Så hanterar du en huggorm

Huggorm vipera berus

Är du osäker på om du får döda en huggorm eller hur man flyttar en orm säkert? Vi hjälper dig få koll på vad som gäller.

Huggormen finns spridd över hela landet men med högst koncentration kring Stockholms skärgård, Uppland och Sörmland. Visste du att Stockholms skärgård är giftormtätast i världen? Detta tack vare ett stort huggormsbestånd som har hittat en idealisk plats i skärgården där naturliga fiender är få och det finns rikligt med föda.

...Stockholms skärgård är giftormtätast i världen 

Huggormen är ett av få djur i Sverige som kan vara farliga för oss människor. Just huggormen är lite extra obehaglig då dess naturliga beteende är att anta en hotfull ställning och göra sig beredd att attackera, till skillnad från andra djur och ormar som istället flyr undan. Risken är då uppenbar, att om man oavsiktligt kommer för nära eller trampar på ormen, att den hugger.

...dess naturliga beteende är att anta en hotfull ställning och göra sig beredd att attackera 

Så för att skydda framförallt barn och husdjur, som både löper större risk att bli ormbitna men också att påverkas allvarligare vid bett, ska vi visa vad du kan göra och vilka regler som gäller.

 

Vad säger reglerna?

Alla ormarter i Sverige är fridlysta, det innebär i sin enkelhet att du inte får döda, skada eller fånga några ormar (du får inte ens röra ormarnas ägg).

Ett viktigt undantag är om du hittar en orm på din tomt, då har du rätt att fånga och flytta ormen till annan plats. Många vet inte det, men om det inte går att flytta ormen säkert, då har du faktiskt rätt att döda ormen.

...om det inte går att flytta ormen säkert, då har du faktiskt rätt att döda ormen.

Huggormsgiftet är förvisso dödligt för vuxna människor men det är mycket ovanligt att människor dör av huggormsbett, endast ca. var åttonde år dör någon i Sverige på grund av huggormsbett, så man bör inte överreagera. Att döda ormen bör alltid betraktas som en sista utväg och om ormen faktiskt utgör ett hot, det bästa är att säkert flytta ormen till en ny plats långt ifrån bebyggelse.

...endast ca. var åttonde år dör någon i Sverige på grund av huggormsbett 

 
Så flyttar du en orm säkert

Nedan kan du se stegvis hur du säkert kan flytta en orm. Tänk på att om du känner dig osäker så är det bättre att kontakta din hemkommuns miljö- och hälsoskyddsavdelning - de har ofta tips på företag som kan komma och flytta ormen åt dig.

  1. Klä dig rätt med höga stövlar och rejäla handskar (om du mot förmodan skulle komma i närkontakt med ormen).
  2. Ge dig i kast med ormen på en tillgänglig plats, exempelvis bör du undvika att försöka fånga en orm som gömt sig bland stenar eller dylikt.
  3. Fånga ormen mellan exempelvis två plastkrattor, då håller du avstånd till ormen samtidigt som risken att den skadas är liten. Det finns också professionella ormtänger som underlättar säker flytt av ormar.
  4. Placera ormen i en hink med lock eller i en rejäl plastkasse.  
  5. Släpp ut ormen långt hemifrån, gärna flera kilometer bort, det finns fall beskrivna där ormarna annars hittar hem igen.

 Släpp ut ormen långt hemifrån, gärna flera kilometer bort…

 
Fler tips för en ormfri sommar

Det finns några saker du bör tänka på när du vistas på platser där du kan tänkas springa på en huggorm:

  • Klädsel: höga stövlar är ett enkelt och i de flesta fall tillräckligt skydd mot ormar. Barn bör dock vara extra försiktiga då de är kortare och likaså stövlarna, vilket innebär att stövlarna inte ger samma skydd.
  • Trädgård: klipp gräset kort eftersom det tar bort skydd och exponerar ormen för rovdjur.
  • Uppmärksamhet: lär äldre barn att vara uppmärksamma på var de springer och leker. Yngre barn bör du ha under uppsikt.
  • Skydd: det går att skapa visst skydd mot ormar genom att dels försöka hålla bytesdjur borta och/eller genom att använda en så kallad ormskrämma.

Hoppas att du känner dig säkrare på hur du kan hantera huggormar och får en skön ormfri sommar!

 

Huvudbild i inlägget: Huggorm, Vipera berus [Zdeněk Fric (Cinik), CC BY-SA 3.0]

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top