Alla produkter

GuideFågel

Slipp störande fåglar

Har du fågelspillning på hustaket, altanen, utemöblerna, båten, bryggan eller bilen? Fåglar har få något emot men deras spillning på våra ägodelar klarar vi oss utan. Det finns smarta sätt att hålla fåglarna på visst avstånd utan att de på något sätt tar skada.

Kort om fåglar

Många av fåglarnas naturliga vistelseplatser försvinner i och med att mänsklig bebyggelse breder ut sig. Samtidigt erbjuder människans miljö ofta mycket gynnsamma förhållanden för fåglar i form av skydd och tillgång till föda. Konsekvensen blir ofta att vi får fåglar närmre oss än vad vi är komfortabla med.

De fågelarter i Sverige som ofta upplevs som ett problem inkluderar stadsduva, turkduva, mås, trut, stare, gråsparv och kanadagås.

Kanadagås

 Bild: Kanadagås, Branta canadensis? [© Bengt NymanAttribution 2.0 Generic]

Skada och sjukdom

Fåglar kan vara skrikiga, störande och ohygieniska men är egentligen inget skadedjur, likväl skapar framförallt fågelspillning stor irritation. I hemmet speciellt på ägodelar som vi kommer i kontakt med såsom utemöbler eller sittplatser i öppna båtar. Fågelspillning på bilar kan ge upphov till lackskador och på båtar kan det skada gelcoaten, men fordon försöker de flesta ändå hålla rena av estetiska skäl. Därmed ser vi ofta ett behov av att skrämma bort fåglar kring bostäder, butiker, marinor, parkeringar och liknande platser.

Fåglar kan också sprida sjukdomar som E.Coli och Salmonella, men det är idag ovanligt. De kan göra viss skada på fastigheter, främst genom att lossa takpannor eller sätta stopp i hängrännor, men detta är ovanligt och leder oftast endast till ringa materiella skador. Fågelbon kan dessutom skapa problem genom att husera andra skadedjur som fågelkvalser eller loppor.

Har du fågelproblem?
 • Fågelspillning på ytor som du använder (ex. utemöbler) eller fordon som bil eller båt
 • Fågelskrik till en grad att det stör exempelvis hemmajobb eller sömn
 • Skräp från fågelbon, fjädrar och dylikt
 • Problem med att fåglar snabbt ger sig på föda som står obevakad utomhus
 • Fåglar som krockar med fönsterrutor eller flyger in i huset
Under häckningen är fåglar fredade

Under häckningsperioden är fåglar fredade i hela Sverige. Denna tidsperiod är 1 april till 31 juli, under vilken tid det är förbjudet att ens röra ägg eller fågelbon.

Övrig tid på året är det tillåtet att avlägsna gamla, påbörjade eller befintliga bon givet att det inte är i ett område med speciellt fågelskydd eller av en art med speciellt skydd (ex. havsörn).

Så bekämpar du fåglar 

Det finns idag flertalet produkter på marknaden för att säkert avhysa fåglar utan att de tar skada, som är både kostnadseffektiva och miljövänliga:

 • Attrapper (ex. rovfåglar eller ormar): enkelt och diskret sätt att hålla fåglar borta från exempelvis altaner, bryggor och båtar.
 • Fågelskrämmor: simulerar rovfågels siluett och rörelsemönster och avskräcker därmed fåglar över en stor yta.
 • Silhuetter: fönsterdekaler som placeras på fönsterrutor som fåglar annars riskerar att krocka med, eller hängande för att skrämma bort fåglar.
 • Kontaktskydd i form av fågelspikar eller gel: placeras där fåglarna vanligtvis vilar, söker skydd eller bara "sitter" och håller därmed ytan fri från fåglar.

En viktig aspekt för att produkter ska vara verksamma som skrämmare är att de är biologiskt relevanta för fåglar, dvs. att de signalerar ett naturligt hot för fåglarna. Skrämmaren ska alltså likna rovdjur som fåglarna lärt sig att undvika genom exempelvis utseende, rörelse eller ljud.

För att du ska lyckas med att bli av med fågelproblemet bör du jämte "skrämmande" produkter också vidta följande åtgärder:

 • Var observant och ta bort påbörjade bon omedelbart, samt skräm bort fåglarna (exempelvis med en rovfågelattrapp). När fåglarna väl etablerat sig är de betydligt svårare att skrämma bort. När de skyddar sitt bo tar de mer risker och fågelskyddsprodukter kan i värsta fall vara verkningslösa. Dina tidiga insatser belönas sedan under hela säsongen.
 • Avlägsna kvistar och möjligt bomaterial från tomten, tak och hängrännor i möjligaste mån. Då får fåglarna svårare att etablera ett bo på platsen.
 • Om du brukar få påhälsning av fåglar som vistas (ex. strand) eller bygger bo på en viss plats (ex. träd) så spänn upp trådar, nät eller sätt fågelpiggar för att avhysa fåglarna.
 • Mata inte några fåglar i anslutning till området du vill skydda. Även om du bara matar småfåglar så drar födan till sig andra fåglar och skadedjur.
 • Håll rent kring komposter, soptunnor och fruktträd - platser som annars ger fri tillgång till föda och lockar till sig fåglar.
 • Tänk på att i statsmiljöer är fåglar avsevärt svårare att skrämma bort - där kommer du att få dubbla dina insatser.
Mer fakta om fåglar

Fågel (Aves) som klass är tvåbenta, äggläggande ryggradsdjur med vingar, fjädrar och näbb. Särskiljande för fåglar gentemot andra djur är deras fjäderdräkt. Många fåglar kan flyga men långt ifrån alla. Dett finns ca 10.000 observerade fågelarter i världen, med spridning från Arktis till Antarktis. Vissa fåglar är dessutom helt anpassade för att leva på världshaven, de spenderar endast tid på land under korta perioder när de häckar.

Fossil tyder på fåglars evolution från köttätande dinosaurier omkring 200 miljoner år sedan. Under 1990-talet fann man i Kina befjädrade dinosaurier i fossil form vilket till viss del suddar ut gränsen mellan dinosaurie och fågel.

Fåglar är sociala djur som kommunicerar genom läten (sång) och visuella signaler. De uppvisar sociala beteenden såsom flockbildning, jakt och att tillsammans mobba/ jaga bort rovdjur.

Mänsklig aktivitet tros ha utrotat omkring 130 fågelarter sedan 1600-talet och idag är ytterligare 1.200 arter hotade, trots omfattande skyddsinsatser.

De fågelarter i Sverige som ofta upplevs som ett problem inkluderar stadsduva, turkduva, mås, trut, stare, gråsparv och kanadagås.

3 förebyggande steg

1
Bästa tiden att avlägsna fågelbon är innan häckningssäsongen, alltså innan 1 april. Se till att rensa bort rester av gamla bon samt påbörjade eller färdiga bon.
2
Vissa fåglar som måsar avskräcks inte av att boet plockas bort utan kan på samma ställa börja bygga nytt bo, så plocka konsekvent bon under några veckors tid.
3
Håll fåglar på avstånd genom att använda fågelskrämmor, alternativt sätt fågelspikar för att fåglarna ska undvika att sätta sig på en specifik plats.

Relaterat blogginlägg

Kul fakta om fåglar

 •  I antika grekland levererade duvor resultaten för olympiska spelen
 •  Kycklingen är den idag levande närmsta släktingen till T-Rex
 •  Pinvinen är den enda fågeln som kan simma men inte kan flyga
Mer kul fakta
 •  Många fågelarter lever monogamt, tillsammans med en partner hela sitt liv
 •  Strutsar har störst ögon av alla landlevande djur
 •  Vissa ankor sover med ena ögat öppet
 •  Ugglor kan vända sitt huvud näst intill exakt 360 grader
 •  Den 5 cm långa bikolibrin är världen minsta fågel
 •  Världens största fågel är den afrikanska strutsen som kan väga 135 kg och bli 2,5 meter hög
 •  Vissa arter av kycklingar kan lägga blåa eller gröna ägg

 

Copyright © 2017 Pinweel AB

To top