Buxbomsmott - bekämpningsguide

Buxbomsmott angriper olika vanliga sorters buxbom precis som namnet antyder. Angrepp av buxbomsmott kan vara svåra att upptäcka i tid och riskerar då att döda buxbomplantan.

Angrepp från buxbomsmott kan vara svåra att upptäcka i tid, men vi visar hur du känner igen skador, motten och dess larver samt använder buxbomsmottfällor för att se problemen i tid.

 

Kort om buxbomsmott

Buxbomsmott (Cydalima perspectalis) härstammar från Asien och observerades i Europa först 2007 i angränsande regioner av Tyskland, Frankrike och Schweiz. Därefter har buxbomsmott snabbt spridit sig genom Europa och även till Sverige.

Buxbomsmott kan flyga ca. 10 km och därmed sprida angrepp lokalt men den största spridningen sker genom växtdelar som innehåller larver. Därför är det viktigt för växtförsäljningsställen att löpande undersöka växter samt för privatpersoner att inspektera inköpta växter innan de planteras. 

Buxbomsmott genererar 3-4 generationer per år vilket bidrar till snabb spridning. Larver som övervintrar blir aktiva kring månadsskiftet mars/april och når fjärilsstadiet kring mitten av maj. Sedan fortsätter mottens fortplantning fram till sen höst (kring +15 grader) då larver går i vintervila.

Buxbomsmott fjäril Cydalima perspectalis

Bild: Buxbomsmott fjäril (Cydalima perspectalis). © Stick.se 

Skador som buxbomsmott orsakar

Buxbomsmott angriper buxbom som namnet antyder, närmare bestämt arterna Buxus colchica, microphylla, sempervirens och sinica. Honor lägger ägg på buxbomens blad och larverna som kläcks gnager sedan på blad, spröda skott och barken av unga skott. Larverna spinner också en väv som omsluter växten vilken kan leda till ytterligare skador genom att möjliggöra svampangrepp på buxbomen.  

Angrepp som inte bekämpas i tid kan leda till skador på buxbom som dödar växten. 

 

Så upptäcker du buxbomsmott

Oftast börjar angrepp på buxbomsväxten i inre skyddade delar av plantan och angreppet kan därför vara svårt att upptäcka i tid. Dessutom är det lätt att förväxla angreppet med svampangrepp och därför bekämpa på fel sätt.


 Tips: För att uppdaga angrepp i tid rekommenderas feromonbaserade buxbomsmottfällor.


Buxbomsmottfällor attraherar mott som finns i området innan växter hunnit angripas och ger en indikation om när du bör inspektera buxbomplantor och sätta in bekämpningsåtgärder. Använder du inte indikationsfällor är det extra viktigt med regelbunden och noggrann inspektion av plantor för att upptäcka angrepp i tid.

Buxbomsmott larv och skador

Bild: Buxbomsmott larv och skador. © Stick.se 

 

Så bekämpar du buxbomsmott

När du upptäckt ett angrepp så bör du påbörja bekämpning direkt. Är det en enstaka planta kan du mekaniskt stoppa angreppet genom att noggrant avlägsna larver, väv och puppor. Rör det sig om stora eller flertalet plantor så finns biologiska och kemiska bekämpningsmedel att använda.

Läs mer om skadedjursbekämpning av olika skadedjure generellt, om metoder, bekämpningsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

 

Så känner du igen buxbomsmott

Buxbomsmottägg är ca. 1 mm i diameter, svagt gulaktiga och läggs i grupper om ca. 5-20 ägg väl dolda långt in i plantan på bladens undersida.

Buxbomsmottens larv är till en början helt ljusgrön men utvecklar snabbt mörkbruna eller svarta ränder längs med kroppen, vilka slutligen övergår till kraftiga svarta och vita ränder. Larven har en teckning med vita prickar och behåring, samt svart huvud och klotformade ögon. Larven är till en början 1-2 mm. lång men växer sedan och kan bli så lång som 4 cm.

Buxbomsmotten förpuppas därefter i en kokong som spinns med vit väv i växten, puppan är ca. 2 cm lång. Initialt är puppan grön med mörkare gröna streck, därefter övergår puppans färg till brun.

En fullvuxen buxbomsmott har generellt vita svagt genomsiktliga vingar, med en tjock brun inramning och två vita markeringar två tredjedelar ut på vingarna i framkant. Det finns också buxbomsmott som är helt brun i färgen. Motten har ordentliga antenner som är ca. halva kroppslängden i längd och svarta ögon. Fullt utvecklad har motten ett vingspann om ca. 4 cm.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top