Myrr® myrdosa 2-pack

Hygienisk bekämpning av myror
Myrr® myrdosa 2-pack
84 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Myrr myrdosor har följande fördelar:

  • Hygienisk bekämpning av myror inomhus
  • Effektiv och flexibel bekämpning
  • Säker för barn och husdjur

Så fungerar det

Myrorna lockas till dosan av honung som finns i dosan. Myrdosan är avsedd för kontrollerad bekämpning av myror inomhus där myrorna själva tar giftet från dosan till sitt bo.

För bekämpning av vanlig svartmyra (Lasius niger) i byggnader, t.ex. i bostadsrum, kök, källare, kan till och med placeras på köksbordet.

Dosor förpackade i cellofan för att undvika att de torkar ut. Detta gör att hållbarheten är hela 3 år från produktionsdatum.

Aktiv ingrediens: Imidakloprid 0,05 vikt-%. Producent: Bayer Garden. 

Så gör du

  1. Bäst verkan fås när bekämpningen sätts in tidigt d.v.s. så snart du observerat myrorna.
  2. Aktivera dosan genom att folien i dosans mitt trycks ned med tummen. Myrorna får då fri tillgång till lockmedlet
  3. Placera ut där myror syns eller vid deras gångstråk. För att få full effekt bör flera myrdosor placeras ut.
  4. Se till att myrorna inte har tillgång till annan föda under bekämpningen som t.ex. (matrester, brödsmulor, sylt, socker m.m.). Myrproblemet kommer normalt att upphöra efter 1-3 veckor, beroende på angreppets omfattning.

 Tips: applicera en mycket liten mängd honung vid myrdosans ingångar. Detta hjälper myrorna att snabbare hitta till och in i myrdosan.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5379. Verksamt ämne: Imidakloprid 0,03 vikt-%.

Varning

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. 

Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning. Förvaras på säker plats. Produkten och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Använd inte produkten på jord, gräsmattor eller rabatter. Den här produkten innehåller imidakloprid som är giftigt för bin. ANVÄND INTE PRODUKTEN där livsmedel, foder eller vatten kan bli förorenat. FÖRHINDRA ÅTKOMST TILL BETE för barn och djur. AVLÄGSNA ALLA BETESRESTER och betesbehållare efter avslutad användning. Säkerställ att betesstationen hålls vågrätt under transport, förvaring och användning. Om angreppet fortsätter efter en applicering kan ytterligare applicering bli nödvändig. Vid användning runt byggnader placera inte nära avlopp. Om det behandlade området har anslutning till regnvattenuppsamling eller avloppssystem ska produkten endast användas på platser som inte blir våta eller hamnar under vatten, dvs skydda produkten från regn, översvämningar och rengöringsvatten.

Läs merVisa mindre
2st Myrr® myrdosa
Kundrecensioner
Snabb leverans. Verkar vara väldigt effektivt för myrorna försvann väldigt fort från uterummet.
När man väl får myrorna att nappa så är de toppen.
Verifierad köpare
enkel beställning och snabb leverans!
Min bedömning är att produkten är effektiv.
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top