Malmedel

  Insektsdödande malmedel som ett komplement till grundlig städning vid bekämpning.

  Alla produkter

  Visa fler

  Köp-guide malmedel

  Den här sektionen går igenom olika delar om malfällor för att hjälpa dig hitta en malfälla som passar.

   

  Vilken sorts malmedel passar mig?

  En viktig aspekt när du väljer insektsmedel är att välja en produkt som är verksam tillräckligt länge för att komma åt malens larver - tex. Stick Insektsmedel kryp 500 ml.

  Du bör undvika medel med oljor och citronella då dessa innebär större risk att känsliga material fläckas. De insektsmedel vi säljer är generellt skonsamma mot material men testa alltid försiktigt först för att se resultatet så att du inte får en tråkig överraskning.

   

  Hur fungerar malmedel?

  Vad vi benämner malmedel är insektsmedel verksamma mot flygande insekter som är godkända av Kemikalieinspektionen. De insektsmedel som allmänheten får använda har behörighetsklass 3 och är vanligtvis relativt ofarliga om tex. ett barn skulle få i sig en liten mängd. Klass 1 och 2 är endast för yrkesmässigt bruk och ställer krav på utbildning hos användaren.

  Anledningen till att medel med behörighetsklass 3 är relativt ofarliga är att de generellt innehåller nervgift som är dödligt för insekten men inte verkar på samma sätt på människor och större organismer - dels påverkas inte människor av giftet på samma sätt (de kan till exempel sätta en signalsubstans ur spel i insekten som inte finns hos människor) och dels är mängden så liten att eventuell exponering inte är skadlig av den anledningen. Det innebär att insektsmedel kan vara helt säkra att använda samtidigt som de är mycket effektiva mot skadedjuret som blir bekämpat.

   

  Vilka fördelar har malmedel?

  Här är de vanligaste skälen som våra kunder angett för att köpa en malmedel:

  1. Kommer åt överallt: Malmedel sprayas kring där malar eller dess larver observerats eller kan tänkas uppehålla sig. Du kommer då åt springor och glipor som städning eller andra åtgärder inte alltid når.
  2. Effektivt: Malmedel har en omedelbar effekt. Om du använder malfällor, städar och gör andra saker för att bli av med malen så kan det vara tacksamt att känna (och kanske till och med se) resultat direkt av bekämpningen.
  3. Diskret och doftlöst: Efter att ett behandlat rum vädrats ut ordentligt och medlet torkat finns knappt några synliga eller ens doftspår kvar av behandlingen.

   

  Vilket är det bästa malmedlet?

  I stort sett alla insektsmedel mot flygande eller krypande insekter fungerar mot klädesmal. Detta då det är larver som ska bekämpas, de flygande malfjärilarna bekämpas lättast för hand eller med fällor. För bäst effekt mot mallarver bör medlet vara långtidsverkande. Det malmedel vi rekommenderar är Stick Insektsmedel kryp 500 ml då detta är det mest långtidsverkande insektsmedlet, med effekt i upp till 3 månader. Dessutom kan insektsmedlet användas mot diverse andra insekter i och kring hemmet. Och du slipper kasta bort en halvfull behållare insektsmedel när du förhoppningsvis inom kort lyckats bli av med malen.

   

  Vilka är vanliga misstag man kan göra med malmedel?

  Följande är några vanliga misstag man kan göra med malfällor, så att du kan undvika dem och få det rätt från början utan att behöva testa dig fram:

  • Behandlar på fel plats: Det uppenbara felet som är lätt att göra är att behandla fel plats i hemmet. Det gäller att lokalisera var angreppet finns och om det är utspritt för att bekämpa på rätt plats. Malmedel på fel plats gör tyvärr ingen nytta.
  • Läser inte på: Det är viktigt att läsa användarinstruktioner på produktens etikett för att inte utsätta sig själv, andra eller miljön för onödiga risker.
  • Fläckar: Tapeter, kläder och textilier kan vara känsliga för insektsmedel och kan därför fläckas. Var lite försiktig och testa på en liten undangömd yta när du börjar behandla och se resultatet. Klarar materialet sig utan fläckar så kan du gå vidare och behandla större ytor.
  • Missar övriga åtgärder: Bekämpningsmedel är effektivt men det finns många andra åtgärder som är viktiga och som kan krävas jämte bekämpning för att lyckas. Dessutom innebär kompletterande åtgärder att du kan använda minde bekämpningsmedel vilket är bra för både miljö och plånbok. 
  • Brister i sophantering: Tänk på att när insektsmedlet är förbrukat ska det hanteras på en godkänd avfallsanläggning, även om det bara finns mycket små rester kvar bör dessa tas om hand korrekt för att inte riskera onödig skada i miljön. Insektsmedel kan generellt vara skadligt för vattenlevande organismer och ska därför inte hällas ut i avloppet.

   

  Vanliga frågor om malmedel

  Här följer de vanligaste frågorna vi fått från kunder om malmedel:

  Är malmedel farliga för husdjur?

  Främst är rodenticider (rått och musgifter) giftiga för hund och katt då dessa är avsedda för gnagare som är betydligt större än insekter och giftet är därmed mer potent. Insektsmedel är generellt inte farliga för husdjur när de används korrekt, vilket såklart innebär att djuret inte ska komma åt behållaren och riskera att få i sig en stor mängd. Likaså bör djur inte exponeras för eller behandlas med insektsmedel såvida det inte är ett insektsmedel som är avsedd för just det - tex. ett loppmedel för hundar.

  Är malmedel farliga för barn?

  Precis som diskmedel, glykol, städprodukter, batterier, frukt och grönt med rester av starka bekämpningsmedel och andra saker som ofta finns i hemmet så är insektsmedel farliga om de intas i en större mängd. Det absolut viktigaste är att förvara insektsmedel oåtkomligt för barn. Vid korrekt användning är hälsoriskerna låga och barn kan skyddas helt genom att inte komma i kontakt med medlet. 

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top