Alla produkter

GuideRådjur

Mota bort rådjuren

Rådjuren lever sida vid sida med oss människor och deras favoritföda är de skott och växter som vi oftast är mest rädda om i våra trädgårdar. Det finns flera sätt du kan få rådjuren att undvika din trädgård utan gifter och utan att skada rådjuren.

Kort om rådjur

Rådjuren har anpassat sig till oss människor och söker sig gärna och oblygt in i trädgårdar för föda. Högst på menyn står skott, lövträd och örter som oftast är lättillgängliga och samtidigt har ett högt näringsinnehåll. Tyvärr innebär det att favoritfödan också är de saker som vi oftast är mest rädda om i trädgården.

Bland hjortdjur i Sverige är rådjuret det vanligast förekommande och framförallt i södra och mellersta Sverige. Södra Skandinavien tillsammans med norra kontinentala Europa har högst bestånd/ täthet av rådjur i världen.

Rådjur har mycket bra hörsel och luktsinne vilket är en fördel då detta göra att de är relativt lätt att få på flykten.

Rådjur

 Bild: Rådjur, Capreolus capreolus [© MuckiCC-BY-SA-3.0]

Tecken/ spår av rådjur

Vanligtvis kan man helt enkelt observera om man har rådjur på besök, dock på vissa platser är fortfarande rådjuren skygga och då kan det vara bra att veta vilka spår man kan leta efter. Följande är de vanligaste spår som rådjur lämnar:

 1. Spillning: vanligtvis finner man spillning kring de platser som rådjur frekventerar. Rådjursspillning är är cylindriskt bönformade och ca 1-1,5 cm långa. Oftast lämnas spillningen i små högar och är den färsk har den en mörk nästan svart färg, äldre spillning bleknar till en brunaktig färg. Se bild nedan.
 2. Spår: rådjur lämnar klövavtryck och då rådjuret är det minsta hjortdjuret i Sverige är också avtrycken små, endast ca 6 cm långa och 1 cm breda. Vanlig längd mellan avtryck är ca. 50 cm men om rådjuret springer eller tar ett språng kan det bli flera meter. Se bild nedan.
 3. Varningsläten: rådjur ger ibland från sig kontakt eller varningsläten. Dessa läten liknar en kort vissling eller ibland hundskall.

Rådjursspillning

 Bild: Rådjur spår [© James Lindsey, CC-BY-SA-3.0]

Rådjursspår

 Bild: Rådjur spår [© James Lindsey, CC-BY-SA-3.0]

Skadebild på växter Det är inte alltid man observerar rådjur eller deras spår, då kan man istället se till skadebilden, den typ av skador rådjuren skapar på växter. Skadebilden karaktäriseras av avsliten vegetation snarare än avbiten (rådjur saknar framtänder i överkäken vilket gör att de inte kan bita av växten).
Skador av rådjur

Viltolyckor

Att rådjur delar miljöer med oss människor gör tyvärr att de också befinner sig på våra vägar vilket riskerar att leda till olyckor. Oftast resulterar kollisioner med rådjur endast i materiella skador men tyvärr ibland också personskador. Om du kör på ett rådjur klassas detta som en viltolycka och du har en skyldighet att både anmäla detta till polisen samt att märka ut platsen för olyckan. 

Trädgård

I trädgårdar ger sig rådjuren på tulpaner, andra prydnadsväxter, skott, ungträd med mera. Tyvärr ofta det som vi minst av allt vill ska förstöras.

Skogsbruk/ odling

Rådjur äter och förstör ofta nysådda barrträdsplantor, ungträd. Dessutom förstör de genom trampskador jordbruksgrödor.

Sjukdomar

Med rådjur följer också fästingar och fästingburna sjukdomar såsom borrelia, TBE och anaplasma.

Så slipper du rådjur

Rådjur har mycket bra hörsel och luktsinne vilket är en fördel då detta göra att de är relativt lätta att få på flykten. Det finns i huvudsak tre saker du kan göra för att slippa rådjur på besök i din trädgård, vilka åtgärder som passar dig beror på din specifika situation:

 1. Sätt stängsel runt trädgård som effektivt fungerar som ett viltstängsel och håller rådjuren utanför
 2. Ta bort rådjurens föda genom att skydda växter med nät, stam-/ gnagskydd eller att helt enkelt välja oattraktiva växter
 3. Skräm bort rådjur med ljud, doft eller exempelvis rovdjursilhuetter
Växter som rådjur ratar

Buskar och träd

 • Berberis, Berberis
 • Fläder, Sambucus
 • Gullrips, Ribes aureum
Fler exempel
 • Klotpil, Salix fragilis
 • Lagerhägg, Prunus laurocerasus
 • Magnolia, Magnolia
 • Pärlbuske, Exochorda
 • Oxbär, Cotoneaster
 • Måbär, Ribes alpinum
 • Snöbär, Symphoricarpos
 • Syrén, Syringa
 • Tuja, Thuja

Syrén, Syringa

 Bild: Syrén, Syringa reflexa [© Wouter Hagens]

Perenner

 • Akleja, Aquiegia
 • Anisisop, Agastache foenicum
 • Backsippa, Pulsatilla
Fler exempel
 • Blågull, Polemonium
 • Blåsippa, Hepatica
 • Brudslöja, Gypsophilla
 • Daglilja, Hemerocallis
 • Daggkåpa, Alchemilla mollis
 • Fingerborgsblomma, Digitalis
 • Flockel, Eupatorium
 • Funkia, Hosta
 • Gullris, Solidago
 • Hasselört, Asarum europeana
 • Höstljung, Calluna vugaris
 • Iris, Iris
 • Kattfot, Antenneria dioica
 • Kungsljus, Verbascum virginicum

Lökväxter

 • Pingstlilja
 • Allium
 • Påsklilja
Mer fakta om rådjur

Rådjur (Capreolus capreolus) är ett hjortdjur som finns representerat i stora delar av Europa och Mindre Asien.  

Rådjurshannen benämns bock, honan get eller rå och ungar kid eller killing.

Rådjuret är ett litet hjortdjur som endast väger 20-30kg fullvuxet. Honor och hanar är i stort sett identiska där båda könen är av samma storlek och har kort päls med röd-/ varm-brun färg. Unga kid har en varningsteckning av tydliga vita fläckar som sedan övergår till den jämna färgen efter bara några veckor.

Rådjur är s.k. selektivbetare som föredrar örter, lövträd och svamp medan de undviker växter med hög fiberhalt (ex. gräs). 

4 förebyggande steg

1
Stängsel fungerar till 100% och håller rådjuren borta i alla lägen, helst ska det vara elstängsel
2
Skydda skott och nysådda träd genom att till exempel täcka växter med nät eller gnagskydd ungträdens stammar
3
Välj växter i din trädgård med omsorg, rådjuren ratar massvis med växter och väljer du bort dessa så väljer rådjuren bort din trädgård
4
Skräm bort rådjuren med skrämmare med ljud, rovdjurssilhuetter eller doftmedel

Kul fakta om rådjur 

 •   Rådjur saknar framtänder i överkäken
 •   Ofödda rådjur benämns "smaldjur"
 •   Det fornsvenska ordet för rådjur var radiur ("fläckigt djur")
Mer kul fakta
 •   Rådjuret är vårt minsta hjortdjur
 •   Ålands landskapsvapen var först ett rådjur  
 •   Rådjur äter gärna svamp, speciellt kantareller
Copyright © 2017 Pinweel AB
Svenska English

To top