R-Octenol 3-pack Mosquito Attractant

R-Octenol ökar effektiviteten på Mosquito Magnet myggfångare med en faktor av 10
R-Octenol 3-pack Mosquito Attractant
419 kr
Köp
Finns i lager
Beställningvara - 5 dagars leveranstid
.
Beställningvara - 5 dagars leveranstid
Beskrivning
Dokument
Förpackning

R-Octenol förbättrar prestandan på din myggmaskin:

  • Ökar effektiviteten på Mosquito Magnet x10
  • Verkar i upp till 4 veckor
  • Attraherar både myggor och knott

Så fungerar den

R-Octenolen i Mosquito Magnet är sekundärt lockmedel till koldioxiden som gasolen genererar. När myggorna eller knotten kännt koldioxiden och därefter känner octenolen så ökar attraktionen för myggorna och därmed fällans effektivitet. Med sekundärt lockmedel igång har Mosquito Magnet visat sig vara up till 10 gånger mer effektiv än med bara gasol.

Öppnad R-Octenol kapsel verkar upp till ca 4 veckor när den används i maskinen. Även om Octenoltabletten fortfarande luktar detsamma för människor efter det så är den inte längre verksam mot mygg.

OBS. Mått tablett: 48 mm x 8 mm x 29 mm. Produkten passar i de flesta myggmaskiner men kan kräva anpassning för vissa modeller, tex. att plastkanten på tabletten klipps av någon millimeter för exakt passform.

Varje tablett innehåller: R-(-)-1-Octen-3ol* …..6,89% (*vikt/vikt= 207,6 mg per tablett). Nettoinnehåll: 4.90 g per tablett.

Octenol eller R-Octenol

R-Octenol är en vidareutvecklad Octenol som räcker 30-40% längre tid vilket ger en lägre driftskostnad. En tablett räcker ca 4 veckor.

Så använder du R-Octenol

  1. Doftämnet placeras i maskinens hållare enligt maskinens instruktion och lockar sedan mygg och knott till maskinen.
  2. Byt R-Octenoltablett varje gång du byter gasolflaska (10kg) eller efter ca 4 veckor.
  3. Lämna förbrukad behållare med innehåll till godkänd avfallshanterare.

Säkerhetsinformation: Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. För användning i apparatur för fångst eller dödande av flygande stickande insekter. Endast avsett för utomhusbruk.

Varning

 

Skadligt vid förtäring eller inandning. Läs etiketten före användning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftig för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser. 

Läs merVisa mindre

3st R-Octenol Mosquito Attractant
Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top