Thermacell™ myggskydd portabel

Portabel myggfri skyddszon om ca 20m2 med ett luktfritt myggmedel
Thermacell™ myggskydd portabel
274 kr
Färg
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Extremt effektiv, portabel och lättanvänd utomhusprodukt
  • Ljudlös och perfekt för uteplats, camping, jakt, fiske mm.
  • Du slipper otrevliga dofter eller kemikalier på din hud

Så fungerar det

Thermacell® Myggskydd MR150 skapar en myggfri skyddszon om ca 20m2 genom att sprida luktfritt myggmedel. Användningsområdet är obegränsat, den passar perfekt att ha vid uteplatsen, eller exempelvis vid tältningen, vandring eller fisketur.  

Den är liten och behändig, diskret samt enkel att packa ner och ta med sig för användning vid olika ändamål. Hölster finns som tillbehör och gör att du enkelt fäster den på exempelvis ryggsäcken vid fisketur, fjällvandring eller liknande.

Så gör du:

  1. Sätt i gaspatron
  2. För in myggmedelsmatta (biocidinfo nedan)
  3. Slå på med gasknappen
  4. När den blå myggmedelsmattan blivit vit är det dags att byta
  5. Om maskinen inte är på eller gasolen är slut syns inget ljus/glöd i det genomsiktliga hålet på produktens ovansida

Test: "Bästa myggdödare 2016" M3.IDG


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4775. Thermacell Mat, per enhet: Aktiva ingredienser: d-Alletrin 0,5 g.

Varning

 

Skadlig vid förtäring. Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händer grundligt efter användning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser. Alletriner är giftiga för bin.

Thermacell Butane Cartridge, per enhet: Flytande petroleumgaser 21,7 ml.

Fara

Extremt brandfarlig gas.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats.  Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Läs merVisa mindre
1st Thermacell Portabel myggbortstötare MR150 (färg: svart), 1st gaspatron, 3st myggmedelsmattor. Refill myggmedelsmattor 12 timmar respektive 48 timmar, samt hölster finns att köpa till som tillbehör.

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top