Köp- och leveransvillkor

Stick.se är måna om att alla kunder är nöjda efter att ha handlat hos oss. Om du har några frågor kring de villkor vi tillämpar så kontakta gärna vår kundtjänst så kan vi hjälpa dig!

För färskvaror/ kylvaror tillämpar vi särskilda villkor. För produkter mot vägglöss tillämpas också andra villkor för att undvika spridning, se särskilda villkor vägglöss.

Leveransvillkor

Fraktkostnaden för en beställning debiteras efter vikt enligt följande tabell. Din faktiska fraktkostnad för hela köpet framgår alltid i kassan före köp.

Vikt (g)Frakt (kr)Exempel
-10019Mottlock® refill 2-pack (99 gram)
-25029MotRåtta® slagfälla (127 gram)
-50039Snigelbaren® utfodringsstation 5-pack (301 gram)
-250049Victor® PestChaser® PRO (816 gram)
-1000099Mosquito Magnet® Pioneer (5001 gram)
-20000129Kompostbehållare Master Plus 375L -15°C (18500 gram)

 

Normal leveranstid är cirka 1-3 arbetsdagar för varor som finns i lager (lagerstatus framgår i kassan). Under högsäsong kan det ta längre tid för både produkter i lager samt övriga.

Vi skickar beställningar med Postnord, Schenker och Best Transport. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Följande är viktigt att tänka på:

  • Du har ansvar för att säkerställa att de uppgifter du angett för leverans och som kan komma att användas för avisering är korrekta. Vid misslyckad leverans som beror på bristfällig information från kunden tar vi en avgift om 99 kr. 
  • Om du beställt varor med leverans av Best Transport är det ditt ansvar att ta emot varan enligt avisering samt att säkerställa att de uppgifter du angett för leverans och avisering är korrekta. Vid misslyckad leverans som beror på kunden tar vi en avgift om 199 kr.
  • Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket!
  • Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan.
  • Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss via vår kundtjänst så vi kan hjälpa dig. 
  • Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss, för paket ca. 1 månad och brev 14 dagar, så tar vi ut en avgift för ej uthämtat paket om 300 kr eller hela ordervärdet (det som är lägst). Avgiften täcker vår kostnad för transport och hantering av varorna.

Ångerrätt/Reklamation

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Du betalar själv returfrakten då du väljer att utnyttja ångerrätten. 

För att ångra köp är det viktigt att du meddelar vår kundtjänst innan du skickar tillbaka varan så att kan vi hjälpa dig, ge dig korrekta returinstruktioner samt är förberedda att ta emot varan. Ange gärna också ditt ordernummer i denna kontakt, vilket förenklar och snabbar på ditt ärende. Vi vill också upplysa om att du som konsument även kan använda Konsumentverkets standardblankett. Har produkten tagits i bruk förbehåller vi rätt att göra ett värdeminskningsavdrag. 

Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man en ny produkt eller felet avhjälpt med exempelvis nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Vid reklamation meddela alltid vår kundtjänst för att påbörja ett reklamationsärende.

Vi kan tyvärr inte garantera att våra produkter alltid framgångsrikt bekämpar skadedjur. Anledningen till detta är att omfattningen av skadedjursangreppet, skadedjurens tillgång till föda och flera andra faktorer kan påverka resultatet, dessa är utom vår kontroll. Vi kan därmed inte ersätta varor som tagits i bruk baserat på exempelvis att en vara inte upplevs vara effektiv och ändamålsenlig.

Betalning

Se Klarnas villkor, visas även i kassan.

Personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

Vi har också en Integritetspolicy som berör vår hantering av dina personliga uppgifter, relaterad till EU:s dataskyddsförorning GDPR.

SMS-avisering

Det mobiltelefonnummer du anger i kassan kan komma att användas för SMS-avisering av leverans eller övrig kommunikation som rör din order.

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet.

 


Särskilda villkor produkter för vägglöss

Vägglöss är ett skadedjur som är dyrt och svårt att sanera. Vägglöss kan spridas med försändelser som kommer tillbaka till oss från kund, till våra verksamhetslokaler eller i värsta fall till andra kunder. Av den anledningen kan vi inte ta emot paket med vägglusprodukter som varit hos slutkund vilket påverkar vår möjlighet att ta emot returer samt hur vi hanterar reklamationer.

Särskilda villkor omfattar följande produkter mot vägglöss:

Gäller även samtliga övriga produkter om kunden vet att denne har ett pågående vägglössangrepp i de lokaler som försändelse/paket eller produkter hanterats.

Returer

Vi har inte möjlighet att ta emot returer av berörda produkter efter att de hämtats ut av kunden. Detta för att inte riskera att sprida vägglöss.

Reklamationer

Vid reklamation meddela alltid vår kundtjänst för att påbörja ett reklamationsärende. Skicka inte tillbaka en produkt till oss för reklamation. Reklamationshantering för berörda produkter sker med hjälp av bilder och övrig kommunikation för att undvika risken att sprida vägglöss.

 


Särskilda villkor nematoder (kylvara/ färskvara)

Särskilda villkor omfattar följande nematodprodukter:

Leveranstid

Vi försöker leverera så snabbt som möjligt, inom en vecka ska varan finnas hos kund. Vi skickar oftast bara måndag, tisdag och onsdag för att nematoderna inte ska vara i postgång över helgen och därmed tappa dagar av hållbarheten. Kring helgdagar, under mycket varma perioder under sommaren, eller vid sträng kyla vintertid, kan leveranstiden bli längre då nematoderna är levande organismer som inte bör utsättas för temperaturer över +30 grader eller frystemperatur.

Leveranssätt

Vi skickar beställningar som postpaket/brev/varaubrev. Då nematoderna är kylvara bör man undvika att beställa om det är väldigt varmt ute. När varan levererats till kunden, är det kundens ansvar att se till att varorna tas om hand på bästa sätt. Stick.se ersätter inte för skador som uppkommit efter avisering eller leverans. Kunden bör förvissa sig om att kunna ta emot varan i anslutning till leverans, dvs. avisering eller postutdelning. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Frakt

Alla våra nematodprodukter har fast fraktpris om 29 kronor inom Sverige vilket också framgår i kassan vid köp.

Reklamation och returrätt

Vi garanterar att de nematoder vi skickar är i gott skick, men vår garanti gäller inte resultatet av behandling med nematoder. Returer är inte möjliga då nematoder är färskvara. 

 

Copyright © 2017 Pinweel AB
To top