Alla produkter

GuideMal

Rensa ut malen

Klädesmal eller pälsmal i garderoben upptäcker man oftast när man tar ut ett plagg och finner mystiska hål. Det är lika enkelt att få mal som att skydda sig mot dem och med rätt förebyggande åtgärder är risken låg att man någonsin får mal - vi visar hur du ska göra.

Kort om mal

Det finns en uppsjö malar (nattfjärilar) i världen, varav 80 återfinns i Sverige och bland dessa de vanliga skadedjuren klädesmal, pälsmal och livsmedelsmal.

Mal, malfjäril eller mott som de också kallas kommer oftast in på våren och en utmaning med malar är att de kan göra stor skada innan man upptäcker dem, en mal kan ta sig in och lägga ägg utan att man märker den. När äggen sedan kläcks har man fullt av larver som ger sig på ullkläder, pälskläder och kläder av vissa andra naturliga material. Matmalar ger sig istället på olika livsmedel såsom spannmål, müsli eller ris.

Mal eller pälsänger? Se på skadan/ hålets kant, är det en tydlig kant så är det en pälsängerlarv som angripit textilen - om det istället är ludd runt hålets kant så är det en klädesmalslarv.
Olika malar, skador och bilder

Klädesmal (Tineola bisselliella): en malfjäril/ mott med gul eller guldskimrande färg som i larvstadiet angriper textilier och naturliga material, gärna ylle.  

Pälsmal (Tinea pellionella): liknar klädesmalen men dess larv angriper endast pälsar och produkter med naturligt hår.

Livsmedelsmal, matmal eller mottfjäril: olika typer av matmalar angriper olika typer av livsmedel, däribland exempelvis spannmål (mjöl), ris, choklad och müesli. Malens larver spinner trådar i livsmedel vilket gör det otjänligt och kan leda till mögeltillväxt.

Pälsänger (Attagenus pellio): en skalbagge med svart eller mörkbrunt glänsande skal. Baggen är ca 5 mm lång och har en markering på ryggen med två ljusa prickar. I larvstadiet angriper pälsängern textilier och naturliga material som exempelvis ylle, skinn och dun. Larven är ca 10 mm lång, har svart/ brunt skal med gula sektionsmarkeringar samt gul/ gulbruna borst på ändan.

 

 Bild: Klädesmal, Tineola bisselliella [Olaf Leillinger / CC-BY-2.5]

Klädesmal larv

 Bild: Klädesmal, larv [Guido Gerding / CC-BY-SA-3.0]

 Bild: Pälsmal, Tinea pellionella [Sarefo / CC-BY-SA-3.0]

Så bekämpar du mal

Klädesmal och pälsmal bekämpas på samma sätt medan livsmedelsmal bekämpas lite annorlunda då dess larver förekommer i matvaror vilket gör att förutsättningarna är lite annorlunda. 

När det gäller klädesmal och pälsmal är dessa oftast enkla att bekämpa, följ stegen nedan grundligt så bör problemet snart vara löst:

 1. Städa ur klädesförvaring noggrannt. Detta innebär att ta ut alla kläder och skaka dem, dammsuga utrymmet, våttorka samt spreja med insekssprej.
 2. Tvätta (minst 60 grader), hetta upp i ugnen (minst 60 grader i 30 minuter) eller frys kläderna i plastpåsar.
 3. Bekämpa med insektssprej eller rödcederoljesprej längs med lister och på liknande platser där mallarver ofta gömmer sig.
 4. Förebyggande åtgärder som att sätta in rödcederkuber eller malfällor i din kädförvaring om du inte redan har dessa. För vädringsfönster är det också bra att ha insektsnät.
 5. Det är viktigt att upprepa bekämpningsåtgärderna (1-3) igen efter en månads tid.

Pälsänger bekämpas på samma sätt som klädesmal med skillnaden att ett ytterligare steg tillkommer:

 • Frysa plagg som har eller kan ha angripits i 4-5 dygn.

Livsmedelsmalen är lite svårare att bekämpa, framförallt på grund av att den huserar i matvaror och utrymmen som helt enkelt är svårare att helt få rena och kontrollerade. Såhär gör du:

 1. Släng alla varor som angripits, samt även dem som du misstänker kan ha angripits.
 2. Städa noggrannt ur skafferi/ matförvaring, våttorka grundligt.
 3. Under några veckors tid, städa noga och se till att det inte finns något spill, smulor eller liknande.
 4. Spreja med insektsmedel mot flygande insekter eller rödcederoljesprej längs med lister och på liknande platser där mallarver ofta gömmer sig.
 5. Se över förvaring och se till att matvaror förvaras i slutna plastbehållare eller plastpåsar. För vädringsfönster är det också bra att ha insektsnät.
 6. Förebyggande åtgärder som att sätta in rödcedert eller malfällor i matförvaringen.
Checklista städning

Följande steg är viktiga för att framgångsrikt städa ur ett utrymme med malangrepp från klädes- eller pälsmal (ex. garderob eller klädlådor):

 1. Töm utrymmet helt på kläder och annat innehåll
 2. Tvätta (60 grader), eller hetta upp kläder till 60 grader i torktumlare, torkskåp eller ugn i minst 30 minuter
 3. Dammsug utrymmet noggrannt - speciellt kring hörn och springor
 4. Speja utrymmet med insektsmedel mot flygande insekter (ex. Radar Dos P) så att eventuella malfjärilar inte ska klara sig
 5. Våttorka sedan hela utrymmet med såpa och vatten - detta minskar risken ytterligare att larver överlever
 6. Sätt in malfälla eller rödcederträ i utrymmet för att minska risken att problemet återkommer 

Om du har problem med matmal går du till väga på samma sätt men istället för att tvätta kläder undersök noggrant vilka livsmedel som angripits och kassera dessa. 

Viktiga förebyggande åtgärder

Städning

Rengör garderober grundligt med jämna mellanrum och skaka då ur plagg, dammsug, torka rent och spraya med insektssprej. Håll rent i garderober och annan klädförvaring, lägg aldrig in smutsiga plagg.

Många tvättar inte ömma ylleplagg efter varje användning, då kan det vara av större vikt att använda avvisande produkter eller vakuumförvaring som skydd.

Avvisande produkter

Använd rödcederprodukter i garderober och lådor, helt ekologiskt och mycket effektivt mot malfjärilar, mallarver och flera andra skadedjur. Malfällor i klädesförvaring är också att rekommendera för att ha en chans att fånga malfjärilar innan de lägger ägg med larver och angrepp som följd.

Vakuumförvaring

Använd vacuumpåsar för favoritplagg, stickade plagg, sängöverkast, pälsar och andra plagg som inte används så ofta men löper hög risk att annars bli angripna. 

Sommar & vädring

Om du inte aktivt bekämpar malar med fällor eller rödceder bör du vara försiktig med vädring och helst använda insektsnät vid vädring. Var extra vaksam sommarmånaderna då malar är mest aktiva och använd gärna fällor för att fånga malfjärilar som hittat in.

Mer fakta om malar

Klädesmal och pälsmal är näst intill identiska om man inte granskar dem noggrant. Båda är små fjärilar med ca 13 mm över vingspetsarna och grå- eller gulfärgade. Den synbara skillnaden dem emellan är att klädesmalen har okragula framvingar och ljusare gula bakvingar, medan pälsmalen gråaktiga framvingar med två små mörkare punkter.

Pälsänger är en sorts skalbagge (Attagenus Pellio), den är ca 5 mm lång och har ett svart eller brunaktigt skal. Pälsängrar kommer ofta in i hus och lägger sina ägg. Dessa ägg utvecklas sedan till larver som är ca 10 mm långa, med brun borst och ett brun-svart skal med gula segmentsmarkeringar.

Livsmedelsmal, exempelvis indisk mjölmott, blir 7-9 mm lång och 15-20 mm över vingspetsarna. Framvingarna är rödbruna och där första delen är mer ljusbeig. Motten lägger ca 60-300 ägg, i eller kring livsmedel. Äggen kläcks sedan efter 2 dagar upp till 2 veckor. Larven som kommer ur ägget har brunt huvud och "kropps"-färgen beror på dieten - den kan variera från gulvit, röd eller grönaktig ton. Larvstadiet varar i ca en månad i idealiska förhållanden (vid 25 grader med god tillgång till näringsrik föda) och ännu längre vid lägre temperatur och mindre tillgång till näringsfattigare föda. Larven livnär sig på nötter, torkad frukt och spannmål.

5 förebyggande steg

1
Håll rent i garderober och annan klädförvaring, lägg aldrig in smutsiga plagg. Rengör garderober grundligt med jämna mellanrum och skaka då ur plagg, dammsug, torka rent och spraya med insektssprej.
2
Använd rödcederprodukter i garderober och lådor, helt ekologiskt och mycket effektivt mot malar och flera andra skadedjur. Att placera ut malfällor i klädesförvaring som du är rädd om är också att rekommendera.
3
Använd vacuumpåsar för favoritplagg samt stickade plagg, pälsar och andra plagg som löper hög risk att bli angripna.
4
Om du inte aktivt bekämpar malar med fällor eller rödceder bör du vara försiktig med vädring och då använda gardiner eller helst myggnät vid vädring.
5
Håll rent från gamla fågelbon kring din fastighet samt se till att det inte ligger ex. muskadaver på tomten, detta minskar risken att mal etablerar sig.

Kul fakta om mal

 •   Vuxna klädesmalar kan inte äta - de har inte ens någon mun
 •   Vissa typer av mal kamouflerar sig genom att efterlikna fågelspillning
 •   En enda klädesmal kan lägga upp till 1000 ägg
Mer kul fakta
 •   En hanmal kan känna doften av en hona på ett avstånd om 11 km
Copyright © 2017 Pinweel AB
To top