Test av Uggla med rörligt huvud: skrämmer bort fåglarna

Uggla med rörligt huvud

Ugglan är ett fruktat rovdjur för både fåglar och gnagare. En fågelskrämma i form av uggla borde i teorin skrämma bort i stort sett alla fåglar - men gör den det, vänjer sig fåglarna vid ugglan, och när är bäst tid att sätta upp ugglan?

Ett enkelt tips för att bli av med skadedjur är att använda biologiskt relevanta skrämselmedel (dofter, ljud och attrapper) som med sin blotta närvaro utgör naturliga varningssignaler för vissa arter. Exempelvis i Stockholms skärgård är huggormen en fruktad fiende och ormattrapper fungerar där väldigt bra för att skrämma bort fåglar. Samma plastorm i Göteborgs skärgård blir troligtvis täckt av fågelbajs eller till och med attackerad av nyfikna fåglar.

Vi valde att testa en uggla då ugglor är naturliga rovdjur i hela landet. För att minska risken för tillvänjning bör ugglan ha något speciellt attribut som varierar, exempelvis ljud, ljus, rörelse eller annat som förstärker effekten och skapar ett överraskningsmoment. Ugglan i testet är Uggla med rörligt huvud, vars huvud rör sig i vinden och därmed skapar ett mer genuint och naturtroget hot mot diverse fåglar.

 

I mars är det dags att börja

Timing är viktig om du ska kunna hålla ett område fågelfritt. Helst ska du se till att fåglarna inte etablerar sig på platsen du vill skydda för häckningsperioden (1 april till 31 juli). Under häckningsperioden är fåglarna svårskrämda och man får inte påverka fåglarna, deras bon eller ägg. Se därför till att rikta aktiva insatser under tidig vår (läs mars) så att du slipper fåglar som etablerar sig på platsen och påbörjar sin häckning.

 

 Under häckningsperioden är fåglarna svårskrämda... 

 

Optimal placering

Dags att börja tänka som en uggla. För att få bäst effekt och vara verklighetstroget för fåglar bör du hitta en plats som ugglan själv hade valt om den varit livs levande. Placera ugglan:

  • Högt upp
  • Med fri utsikt över området du vill fågelsäkra
  • Med skydd i ryggen, ugglor i naturen väljer ofta utkiksplatser där de kan se bytesdjuret innan det kan se dem

I testet valde vi ett plank på en upphöjd plats med en klängväxt och ett tak som dolde ugglan “bakifrån”.

 

Testresultat

Vi testade ugglan under maj månad, när fågelaktiviteten generellt är mycket hög och fåglar kan vara mycket obenägna att låta sig skrämmas bort då det är mitt i häckningsperioden. Platsen vi valde att försöka skydda var en parkeringsplats där vi ville freda parkerade bilar från fågelspillning.

På platsen för testet brukar vi ha problem med allt från änder, duvor, skator och fiskmåsar. Ugglan visade sig verksam mot alla dessa sorters fåglar.

Omedelbart märktes effekten av ugglan, alla typer av fåglar försvann från platsen, dock inte från området i stort. Andra sidan av huset hade ungefär samma mängd fåglar före och efter. Från att ha observerat fågelspillning på bilarna dagligen tidigare dröjde det hela 9 dagar innan första fågelspillningen träffade en av de två bilarna, och av allt att döma var denna fälld från riktigt hög höjd - troligtvis slumpmässigt av en fågel som inte ens noterat ugglan långt nedanför.

Efter 1 månad hade vi förväntat oss tillvänjning bland fåglarna och att de i stort skulle vara tillbaka i fulla nummer, men så var inte fallet. Fåglarna hade fortfarande inte kommit tillbaka utan höll sig på behörigt avstånd från ugglan. Den form av mjukt bevis vi tittade på, fågelspillning, fanns det inte heller något av på fordonen.

Vår konklusion är att ugglan faktiskt fungerar på både kort och längre sikt. Följande tror vi var avgörande för att det gick så bra:

  1. Skyddad och naturtrogen placering av ugglan med god utsikt över området.
  2. Biologiskt relevanta hotstimuli hos ugglan; Utseendet samt rörelse av huvudet.
  3. Flyttning av ugglan varannan vecka för att minska risken att fåglarna vänjer sig.
  4. Rensning av aktiva fågelbon innan häckningsperioden satte igång.

 

Viktigaste tipset för framgång​

Den senaste punkten tror vi är den viktigaste, dvs: Rensning av aktiva fågelbon innan häckningsperioden sätter igång och innan du sätter ut ugglan eller annat fågelskydd.

Om fåglar har bon på en plats kan de bli väldigt orädda och ta stora risker för att hålla sig kvar på en plats. Till och med kan småfåglar anfalla och försöka jaga bort rovfåglar i desperata försök att skydda sina bon. Därför bör du lägga extra stor vikt på förarbetet, att ta bort fågelbon i området du vill skydda och att börja med detta i tid!

Produktlänk om du vill köpa Uggla med rörligt huvud som varit med i testet. 

 

Huvudbild i inlägget: Uggla monterad högt upp på ett plank [© Stick.se]

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top