Bli av med klädesmal, pälsmal eller matmal - produkter

  Mest sålda
  Rödceder
  Fällor
  Medel
  Övrigt
  Alla produkter

  5 förebyggande steg

  1
  Håll rent i garderober och annan klädförvaring, lägg aldrig in smutsiga plagg. Rengör garderober grundligt med jämna mellanrum och skaka då ur plagg, dammsug, torka rent och spraya med insektssprej.
  2
  Använd rödcederprodukter i garderober och lådor, helt ekologiskt och mycket effektivt mot malar och flera andra skadedjur. Att placera ut malfällor i klädesförvaring som du är rädd om är också att rekommendera.
  3
  Använd vacuumpåsar för favoritplagg samt stickade plagg, pälsar och andra plagg som löper hög risk att bli angripna.
  4
  Om du inte aktivt bekämpar malar med fällor eller rödceder bör du vara försiktig med vädring och då använda gardiner eller helst myggnät vid vädring.
  5
  Håll rent från gamla fågelbon kring din fastighet samt se till att det inte ligger ex. muskadaver på tomten, detta minskar risken att mal etablerar sig.

  Kul fakta om mal

  •   Vuxna klädesmalar kan inte äta - de har inte ens någon mun
  •   Vissa typer av mal kamouflerar sig genom att efterlikna fågelspillning
  •   En enda klädesmal kan lägga upp till 1000 ägg
  Mer kul fakta
  •   En hanmal kan känna doften av en hona på ett avstånd om 11 km

  Vanliga frågor

  Rödceder
  Hälsa och säkerhet

  Kan rödceder vara farligt för människor eller husdjur?

  Rödceder är generellt inte farligt för människor eller djur, dock kan man uppleva ett obehag eller rodnad om man får oljan direkt på huden. Får man oljan på sig eller i ögonen ska man snabbt skölja bort den med vatten - det är dock inte farligt. Oljan bör inte konsumeras och ska därför förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

  Forskning visar att trä- och byggnadsarbetare som arbetar med trävaror av rödcederträ under en längre tid kan få allergier, svullnader eller svårläkta sår. Mot denna bakgrund bör man undvika att få i sig spåndamm om man exempelvis slipar rödcederträ med sandpapper själv.

  Fläckar

  Stämmer det att röd ceder kan fläcka kläder?

  Rödcederolja i flytande form eller utfällt från träprodukter kan fläcka kläder och även andra material, se därför till att placera oljan/ blocken så att de inte kommer i direkt kontakt med kläder eller känsliga ytor.

  Följande kan du göra för att minska risken att få fläckar på plagg eller material:

  1. Rulla in cederträ i papper eller lägga på en plastbit
  2. Förtesta på en liten yta om material tar skada om du exempelvis applicerar olja längs fönsterbleck eller golvlister 
  3. Det finns också färdiga produkter där rödcederträ redan sitter på en metallhängare så att man kan hänga på klädstång i en garderob utan kontakt med andra material
  Innehåll/ verkan

  Vad är det i rödcederträ som motverkar skadedjur?

  Det är rödcederträets naturliga eteriska olja med sin starka arom som bl.a. malar, pälsängrar och silverfiskar undviker. Rödcederträ innehåller inga tillsatser, är helt naturligt och giftfritt. I vissa fall utvinner och koncentreras själva oljan för att få maximal effekt. 

  Rödceder är erkänt av U.S. Environmental Protection Agency (EPA) som ett bekämpningsmedel mot skadedjur med minimal risk för människor eller andra organismer.  

   

  Se fler
  Vita kristaller

  Det har blivit som en vit avlagring på min rödcederträ-hängare, vad är det för något?

  Kristaller kan ibland bildas när rödcederoljan i träet utsätts för temperaturvariationer. Det är helt ofarligt och du kan bara borsta av kristallerna och fortsätta använda rödcederträet.

  Fällor
  Funktion fälla

  Om det är mallarven som äter på ens kläder, varför har man då en fälla för att fånga malfjäril?

  Malfällor fyller två syften; det ena är att fånga eventuella enstaka malfjärilar som kommer in i hemmet innan de hinner föröka sig och man som följd får malangrepp.

  Det andra syftet är att ge en tidig indikation på ett eventuellt malangrepp så att man kan vidta åtgärder och slippa skada på kläder samt få en chans att agera i tid och slippa att malproblemet hinner växa sig stort och sprida sig.

  Du har alltså helt rätt i att om det redan finns mallarver som angripit kläder då räcker inte malfällor - då krävs ordentlig städning och troligtvis bekämpning med ex. rödceder spray eller rödcederträ.

  Fällor lukt

  Har malfällorna den goda rödcederdoften?

  Nej fällorna är helt luktfria. Fällorna är anpassade för att attrahera malfjärilar med feromon medan rödceder gör det motsatta. Är du ute efter den fräscha doften rekommenderar vi istället solida rödcederträprodukter såsom kuber, hjärtan eller plattor.

  Skydda stor yta

  Jag vill skydda hela huset mot mal (ca. 160kvm), hur många fällor behöver jag?

  Fällorna är anpassade för att täcka specifika utrymmen (där du förvarar kläder). Så hur många du behöver beror på vilka platser du vill skydda. Malfjärilar söker sig till föda/kläder för att larverna ska ha bra tillgång till föda. En fälla per garderob/ förvaringsplats räcker. 

  Vill du täcka stora ytor tror jag det är bättre att placera ut rödcederträ (ex. denna) i garderober, samt vid fönster och dörrar - detta för att motverka att malfjärilar söker sig in. Sedan kan man ha ett fåtal malfällor i garderober, sommargarderob, klädkammare som en extra försäkring.  

  Se fler
  Fara husdjur

  Kan malfällor vara farliga för husdjur eller barn?

  Nej, malfällorna är helt giftfria och helt ofarliga för människor och djur. De enda organsimer som kan ta skada av fällan är de som kan fastna i fällans klister - alltså framförallt malfjärilar men annars möjligtvis andra flygande eller krypande insekter.

  Prisskillnad fällor

  Varför är Mottlock-fällan dyrare än Silvalures fälla?

  Båda fällorna håller bra kvalitet, det högre priset för Mottlock motiveras med att fällan: 

  1. har nästan dubbelt så lång livslängd 
  2. har erkänd kvalitet och rekommenderats av ex den tyska ekologi-tidningen "Ökotest"
  3. attraherar utöver klädesmal också pälsänger

  Silvalures fälla är mycket prisvärd så vårt tips är att kombinera fler fällor för samma pengar och få ett ordentligt skydd (flera platser/ garderober) och över längre tid (speciellt sommarmånaderna när det finns mer mal och vi ofta har öppet för att vädra).

  Medel
  Användning malmedel

  Hur ska jag använda malmedel?

  Om du hittar levande malfjärilar i hemmet bör du spreja medel mot flygande insekter i och kring de områden där du observerade malarna.  

  Städning medel

  Vilken sorts rengöringsmedel är bäst när jag städar ur en garderob där jag fått malangrepp?

  För att göra rent garderob, klädlådor eller annan förvaring kan du använda såpa och vatten. Du bör också spreja garderoben med medel mot flygande insekter (exempelvis Radar Dos P) för att säkerställa att ingen malfjäril överlever.

  Var noga med att också dammsuga hela utrymmet - speciellt i hörn och springor.

  För att minska risken att problemet återkommer är det en bra idé att sätta in malfälla eller rödcederträ i utrymmet.   

  För en utförlig checklista kring städning se vår guide och avsnittet "Checklista för städning".

  Fläckar insektsmedel

  Kan jag få fläckar på gardiner och i taket när jag går lös med insektssprej?

  Det är sällsynt men vissa material kan ta skada om man spreyar en ordentlig sprey från kort avstånd med till exempel Radar Dos P. Vårt standardråd är att alltid testa först på ett litet område (helst dolt sådant) och se om materialet får fläckar eller missfärgas.

  Övrigt
  Alternativ till tvätt

  Hur ska jag göra med kläder som är angripna av mal men som inte tål att tvättas i 60 grader?

  Vissa plagg/ textilier klarar inte att tvättas i 60 grader men kan hettas upp i ugn eller torkskåp/ torktumlare istället, kolla tvättråden för det specifika plagget om så är fallet. Kom ihåg att plagget ska vara upphettat i minst 30 minuter.

  Ett ytterligare alternativ är att kemtvätta plagget istället, mal-fjärilar, -ägg eller -larver klarar inte en korrekt utförd kemtvättsbehandling. Många gör en förebyggande kemtvättsbehandling av favoritplaggen i sommar- eller vintergarderoben innan de vacuumförpackas och sorteras undan.

  Smutsade kläder

  Varför ger sig malar på just smutsiga kläder?

  De mat- och hudrester från oss människor som finns i smutsade plagg är proteinrika och därför extra attraktiv föda för mallarver. Ull som sådant innehåller också protein men vår smuts i ännu högre grad. Detta är anledningen att man alltid ska se till att endast rena kläder och textilier förvaras i garderober och lådor - man minskar helt enkelt risken för angrepp genom att ta bort möjlig föda.

   

  Hur får man mal

  Hur får man malangrepp?

  Malfjärilar eller larver kan komma in i bostäder på lite olika sätt. Följande är de två vanligast sätten vi får malangrepp och hur du skyddar dig:

  1. Malfjärilar flyger in på sommarhalvåret när vi har öppet eller vädrar - skydda dig med insektsnät för vädringsfönster eller rödcederprodukter i fönster eller klädförvaring
  2. Mallarver följer med begagnade kläder (ex. second hand) - se alltid till att tvätta, kemtvätta eller hetta upp begagnade kläder

  Man kan dessutom alltid minska risken att malar får fotfäste med förebyggande åtgärder, se vår guide.

  Copyright © 2023 Stick AB
  To top