Vad söker du?

Mest sålda
Rödceder
Fällor
Medel
Övrigt
Alla produkter

GuidePälsänger

Stoppa pälsängern i tid

Pälsänger upptäcker man oftast när man tar ut ett plagg och finner hål som inte borde finnas där. Tack vare att pälsängrar endast förökar sig en gång per år (på våren) är de relativt lätta att bli av med om man tar ett ordentligt krafttag.

Kort om pälsänger

Pälsänger är en sorts skalbagge (Attagenus Pellio), den är ca 5 mm lång och har ett svart eller brunaktigt skal. Pälsängrar kommer ofta in i hus och lägger sina ägg. Dessa ägg utvecklas sedan till larver som är ca 10 mm långa, med brun borst och ett brun-svart skal med gula segmentsmarkeringar.

Flertalet pälsängerarter och andra textilskadegörare bor i naturen i djur- eller fågelbon, de livnär sig exempelvis på döda möss, råttor, insekter eller andra organiska material. Pälsängrar är goda flygare så ofta flyger de helt enkel in i våra hus på ett kortvarigt eller mer varaktigt besök i jakt på föda till sina larver.

I våra hem ger sig pälsänger ofta på organiska textilier som innehåller ylle, ull, hår/päls, dun eller fjädrar. På engelska heter pälsänger "carpet beetle", troligtvis då de gärna kalasar på mattor.

Pälsängrar är i larvstadiet i mellan 6 månader upp till 3 år. Under denna kan de göra avsevärd skada på kläder och textilier, vilket kan bli dyrt att ersätta.

Pälsänger eller mal? Se på skadan/ hålets kant, är det en tydlig kant så är det en pälsängerlarv som angripit textilen - om det istället är ludd runt hålets kant så är det en klädesmalslarv.
Skador och bilder

Pälsänger (Attagenus pellio): en skalbagge med svart eller mörkbrunt glänsande skal. Baggen är ca 5 mm lång och har en markering på ryggen med två ljusa prickar. I larvstadiet angriper pälsängern textilier och naturliga material som exempelvis ylle, skinn och dun. Larven är ca 10 mm lång, har svart/ brunt skal med gula sektionsmarkeringar samt gul/ gulbruna borst på ändan. Pälängerägg sitter i klumpar som liknar smått grus, är mjölkvita och med fin behåring.

Attagenus pellio

 Bild: Pälsänger, Attagenus pellio [Udo Schmidt / CC-BY-2.0]

 

Förväxlingsbara skadedjur:

Klädesmal (Tineola bisselliella): en malfjäril/ mott med gul eller guldskimrande färg som i larvstadiet angriper textilier och naturliga material, gärna ylle.  Se malguide.

Pälsmal (Tinea pellionella): liknar klädesmalen men dess larv angriper endast pälsar och produkter med naturligt hår. Se malguide.

Så bekämpar du pälsängrar

Pälsänger är tämligen enkelt att bli av med själv men det kräver en del jobb:

 1. Städa ur klädesförvaring noggrannt. Detta innebär att ta ut alla kläder samt andra organiska material och skaka dem, dammsuga utrymmet, våttorka samt spreja med insekssprej.
 2. Frys plagg i plastpåsar som har eller kan ha angripits i 4-5 dygn i -18 grader.
 3. Eller hetta upp kläder till minst 60 grader, i tvättmaskin, ugnen (minst 60 grader i 30 minuter), torktumlare eller med strykjärn.
 4. Bekämpa med rödcederoljespray längs med lister och på liknande platser där pälsängerlarver ofta gömmer sig.

 Upprepa bekämpningsåtgärderna (1-4) igen efter en månads tid för att minska risken att problemet kommer tillbaka.

Checklista städning

Följande steg är viktiga för att framgångsrikt städa ur ett utrymme med pälsängerangrepp (ex. garderob eller klädlådor):

 1. Töm utrymmet helt på kläder och annat organiskt innehåll.
 2. Frys (-18 grader i 4 dygn) eller hetta upp kläder (60 grader i 30 min.) i tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, ugn eller med strykjärn.
 3. Var extra noga med fickor på kläder, sömmar, slag, skarvar på kuddar och madrasser.
 4. Dammsug utrymmet noggrannt - speciellt kring hörn och springor. Frys damsugarpåsen när du är klar.
 5. Spraya lister och skrymslen med rödcederolja som påverkar pälsängerlarverna.
 6. Våttorka sedan hela utrymmet med såpa och vatten - detta minskar risken ytterligare att larver överlever. Var speciellt noga kring springor, lister, skarvar i madrasser och liknande.
 7. Sätt in pälsängerfällor eller rödcederträ i utrymmet för att minska risken att problemet återkommer. 
Viktiga förebyggande åtgärder

Städning: Rengör garderober grundligt med jämna mellanrum och skaka då ur plagg, dammsug, torka rent och spraya med insektssprej. Håll rent i garderober och annan klädförvaring, lägg aldrig in smutsiga plagg.

Avvisande produkter: Använd rödcederträ (ex. rödcederträ) i garderober och lådor, helt ekologiskt och mycket effektivt mot pälsängrar, ängerlarver och flera andra skadedjur. Pälsängerfällor i klädesförvaring är också att rekommendera för att ha en chans att fånga pälsängrar innan de lägger ägg med larver och angrepp som följd.

Vakuumförvaring: Använd vacuumpåsar för favoritplagg, stickade plagg, sängöverkast, pälsar och andra plagg som inte används så ofta men löper hög risk att annars bli angripna. Många tvättar inte ömma ylleplagg efter varje användning, då kan det vara av större vikt att använda avvisande produkter eller vakuumförvaring som skydd.

Sommar/ vädring: Om du inte aktivt bekämpar malar med fällor eller rödceder bör du vara försiktig med vädring och helst använda insektsnät vid vädring. Var extra vaksam sommarmånaderna då malar är mest aktiva och använd gärna fällor för att fånga malfjärilar som hittat in.

Mer fakta om pälsängrar

Pälsänger är en sorts skalbagge (Attagenus Pellio), den är ca 5 mm lång och har ett svart eller brunaktigt skal. Pälsängrar kommer ofta in i hus och lägger sina ägg. Dessa ägg utvecklas sedan till larver som är ca 10 mm långa, med brun borst och ett brun-svart skal med gula segmentsmarkeringar.

Det förekommer flera arter pälsänger i Sverige, bland andra "vanlig" pälsänger, brun pälsänger och vågbandad pälsänger. Den vanliga pälsängern finns naturligt i Sverige, i vår natur, de andra arterna är införda arter och klarar sig därför endast inomhus. De senare kan man få med sig från resor i andra länder eller med exempelvis second hand kläder.

Pälsängern fortplantar sig på våren, varpå honan lägger ca. 50-100 ägg. Pälsängern har därmed en långsam reproduktion relativt andra skadedjur givet parningscykeln som löper över ett år sammantaget med ett lågt antal ägg.  

Pälsängerägg kläcks och blir larv på mellan 6 och 22 dagar, beroende på temperaturen, ju varmare destå snabbare. Larvstadiet, tiden då pälsängerlarven livnär sig på plagg och textilier, varar mellan 6 månader och 3 år. Med god tillgång på föda och gynnsam temperatur blir larvstadiet kortare, dvs. närmare 6 månader.

Pälsängern är ett av få skadedjur som har Europeiskt ursprung. Därefter har den spritts med människans hjälp till stora delar av världen.

 

3 förebyggande steg

1
Städa regelbundet och rengör då garderober, sängar, mattor med mer grundligt och sök då även efter spår av pälsänger.
2
Använd avvisande produkter för att minska risken för angrepp, exempelvis fällor, rödcederträ eller vakuumförvaring.
3
Var extra observant på vår och sommar när pälsängrar riskerar att flyga in i huset för att hitta en bra plats för sina larver.

Kul fakta om pälsänger

 •   Flera arter av pälsänger klarar sig bara inomhus i Sveriges klimat
 •   Pälsängerns larvstadie kan vara i 3 år
 •   Endast pälsängerlarven äter dina kläder, fullvuxen livnär den sig på nektar och pollen
Mer kul fakta
 •   Pälsängern gör nytta i naturen då den bryter ned päls, dun och fjädrar från döda djur

Vanliga frågor

Rödceder
Hälsa och säkerhet

Kan rödceder vara farligt för människor eller husdjur?

Rödceder är generellt inte farligt för människor eller djur, dock kan man uppleva ett obehag eller rodnad om man får oljan direkt på huden. Får man oljan på sig eller i ögonen ska man snabbt skölja bort den med vatten - det är dock inte farligt. Oljan bör inte konsumeras och ska därför förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Forskning visar att trä- och byggnadsarbetare som arbetar med trävaror av rödcederträ under en längre tid kan få allergier, svullnader eller svårläkta sår. Mot denna bakgrund bör man undvika att få i sig spåndamm om man exempelvis slipar rödcederträ med sandpapper själv.

Fläckar

Stämmer det att röd ceder kan fläcka kläder?

Rödcederolja i flytande form eller utfällt från träprodukter kan fläcka kläder och även andra material, se därför till att placera oljan/ blocken så att de inte kommer i direkt kontakt med kläder eller känsliga ytor.

Följande kan du göra för att minska risken att få fläckar på plagg eller material:

 1. Rulla in cederträ i papper eller lägga på en plastbit
 2. Förtesta på en liten yta om material tar skada om du exempelvis applicerar olja längs fönsterbleck eller golvlister 
 3. Det finns också färdiga produkter där rödcederträ redan sitter på en metallhängare så att man kan hänga på klädstång i en garderob utan kontakt med andra material
Innehåll/ verkan

Vad är det i rödcederträ som motverkar skadedjur?

Det är rödcederträets naturliga eteriska olja med sin starka arom som bl.a. malar, pälsängrar och silverfiskar undviker. Rödcederträ innehåller inga tillsatser, är helt naturligt och giftfritt. I vissa fall utvinner och koncentreras själva oljan för att få maximal effekt. 

Rödceder är erkänt av U.S. Environmental Protection Agency (EPA) som ett bekämpningsmedel mot skadedjur med minimal risk för människor eller andra organismer.  

 

Se fler
Vita kristaller

Det har blivit som en vit avlagring på min rödcederträ-hängare, vad är det för något?

Kristaller kan ibland bildas när rödcederoljan i träet utsätts för temperaturvariationer. Det är helt ofarligt och du kan bara borsta av kristallerna och fortsätta använda rödcederträet.

Fällor
Funktion fälla

Om det är mallarven som äter på ens kläder, varför har man då en fälla för att fånga malfjäril?

Malfällor fyller två syften; det ena är att fånga eventuella enstaka malfjärilar som kommer in i hemmet innan de hinner föröka sig och man som följd får malangrepp.

Det andra syftet är att ge en tidig indikation på ett eventuellt malangrepp så att man kan vidta åtgärder och slippa skada på kläder samt få en chans att agera i tid och slippa att malproblemet hinner växa sig stort och sprida sig.

Du har alltså helt rätt i att om det redan finns mallarver som angripit kläder då räcker inte malfällor - då krävs ordentlig städning och troligtvis bekämpning med ex. rödceder spray eller rödcederträ.

Fällor lukt

Har malfällorna den goda rödcederdoften?

Nej fällorna är helt luktfria. Fällorna är anpassade för att attrahera malfjärilar med feromon medan rödceder gör det motsatta. Är du ute efter den fräscha doften rekommenderar vi istället solida rödcederträprodukter såsom kuber, hjärtan eller plattor.

Skydda stor yta

Jag vill skydda hela huset mot mal (ca. 160kvm), hur många fällor behöver jag?

Fällorna är anpassade för att täcka specifika utrymmen (där du förvarar kläder). Så hur många du behöver beror på vilka platser du vill skydda. Malfjärilar söker sig till föda/kläder för att larverna ska ha bra tillgång till föda. En fälla per garderob/ förvaringsplats räcker. 

Vill du täcka stora ytor tror jag det är bättre att placera ut rödcederträ (ex. denna) i garderober, samt vid fönster och dörrar - detta för att motverka att malfjärilar söker sig in. Sedan kan man ha ett fåtal malfällor i garderober, sommargarderob, klädkammare som en extra försäkring.  

Se fler
Fara husdjur

Kan malfällor vara farliga för husdjur eller barn?

Nej, malfällorna är helt giftfria och helt ofarliga för människor och djur. De enda organsimer som kan ta skada av fällan är de som kan fastna i fällans klister - alltså framförallt malfjärilar men annars möjligtvis andra flygande eller krypande insekter.

Prisskillnad fällor

Varför är Mottlock-fällan dyrare än Silvalures fälla?

Båda fällorna håller bra kvalitet, det högre priset för Mottlock motiveras med att fällan: 

 1. har nästan dubbelt så lång livslängd 
 2. har erkänd kvalitet och rekommenderats av ex den tyska ekologi-tidningen "Ökotest"
 3. attraherar utöver klädesmal också pälsänger

Silvalures fälla är mycket prisvärd så vårt tips är att kombinera fler fällor för samma pengar och få ett ordentligt skydd (flera platser/ garderober) och över längre tid (speciellt sommarmånaderna när det finns mer mal och vi ofta har öppet för att vädra).

Övrigt
Alternativ till tvätt

Hur ska jag göra med kläder som är angripna av mal men som inte tål att tvättas i 60 grader?

Vissa plagg/ textilier klarar inte att tvättas i 60 grader men kan hettas upp i ugn eller torkskåp/ torktumlare istället, kolla tvättråden för det specifika plagget om så är fallet. Kom ihåg att plagget ska vara upphettat i minst 30 minuter.

Ett ytterligare alternativ är att kemtvätta plagget istället, mal-fjärilar, -ägg eller -larver klarar inte en korrekt utförd kemtvättsbehandling. Många gör en förebyggande kemtvättsbehandling av favoritplaggen i sommar- eller vintergarderoben innan de vacuumförpackas och sorteras undan.

Smutsade kläder

Varför ger sig malar på just smutsiga kläder?

De mat- och hudrester från oss människor som finns i smutsade plagg är proteinrika och därför extra attraktiv föda för mallarver. Ull som sådant innehåller också protein men vår smuts i ännu högre grad. Detta är anledningen att man alltid ska se till att endast rena kläder och textilier förvaras i garderober och lådor - man minskar helt enkelt risken för angrepp genom att ta bort möjlig föda.

 

Copyright © 2017 Pinweel AB

To top