Care Plus Natural myggspray 100 ml

Skonsamt men effektivt mygg- och fästingmedel med skydd 4-6 timmar
Care Plus Natural myggspray 100 ml
198 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Care Plus Natural verkar genom det naturliga och skonsamma ämnet citroneukalyptusolja. Myggsprayen är verksam 4-6 timmar och är:

  • Godkänd för använding på barn över 3 år
  • Skyddande mot mygg, knott och fästingar
  • Effektiv med samtidigt mild mot huden

Så fungerar Care Plus Natural

Den aktiva ingrediensen citroneukalyptus verkar starkt insektsdödande. Den är verksam mot myggor, knott och fästingar. Även mot tropiska myggarter som kan bära på sjukdomar såsom malaria, denguefeber, chikungunya, gula febern och zikavirus. Myggskyddet lämpar sig därför såväl för Sverige, Europa som för avlägsna resmål.

Godkänt av Kemikalieinspektionen. Får användas på barn över 3 år samt gravida eller ammande kvinnor. Innehåller citronellal, citronellol, eukalyptol, linalol och limonen som kan framkalla allergisk reaktion.

Så används Care Plus Natural

  1. Applicera sparsamt på oskyddade delar av kroppen.
  2. Spraya inte direkt i ansikte och undvik kontakt med ögon, läppar och skadad hud.
  3. Använd inte på huden där lederna naturligt skapar hudveck, exempelvis knäveck eller armbågsveck.
  4. Applicera först i handflatan och fördela därefter jämt över huden. Om du spray-applicerar så håll munstycket 15 cm från huden.
  5. Vid användning tillsammans med solskydd så applicera solskydd först och låt torka i 30 minuter innan myggmedel appliceras.

Ingående beskrivning finns i förpackningen.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4317. Aktiva ingredienser: Citroneukalyptusolja, hydratiserad, cykliserad 30 vikt-%.

Varning

 

Brandfgarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning.

Innehåller Citronellol ; Cineole ; Citronellal ; d-Limonen . Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att inandas sprej. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare för små kemiskt avfall.

Läs merVisa mindre
1st Care Plus Natural myggspray 100 ml
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top