris

 Bild: Getingar [© SoebeCC-BY-SA-3.0]

Kan man förhindra stora getingkolonier (bon) i sin närmiljö så kan man förhoppningsvis ha getingar som granne utan några större besvär. Att äta utomhus på sommaren kan vara mer eller mindre omöjligt utan att få besök av getingar men det går att skrämma bort getingarna eller fånga dem. Speciellt när det är getingår, då getingpopulationen kan bli helt enorm, blir detta oftast högsta prioritet för många av oss.

Varför getingar sticker

Getingar blir aggressiva endast när de känner sig hotade, men tyvärr är de ganska lättretade. Myten att jordgetingar är giftigare än andra getingar har ingen vetenskaplig grund. Problemet är att de går till attack samtidigt när deras bo trampas sönder vilket ofta resulterar i stick - vanliga getingar reagerar likadant om man angriper boet. Bålgetingen är sin storlek till trots faktiskt mindre aggressiv än sina släktingar i getingfamiljen.

Så undviker du getingstick

Getingar kommer alltid att kunna finnas i din närhet oavsett om du gjort allt förebyggande för att minimera antal getingar i din närhet, men det finns en del du kan göra för att få getingarna mindre intresserade av just dig. Exempel:

 1. Undvik parfymer och färgglada kläder när du ska vara ute och det är mycket getingar 
 2. Undvik häftiga rörelser om du har getingar kring dig - de kan bli provocerade och aggressiva
 3. Drick inte ur en öppnad burk eller flaska som inte är genomsiktlig
 4. Gå inte barfota utomhus, och plocka bort fallfrukt, speciellt små frukter som körsbär vilket annars kan leda till en bombmatta av getingar på marken 
 5. Täck över kött, sött och allt annat gott om du ska äta utomhus

Om du är allergisk bör du ta ytterligare försiktighetsåtgärder. Ha med dig allergimedel om du är allergisk, har du svår allergi bör du ha en adrenalinpenna med dig och snabbt uppsöka vård om du blir stucken.

Så tar du säkert bort ett getingbo

Om man inte är allergisk finns det flera sätt att göra sig av med getingar och getingbon i sitt närområde:

 1. När du ska ge dig på ett getingbo bör du vara utrustad med skyddsdräkt (eller ordentliga heltäckande/långärmade kläder) och diskhandskar som skydd mot stick.
 2. Ge dig på boet på kvällen eller natten då det är svalare och getingarna är mindre aktiva.
 3. Avlägsna boet tidigt på säsongen om det går. På försommar eller tidig vår är boet inte större än en pingisboll och innehåller bara ett 20-tal ägg. Om man tar bort antingen getinghonan eller boet i det stadiet undviker man att små problem blir större. I augusti kan boet i värsta fall vara badbollsstort och innehålla upp till 5 000 getingar.  
 4. Avlägsna lättåtkomliga bon med en plastpåse, dammsugare eller bekämpningsmedel. Att använda en dammsugare eller att snabbt stänga in boet i en plastpåse, är enkla och effektiva sätt att avlägsna oönskade getingbon när boet är lätt att komma åt. Med bekämpningsmedel eller skum kan man spruta in gift direkt i getingboet. Getingarna dör då på några sekunder. Se till att hålla/täcka för ingången till boet och spraya genom billans (dvs boets) vägg.

Tyvärr är det är inte alltid lätt att se var getingarna byggt sitt bo då de ofta bygger bo på otillgängliga platser, exempelvis i husgrunden. Då kan andra metoder vara bättre lämpade: 

 1. Avlägsna svåråtkommliga bon med getingskum: På otillgängliga platser där man kanske bara kan se var getingarna kryper in (till exempel hålheter i byggnaden) är getingskum ett bra alternativ. Det täpper till håligheterna och gör att getingarna hindras från att komma in eller ut ur sitt bo.
 2. Avlägsna riktigt svåråtkomliga bon med MYRR och VP-rör: För riktigt otillgängliga platser men där man har en idé om var ingångshålet till boet bör vara (t.ex. i en husgrund, kan man använda sig av ett VP-rör (elrör). Stoppa in en papperstuss ett par cm in i röret på ena sidan, häll sedan i Myrr från andra sidan röret. Därefter kan du skjuta in röret och sikta på boets ingång och blås kraftigt (OBS. se till att du inte får i dig Myrr) - medlet sprids då kring boet och getingarna kommer med stor sannorlikhet få med sig medlet till drottningen som då kommer dö av giftet.

Getingbo övergivet

 Bild: Getingbo [© BosyantekCC-BY-SA-3.0]

Så bekämpar du getingar

Du kan tänka på bekämpning av getingar i 4 steg: (1) innan de byggt bo, (2) ta bort ett bo, (3) hålla borta getingar i allmänhet från där du vistas, samt (4) eftervård om du eller någon annan blivit stucken. Följande är produkter som motsvarar dessa 4 steg:

 1. Getingboattrapper: Förebyggande åtgärd där attrappboet gör att getingar inte vågar bygga bo i närheten.
 2. Medel & skum: En bra hjälp när du vill ta bort ett getingbo snabbt, säkert och enkelt.
 3. Fällor: Praktiska för att hålla getingar borta från till exempel din uteplats eller tomt.
 4. Övrigt: Det är bra att ha kylgel om någon blir stucken samt skyddsutrustning för när du tar bort getingbon.
Om du har blivit stucken

Uppsök alltid läkare/sjukhus om:

 • Det finns tecken på allmänpåverkan
 • Du tidigare reagerat med överkänslighet vid geting eller bistick
 • Du blivit stucken i munhåla, hals, svalg eller öga
 • Barn eller äldre får flera stick samtidigt

Allmänna råd från giftinformationscentralen:

 • Avlägsna gadden om den sitter kvar
 • Den lokala reaktionen kan mildras om du fuktar huden och gnider in en tablett med acetylsalicylsyra (Aspirin, Magnecyl, Treo) alternativt ibuprofen (Alindrin, Ibumetin, Ipren)
 • Besvären kan till viss del lindras kyla/is eller kortisonkräm

Om du har allvarlig getingallergi: Då bör du överväga hyposensibilisering mot insektsgift. Denna vaccinationsmetod ger mer än 80% av allergiker fullgott skydd.

Mer fakta om getingar

Getingarna har dubbla par vingar och njurformiga fasettögon. Getingar äter frukt och nektar men matar sina larver med insekter som de tuggat till en klibbig massa. Getingarna är utomordentliga flygare och med förhållandevis bra synförmåga vilket gör att de kan fånga insekter i flykten. I likhet med de flesta gaddsteklar har getingar gadd kopplad till en giftkörtel som inte lossnar vid stick utan kan användas gång på gång. Dock är det bara honorna som har gadd, vilken utgörs av den ombildade äggledaren.

Ett getingsamhälle består av honor, hanar och vad som kallas arbetare. Svärmningen/ parningen sker under sommarmånaderna och därefter dör hanarna. Efter övervintring söker en befruktad hona upp en ny boplats där hon lägger sina ägg. När dessa ägg kläckts till larver matar honan dem tills de utvecklats fullt till arbetare, vilka sedan bygger upp getingsamhället. Därmed övergår honan till att bli det nya samhällets drottning, och ägnar sig därefter åt att bli matad av särskilda arbetare och lägga ägg.

Getingbon byggs ofta av tuggat trä, som blandats med getingens saliv fungerar som spånskivor. Boet är antingen underjordiskt eller kan byggas frihängande som i ett tak eller i olika typer av håligheter som fågelholkar eller vindsutrymmen. Efter bobygge, uppfödning av larver och drottningen är kläckt (i Sverige i slutet av augusti) ger sig getingarna ut på jakt efter socker för att få "snabb" energi.

Getingar sticker när de känner sig hotade eller blir överrumplade, exempelvis inklämda. Sting av geting kan vara mycket farligt för den som har getingallergi, uppskattningsvis är var tionde svensk allergisk mot getingar vilket innebär att getingar (tillsammans med bin) är vår vanligaste allergiframkallande insekt. Det händer att människor dör av getingstick, ca 1 människa per år i Sverige.

Getingarnas svartgulrandiga bakkropp är ett exempel på vad som benämns aposematism, dvs varningsfärger som signalerar att den har försvar mot rovdjur.

Getingars främsta fiender är grävlingar, björnar, rävar och vissa fåglar som ger sig på getingbon för att komma åt getinglarver och puppor, samt till viss del också människan.

 

5 förebyggande steg

1
Förhindra att getingarna bygger bo nära dig. Detta kan du enkelt göra genom att sätta upp en boattrapp som skrämmer bort getingarna. Annars plocka bort bon tidigt (tidig vår).
2
Minimera risken att bli stucken genom att inte gå barfota, undvika parfymer och färgglada kläder, samt undvik häftiga rörelser om du har getingar kring dig.
3
Försäkringsbolag täcker ofta professionell sanering (borttagning) av getingbon, så se om din hemförsäkring innefattar gratis sanering.
4
Håll getingar borta från uteplats med getingfällor, det går också att bygga en egen med en flaska och sockervatten. Placera fällan en bit bort från där du vistas för bäst effekt.
5
Ta bort gamla getingbon sen höst då de bara innehåller en övervintrande drottning - annars finns risken att andra skadedjur som pälsängrar tar över boet och du får ett annat problem.

Relaterat blogginlägg

Kul fakta om getingar

 •   Getingar och bin är de vilda djur som dödar flest människor i USA
 •   Världens största geting är Giant Hornet som kan bli 5 cm lång
 •   Döda getingars feromon får andra getingar att komma till undsättning
Mer kul fakta
 •  Getingar finns på alla kontinenter utom antarktis
 •  Getingar älskar bin, antingen att äta bina som är rika på protein eller deras söta honung 
 •  Endast hongetingar har gadd och kan sticka
 •  Hongetingens gadd är ett modifierat äggläggningsorgan
Copyright © 2017 Pinweel AB

To top