Frontline Homegard spray 250 ml

För bekämpning av loppor, loppans larver och fästingar inomhus
Frontline Homegard spray 250 ml
124 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Frontline Homegard spray behandlar enkelt och effekt loppor i hushållet. Frontline spray är praktisk: 

  • Snabbverkande
  • Långtidsverkande
  • Verksam på loppor och fästingar

Så fungerar Frontline spray:

Sprayen används till att bekämpa loppor, loppans larver och fästingar inomhus. Används på ytor som inte är tvättbara, så som textilier, mattor, möbler etc. Sprayen är både snabbverkande och har även en långtidseffekt i upp till 6 månader. För att bli av med lopporna rekommenderas att även behandla djuren samtidigt, med produkter anpassade för bruk på husdjur (Frontline Homegard spray ska ej användas på husdjur).

Så använder du den:

  1. Börja med att dammsuga och rengöra den yta som ska behandlas.
  2. Spraya därefter Homegard hushållsspray på 30 cm avstånd. (Dosering: spraya i 1,3 sekunders på cirka 1 m², ca. 2,1 g/m²).
  3. Lämna det behandlade rummet i en timme, eller tills sprayen torkat in ordentligt. 
  4. Vädra därefter ur rummet innan du eller ditt djur uppehåller sig där igen.

Se till att ditt husdjur inte är i rummet under tiden du sprayar. Behandla inte ytor som är i närheten av livsmedel, foder eller dryck. Eller material som är tvättbara. Det kortaste tidsintervallet mellan två behandlingar är 6 månader. 

OBS! Läs ettiketten noga innan användning! Spraya inte direkt på husdjur eller människor.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner) reg nr. EU-0021035-0000. Aktiva ingredienser: Permethrine % 0.177 g/100g, S-Methoprene % 0.00225 g/100g.

Fara 

   

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs noggrant och följ alla instruktioner. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Tvätta händer grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvaras vid högst 40°C. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Innehåller PERMETRIN. Kan orsaka allergisk reaktion. 

Läs merVisa mindre
1 st Frontline Homegard spray 250 ml
Kundrecensioner
Verifierad köpare
Fick med loppor hem från hundpromenad i skogen. Jag fick bukt med lopporna direkt tack vare sprayen- suverän produkt!
Verifierad köpare
Kanon bra och snabb leverans !
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top