Vad söker du?

Mest sålda
Barriär
Snigelmedel
Nematoder (eko)
Övrigt
Alla produkter

GuideSnigel

Slipp mördarsniglar!

Mördarsniglar är en mardröm för alla med trädgård. När de väl har etablerat sig är de nästan omöjliga att bli av med. Som tur är finns det mycket du kan göra för att undvika att få mördarsniglar och även för att begränsa problemet om du har dem.

Kort om mördarsniglar

Spanska skogssniglar (även kallade mördarsniglar) är inte så trevliga att ha i sin trädgård, de är inte så roliga att se på, att trampa på och de äter och förstör växter som salladsplantor och mycket annat. De är helt enkelt ett stort problem för odlings- och trädgårdsintresserade.

Namnet tros komma från att arten är kannibalistisk, dvs. att den ibland äter döda eller skadade sniglar av den egna arten. Mördarsnigeln sprider sig mycket snabbt i Sverige och i våra grannländer och är en besvärlig skadegörare. Därför bör man göra allt för att hindra att arten sprider sig vidare.

 Bild: Spansk skogssnigel, Arion vulgaris [© Håkan Svensson, Xauxa, CC-BY-SA-3.0]

Så sprids mördarsniglar

Mördarsniglar sprids genom att sniglarna antingen förflyttar sig av egen kraft eller genom att deras ägg åker snålskjuts med t.ex. plantor till en ny plats. Man ska därför alltid vara mycket vaksam med nya plantor och undersöka dessa så att inga oönskade ägg följer med.

Äggen är lätta att känna igen då de är mjölkvita och ligger klumpvis. Mördarsnigelns ägg är ca 3,5 mm i diameter och ligger ofta som klumpar om 10-30 stycken. Vidare är äggen mjuka och kan vara nästan genomskinliga när de är nylagda.

 Bild: Snigelägg [Watchduck, Tilman Piesk]

Så vet du att det är en mördarsnigel

Mördarsnigeln blir 7-15 cm lång, har andningshål på främre delen av manteln (som gälarna på en fisk) och har oftast en mörkt brunröd färg. Tyvärr är det ganska lätt att förväxla mördarsniglar med vanliga svenska skogssniglar. Det finns några tydliga karaktäristiska som tillsammans ger dig svar:

 1. Färg: Mördarsnigeln har oftast en mörkt brunröd färg med en ljusare röd kjol längst ned. Tyvärr kan färgen variera och det finns både svart och röd skogssnigel som man lätt kan ta miste på.
 2. Antal: Om det finns flera individer/sniglar kring samma plats är det en tydlig indikation på att det rör sig om mördarsnigeln, men hittar du få kan det också bero på att snigeln inte hunnit etablera sig ännu. Är det så att mördarsnigeln just har etablerat sig så har du bäst chans att bli av med den så vi rekommenderar inte att vänta och se.
 3. Slem: Mördarsniglar utsöndrar avsevärt mycket mer slem än andra skogssniglar, dessutom ett som är klibbigare och svårare att få bort än andra sniglars, detta då slemmet absorberar vatten.
 4. Storlek: Mördarsnigeln är generellt större än andra sniglar - om snigeln är mer än 7 cm utsträckt så tyder det på att det är en mördarsnigel.
 5. Andningshål: Om andningshålen sitter långt fram på manteln (istället för långt bak mot svansen) är det stor sannolikhet att det är en mördarsnigel.

Man kan också undersöka skadebilden på växter för att få ledtrådar till om det är mördarsniglar (eller åkersniglar) som varit framme. Dessa skade-sniglar lämnar följande ledtrådar:

 • Oregelbundna hål med jämna kanter på blad.
 • Slemspår på växter eller i allmänhet i trädgården.
 • Mer frekventa skador på plantor med saftiga blad.

Om du ändå är osäker på vilken snigel du har med att göra kan du använda artbestämningsnyckeln från Riksförbundet Svensk Trädgård, alternativt skicka snigeln till Göteborgs Naturhistoriska Museum för artbestämning

Förebyggande trädgårdsåtgärder

Kontrollera nya plantor

 • Byt jord på och tvätta plantor du får eller köper där det finns risk att snigelägg kan ha följt med.
 • Skölj hela rotsystement på nya plantor om möjligt för att spola bort eventuella ägg.

Skapa ordning i trädgården 

 • Ta bort lövhögar, frukt och annat som kan ge skydd eller är föda för sniglarna.
 • Undvik täckodling då detta kan ge sniglarna en skyddad miljö.
 • Skippa höstgrävning då hålen också kan fungera som äggkläckningsplats för sniglar.

Kompostera proffessionellt

 • Kompostera i sluten kompost så att sniglar inte tar sig in och kan finna skydd och föda.
 • Använd gärna i en varmkompost då värmen dödar snigelägg.

Vattna mer sparsamt

 • Vattna gräsmattor och plantor mer sparsamt, sniglarna är blötdjur som har svårt att klara sig i torra förhållanden. 
 • Vattna helst på dagen, undvik kvällen då sniglarna är nattaktiva och gynnas av fukt.

Skapa naturliga barriärer 

 • Barriärer till din trädgård, exempelvis hindrar grusskikt i trädgården sniglarnas framfart.
 • Fri öppen jord runt plantor kan också erbjuda skydd. Kalk och sågspån kan också fungera som barriärer men testa försiktigt då växtlighet kan ta skada.
 • Tänk på att vissa barriärer (ex. aska eller stenmjöl) sköljs bort av regn och därför måste förnyas löpande.
 • Det finns också färdiga snigelbarriärer att köpa.
Då ska man bekämpa mördarsniglar

Under tidig vår när temperaturen går över 4 plusgrader kommer övervintrade mördarsniglar fram, generellt samtidigt som vitsipporna blommar. Mördarsniglarägg kläcks sedan under perioden juli - oktober. För att få bort mördarsniglarna (eller i alla fall reducera dem kraftigt) krävs att man är aktiv både vår, sommar och höst.

 1. Bekämpa mördarsniglar på våren - då är populationen begränsad och ungsniglarna har inte kommit igång med att lägga ägg.
 2. Under sommaren bör du kontinuerligt bekämpa sniglarna, speciellt om det är en fuktig sommar.
 3. hösten är det lämpligt att göra ett sista krafttag med bekämpningen just innan sniglarna går under jord för vintern (kring oktober) - målsättningen är att reducera antalet sniglar som övervintrar och kommer fram för att lägga ägg nästa vår. 
Så bekämpar du mördarsniglar

När mördarsniglar väl etablerat sig på en plats är de mycket svåra att bli av med. En rimlig målsättning är att hålla beståndet på en sådan låg nivå så att man inte störs och ens trädgård inte förstörs. Följande bekämpning rekommenderar vi:

 1. Barriärer: En barriär med exempelvis koppartejp runt favoritväxter eller rabatter är ett effektiv skydd. Det finns också pofessionella barriärer för att skydda större odlingar såsom mineralgranulat. Det går också att använda kalk, aska eller sågspån, dock ska man vara lite försiktig och se om växtligheten tar skada.
 2. Snigelmedel: För mördarsniglarna giftiga medel, exempelvis järnfosfat, som inte påverkar andra djur. Dessa finns också snigelmedel/ järnfosfat i granulatform som är fuktbeständigt och klarar regn bättre. 
 3. Nematoder: En ny möjlighet att effektivt bekämpa mördarsniglar helt biologiskt. Mikroskopiska maskar som infekterar och dödar sniglarna, ofarligt för andra organismer och 100% eko. Nemaslug heter produkten som innehåller nematoden mot sniglar.
 4. Övrigt: Det finns en del relaterade produkter som kan underlätta ytterligare, exempelvis snigelfällor eller Snigelbaren som skyddar snigelmedel mot andra djur, samt snigelplockare och elektriska snigeldödare så att själva plockande och dödande blir enklare. Du kan också göra enkla fällor, till exempel genom att lägga ut ett stort blad, en bilmatta eller gammal dörrmatta. Sniglar samlas då där och det blir enklare att samla upp dem.

 Tips: passa på att bekämpa när det är fuktigt, då har du större chans att fler sniglar är framme. Börja tidigt på säsongen med din bekämpning, då hinner sniglarna förhoppningsvis inte lägga ägg och du får ett avsevärt mindre snigelproblem.


Några ytterligare åtgärder som kan göra att dina insatser får än mer effekt:

 1. Kommuner har en skyldighet att behandla allmänningar med Ferramol om de angränsar till din tomt och du efterfrågar det.
 2. Plantera tagetes som en indikator - när sniglarna varit där och ätit så är det dags att börja samla.
 3. Försök få med grannarna och gör gemensam sak i att bli av med ert delade snigelproblem.
 4. Var konsekvent i att plocka/ samla ihop sniglar regelbundet tidigt på morgonen eller sen kväll, extra effektivt när det är fuktigt efter regn då sniglar generellt är mer aktiva. Det tar tid men har märkbar effekt om man konsekvent samlar upp sniglar dagligen över några veckor.
Växter som mördarsniglar ogillar

Barrväxter och växter med läderartade eller hårda blad fungerar direkt avvisande mot mördarsniglar och är ett sorts biologiskt skydd du kan dra nytta av.

Vissa växter tycks klara sig undan angrepp:

 • Perennerna kungsljus
 • Höstflox
 • Löjtnantshjärta 
 • Gullris
 • Stjärnflocka
 • Nepeta
 • Praktlysning
 • Vallmo 
 • Flitiga lisa
 • Daglilja
 • Daggkåpa
 • Astilbe
 • Fuchsia
 • Pion
 • Kermesbär
 • Lavendel
 • Murgröna
 • Julros
 • Törel
 • Pelargon

Följande är attraktiv föda för mördarsnigeln som du bör undvika

 • växter med saftiga blad, stjälkar och blommor samt vissa aromatiska växter
 • sallad, potatis, dahlia och funkia står högt på menyn
 • små späda plantor och även frukter och rotsaker
Så dödar du mördarsniglar

Helst vill man döda snigeln utan för mycket obehag för varken sig själv eller snigeln, här är några sätt:

 1. Enklast och skonsammast dödas snigeln genom att huvudet separeras från kroppen med exempelvis en spade eller sekatör, snittet ska vara ca 1 cm från "nosen".   
 2. Att döda sniglar med salt, koka eller att frysa dem är inget som rekommenderas då det medför en onödigt utdragen och plågsam död.
 3. Se alltid till att slänga döda sniglar i soporna, får de ligga kvar drar de till sig fler sniglar.
 4. Släng absolut inte levande sniglar i soptunnan eller komposten, då sprider de sig ännu mera i din hemkommun eller i din trädgård.
Mer fakta om mördarsniglar

Den spanska skogssnigeln upptäcktes i Sverige första gången 1975. Det är nu fastställt att den härstammar från sydvästra Frankrike, inte från Spanien och Portugal som man först trodde. Det vetenskapliga namnet är numera Arion vulgaris (tidigare Arion lusitanicus).

Snigeln är av en införd invasiv art och sprider sig av egen kraft. År 2007 var det besvärligaste mördarsnigelåret hitintills. Våren och försommaren 2007 var fuktiga och snigeln som är ett blötdjur fick mycket gynnsamma förhållanden. Inte bara privatpersoner fick problem utan även jordbruk hade stora besvär med sniglarna. Den positiva effekten av detta var att myndighter fick upp ögonen för problemet vilket addresserades genom ökade forskningsanslag, främst kring sniglar i vall och ensilage.

Den spanska skogssnigeln är ettårig, dvs. att dess livscykel löper över ett år. Den är tvåkönad och lägger 20-50 vita ägg åt gången, med 3-4 mm i diameter, gärna i jordhålor eller andra skyddade ställen. Varje snigel kan lägga 400 ägg innan den dör i oktober. Äggen utvecklas på ca 4 veckor från lagt ägg till kläckt snigel. Därefter tar det ytterligare ca 4 veckor för snigeln att bli könsmogen. Nyfödda sniglar är knappt en centimeter långa. Parningar sker därefter hela sommaren och hösten från juni-oktober och äggläggning sker under hela denna period.

Äggen kläcks under perioden juli - oktober. Därefter finns endast ungdjur i olika storlekar, där de små sniglarna övervintrar i hålor i marken, stenhögar, kompost och liknande. Påföljande vår när temperaturen går över 4 plusgrader kommer de fram igen, generellt samtidigt som vitsipporna blommar.

Både ägg och sniglar är känsliga för torka och torra somrar ökar dödligheten. Likaså leder snöfattiga kalla vintrar med mycket tjäle till ökad dödlighet då ungsniglarna övervintrar i hålor 10-20 cm ner i marken.

Den spanska skogssnigeln äter det mesta, både levande och döda växter men även animalisk föda. Den föredrar material som är på väg att brytas ned så komposter är ett vanligt tillhåll. 

5 förebyggande steg

1
Byt jord på och tvätta plantor du får där det finns risk att mördarsnigelägg kan finnas. Detta gäller tyvärr även ibland inköpta plantor.
2
Skapa ordning i trädgården. Ta bort lövhögar, frukt och annat som kan vara skydd eller föda, samt kompostera i sluten behållare.
3
Vattna på morgonen istället för kvällen - sniglar är nattaktiva och gynnas av fukt. Kan du undvika att vattna i kombination med varmt och torrt väder så får sniglarna det tufft.
4
Skapa barriärer till din trädgård. Exempelvis hindrar fri öppen jord runt plantor och grusskikt i trädgården sniglarna. Det finns också koppartejp och till och med elstängsel mot mördarsniglar.
5
Välj växter med omsorg - helst växter som på egen hand motverkar mördarsniglar och undvik de växter som är mest attraktiv föda såsom växter med saftiga blad.

Relaterat blogginlägg

Kul fakta om mördarsniglar

 •   Mördarsniglar är kannibaler 
 •   Sniglarna har 27.000 "tänder" - fler än en vithaj
 •   Snigelslem absorberar vatten vilket gör det svårt att tvätta bort
Mer kul fakta
 •   Sniglar lämnar unika doftspår som hjälper dem att hitta vägen hem
 •   Bara 5% av sniglarna är över markytan vid varje given tid, resten är under mark
 •   Sniglars blod är grönt

Vanliga frågor

Barriär
Koppartejp funktion

Hur fungerar koppartejpen, halkar mördarsniglarna på den och innebär det då att den helst ska placeras lodrätt?

Koppartejpen är ledande och blir elektrisk laddad genom en elektrokemisk reaktion. När sniglen sedan nuddar tejpen med sitt ledande slem så sker en liten elektrisk urladdning som räcker för att ge mördarsnigeln en (för den kraftig) avskräckande stöt. Laddning skadar eller dödar inte snigeln utan fungerar endast avvisande.

Fungerar el-stängsel?

Fungerar el-stängsel för att hålla mördarsnigar borta?

Stick.se har valt att inte ha el-stängsel mot mördarsniglar i sortimentet då vi inte sett bevis på tillfredsställande funktion av dessa produkter. Högt pris i kombination med potentiellt låg effekt på mördarsniglar gör att vi inte vill rekommendera el-stängsel till våra kunder.

Fungerar kalk?

Jag fick tipset att dra en sträng kalk som skydd mot mördarsniglar, fungerar det?

Ja det fungerar, aska om du eldar hemma fungerar också på samma sätt. Dock måste du göra om barriären när det regnat. Tänk bara på att växter/gräs kan påverkas negativt så håll det under uppsikt och byt behandlingsmetod om du ser en försämring.

Det går också att spreja såpvatten på växter du vill skydda. Se till att spraja på så de blir riktigt hala och gör om efter regn.

Snigelmedel
Ferramol applicering

Var och hur ska jag sprida ut Ferramol för bästa effekt?

Sniglarna är blötdjur som därför undviker solljus, så sprid gärna ut Ferramol på kvällen och sikta på områden som är skuggade på dagen och där du sett många mördarsniglar. Sprid gärna för hand och i små mängder för att inte slösa med medlet.

Undvik att bekämpa med Ferramol när det regnar mycket eller kommer regna kraftigt de närmsta dagarna. Ferramol är anpassat för att klara lite regn men kraftigt regn kan göra att kornen löses upp och sprids ut i marken.

Fåglar, igelkottar och Ferramol

Fåglar och igelkottar äter av det Ferramol jag lagt ut, tar de skada av detta?

Nej igelkottar, fåglar och andra djur tar inte skada av järnfosfatet Ferramol. Utomlands finns dock medel med den aktiva substansen Metaldehyd, och detta är farligt, inte bara för igelkottar eller fåglar utan även alla andra djur och människor. Snigelmedel med Metaldehyd är förbjudet i Sverige. Alla godkända medel i Sverige är ofarliga för andra djur än sniglar.

Anledingen att just mördarsniglar påverkas av Ferramol är att de är blötdjur som är väldigt känsliga för den uttorkning som sker när de får i sig medlet.

Dock kan det vara bra att skydda Ferrmol från fåglar, råttor och andra djur för att det ska räcka längre. Exempelvis Snigelbaren kan göra detta då den minskar möjligheten för andra djur att komma åt kornen.

Påverkan olika sniglar

Är det bara mördarsniglar som bekämpas med Ferromol eller påverkas även andra sniglar?

Järnfosfatet dödar alla sniglar som får i sig det, så allt från vanliga trädgårdssnäckor, vinbergssnäckor, pantersniglar till såklar mördarsniglar. 

Se fler
Järnsulfat billigare

Jag fick tipset att bekämpa mördarsniglar med järntillskott som egentligen är för grisar för att det är billigare, fungerar det?

Järnsulfatet som finns i järntillskott för grisar bör liksom Ferramol ha en dödande effekt på sniglar. Dock innehåller det inte lockmedel så frågan är om sniglarna hittar och äter av medlet. Dessutom är Ferramol utformat i en bunden pelletsform för att reducera mängden som regnar bort, pulvret för grisar regnar nog tyvärr bort.

Nematoder
Hälsa och nematoder

Är nematoder farliga för husdjur?

Nej nematoder är ofarliga för fåglar, djur, växter och barn. Nematoder har testats och är godkända av Kemikalieinspektionen för användning i Sverige.

Växter och nematoder

Kan ja äta växter som bevattnats med nematoder?

Nematoder är ofarliga att få i sig och är godkända av Kemikalieinspektionen för användning. Dock bör du alltid tvätta grönsaker, frukt och annat som vanligt före de konsumeras.

Regn och nematoder

Vad händer om det regnar efter jag vattnat ut nematoder?

Nematoderna regnar inte bort, utan snarare hjälper det nematoder att komma ned i jorden till mördarsniglarna. Mördarsniglarna trivs bäst vid regn så det är snarare bra timing för effektiv bekämpning.

Se fler
Återanvända nematodlösning

Kan jag spara vattenblandning med nematoder som blivit över?

Tyvärr klarar sig nematoder inte så länge i vattenlösningen utan rekommendationen är att använda all lösning på en gång.

Kombinera järnfosfat och nematoder

Kan jag kombinera järnfosfat och nematoder och behandla med båda samtidigt?

Absolut, järnfosfat och nematoder påverkar påverkar inte varandras effektivitet negativt. Dessutom eftersom de verkar på olika sätt så borde du få en kraftfullare bekämpning.

Höstbehandling med nematoder

Vissa säger att det är bra att behandla med nematoder på hösten, stämmer det verkligen? Mördarsniglarna dör ju ändå på hösten.

Det stämmer faktiskt att det är effektivt att behandla även på hösten. Detta beror på att om man minskar mängden mördarsniglar som lägger ägg för vintern så har man betydligt färre sniglar som kommer fram till våren.

Utvattning av nematoder på växter

Ska jag vattna ut nematodlösning direkt på de plantor jag vill skydda?

Bäst effekt får du om du vattnar marken/jorden/gräset kring de växter du vill skydda. Detta beror på att nematoderna lever i marken och vattnas de direkt på exempelvis bladverk så kan de bli kvar där och inte överleva. Om du vattnar dem direkt på en växt är vår rekommendation att eftervattna med bara vatten så att nematoderna sköljs ned på marken.

 

Tid till verkan för nematoder

Hur lång tid tar det för nematoder att verka efter att jag vattnat ut dem?

Inom ca 3 dagar har nematoderna funnit sina mål (mördarsniglarna), därefter tar det kring 4-18 dagar för infekterade mördarsniglar att dö. I nästa steg äter de kannibalistiska mördarsniglarna upp infekterade individer och smittas därefter i sin tur. Summerat får du effekt efter ca 3 dagar och därefter en gradvis och fortsatt effekt i upp till en månad.

Nematod så fungerar de

Vad är nematoder och hur fungerar de?

Nematoder är ett samlingsnamn för mikroskopiska maskar. De nematoder vi säljer (ex Nemaslug) bär på en specifik smitta som är dödlig för just mördarsniglar - för andra organsimer är smittan ofarlig. Nematoder vattnas ut i vattenblandning och lever därefter i jorden där de söker upp och smittar mördarsniglar. Smittade mördarsniglar dör och blir uppätna av andra mördarsniglar som i sin tur blir smittade. Därmed uppnår man en mycket effektiv bekämpning helt biologiskt och helt miljövänligt.

Utvattning nematoder

Hur vattnar jag bäst ut nematoder?

Förpackningen innehåller tydliga instruktioner för blandning av nematod-vattenlösning samt utvattning. Här följer några saker att tänka på:

 1. Blanda nematoder och vatten i en vanlig vattenkanna med stril
 2. Var noga att blanda rätt mängd vatten enligt förpackningens instruktion
 3. Vattna lösningen på marken/jorden/gräset, det är viktigt för att nematoderna snabbt ska komma ner i jorden där de lever
 4. Om du vattnar lösningen direkt på växter - se till att eftervattna med bara vatten så att nematoderna sköljs ned på marken
Nematoder och andra sniglar

Kommer andra sniglar också dö om jag använder nematoder?

Nematoderna dödar även åkersniglar som är ett skadedjur samt andra goda vattensniglar. Om du vill undvika att bekämpa så vattna inte ut nematoder närmre än 15 cm kring dammar där du vill skydda sniglarna. 

Övrigt
Ägg mördarsnigel

Hur ser mördarsniglarnas ägg ut och var hittar jag dem?

Mördarsniglarnas ägg är vita eller ljusgråa och är cirka 2-3 mm i diameter. Äggen ligger ofta i klumpar/klasar som kan liknas vid rom.

Det kan vara svårt att hitta snigeläggen som kan ligga dolda under blad, stenar eller i jorden. Ibland kan också äggen förväxlas med gödning man använder till krukväxter. Var dock alltid noga med att kontrollera växter som du får eller köper så att inga ägg följer med. 

Det är ganska lätt att förväxla mördarsnigelns ägg med andra snigelägg, men det finns ingen anledning att tveka om du misstänker att det är mördarsnigelägg.

Storlek mördarsnigel

Hur stor är en fullvuxen mördarsnigel och hur stor är den när den föds?

När mördarsniglarna föds är de mellan 5-10 mm långa. Fullvuxna mördarsniglar är ca 70-150 mm (7-15 cm).

Skonsamt dödande

Hur dödar jag en mördarsnigel på ett humant sätt?

Det smidigaste och skonsammaste sättet att döda mördarsniglar är att separera snigelns huvud från kroppen. Detta görs enklast med spade, sekatör eller sax och du klipper snigeln ca en centimeter från nosen.

Se fler
Snabb fortplanting

Hur kan mördarsniglar fortplanta sig så snabbt?

Fyra faktorer är huvudförklaringen till mördarsniglarnas snabba expansion:

 1. Inga naturliga fiender - ex. igelkottar som ger sig på andra sniglar undviker mördarsniglarna)
 2. Antalet ägg - en enda snigel kan lägga upp till 400 ägg över en säsong
 3. Hermafroditer - sniglarna är tvåkönade och kan dessutom befrukta sig själva
 4. Tillgång på föda - våra trädgårdar innebär en i stort sett obegränsad tillgång till föda
Locka och fånga

Finns det något sätt att locka mördarsniglarna till ett ställe så att de blir lättare att fånga och döda?

Två enkla saker du kan göra:

 1. Bygga en fälla av en burk med toppen i marknivå och något gott i (ex. kattmat, öl, ruttnande frukt) samt vatten i botten. Mördarsniglarna ramlar i och drunknar. Töm fällan med jämna mellanrum.
 2. Skapa gömställen för mördarsniglarna, exempelvis genom att lägga ut gamla bilmattor på fuktiga och skuggiga ställen. Då kryper sniglarna in och gömmer sig och samlas på några få ställen.
Ägg spridning

Kan mördarsniglars ägg spridas via fordon, skor och annat?

Hypotetiskt sett är det nog möjligt men inte så troligt. Vanligaste spridningen är via jord där både ägg och sniglar kan följa med och ta sig till en ny plats. Själva äggen är känsliga, t.ex. är inte ägg i en död mördarsnigel levnadsdugliga och i svenska förhållanden kan äggen inte klara att övervintra. 

Copyright © 2017 Pinweel AB  |   Drift webbshop: Wikinggruppen
To top