Slipp störande fåglar - produkter

Mest sålda
Skrämmor
Skydd
Alla produkter

3 förebyggande steg

1
Bästa tiden att avlägsna fågelbon är innan häckningssäsongen, alltså innan 1 april. Se till att rensa bort rester av gamla bon samt påbörjade eller färdiga bon.
2
Vissa fåglar som måsar avskräcks inte av att boet plockas bort utan kan på samma ställa börja bygga nytt bo, så plocka konsekvent bon under några veckors tid.
3
Håll fåglar på avstånd genom att använda fågelskrämmor, alternativt sätt fågelspikar för att fåglarna ska undvika att sätta sig på en specifik plats.

Kul fakta om fåglar

  •  I antika grekland levererade duvor resultaten för olympiska spelen
  •  Kycklingen är den idag levande närmsta släktingen till T-Rex
  •  Pingvinen är den enda fågeln som kan simma men inte flyga
Mer kul fakta
  •  Många fågelarter lever monogamt, tillsammans med en partner hela sitt liv
  •  Strutsar har störst ögon av alla landlevande djur
  •  Vissa ankor sover med ena ögat öppet
  •  Ugglor kan vända sitt huvud näst intill exakt 360 grader
  •  Den 5 cm långa bikolibrin är världen minsta fågel
  •  Världens största fågel är den afrikanska strutsen som kan väga 135 kg och bli 2,5 meter hög
  •  Vissa arter av kycklingar kan lägga blåa eller gröna ägg

 

Copyright © 2022 Stick AB
To top