Fläskänger - bekämpningsguide

Förr i tiden kunde fläskängrar vara ett stort problem då de gav sig på kött och fisk som förvarades oskyddat. Idag med kylskåp och mer hygienisk förvaring av matvaror är fläskängrar ett mindre problem, men kan ändå dyka upp ibland. Här visar vi var fläskänger kommer ifrån hur du blir av med dem på enklast sätt.

 

Kort om fläskänger

Ängrar är naturens renhållningsarbetare. Medan fläskängern föder av kött och skinn så äter pälsängern päls och fjädrar. Tillsammans bryter de snabbt ned ett kadaver av smådjur och återför biomassan till det naturliga kretsloppet. 

Fläskänger eller vanlig fläskänger som den också kallas (på latin Dermestes lardarius) är en sorts skalbagge. Lever av fläsk precis som namnet skvallrar om, men också av andra födor som är rika på protein, exempelvis kött, fisk mm.

En hona lägger 100-150 ägg åt gången, gärna i nära anslutning till en födokälla. Dessa kläcks och är utvecklade larver inom 12 dagar. Hela fläskängerns livscykel är snabb, endast 40-50 dagar.

Fläskänger

Bild: Fläskänger (Dermestes lardarius). © Udo Schmidt, CC 2.0

Så känner du igen fläskängern

Larver av fläskänger blir längre än en fullvuxen fläskängerbaggge, ca 15 mm. långa. Larverna har tydliga sektioner och är hårbeklädda. Till färgen är fläskängerlarver brunaktiga med en ljusare undersida.

En fullvuxen fläskänger ser ut som en sorts skalbagge och är 7-9 mm långa. Fläskängern är lätt att känna igen då den har en tydlig ljusare teckning på mitten av kroppen vilken löper som ett grått eller beiget bälte. Teckningen innehåller 6-10 mörka/svarta oregelbundna punkter eller prickar. I övrigt är kroppen mörk, svart eller brunsvart. 

 

Skador som fläskängrar orsakar

Fläskängrar angriper framförallt matvaror av animaliskt ursprung, exempelvis korv, kött, fisk, ost och hund-/kattmat, men kan även angripa skinn, fjädrar, eller spannmål med hög proteinhalt. 

Angripna livsmedel blir av sanitära skäl förstörda och bör därför kasseras. Om en vara endast är lätt angripen eller bara misstänks vara angripen så kan den räddas genom frysning eller uppvärmning (se mer nedan).

 

Där hittar du fläskängrar

Fläskängrar har sin hemvist i naturen men kommer in i bostäder om rätt förutsättningar finns, dvs. om de finns i närmiljön och får tillgång till föda i huset. Ofta kan man härleda ett angrepp från något av följande:

 • Angripna fågelbon som ligger nära bostaden.
 • Kadaver från smådjur, exempelvis möss som dött under golv eller i väggar.
 • Djurfoder i en öppen behållare eller som stått framme länge.

Framförallt under vår och höst kommer fläskängrar in i bostäder, speciellt i maj månad är risken som störst. Man bör också vara extra uppmärksam under vår och sommar när fläskängrarna förpuppar sig.

 

Så bekämpar du fläskängrar

Städningen är viktig för att lyckas bli av med fläskängrar. Dels att (1) isolera och (2) hantera de livsmedel som kan ha angripits, samt att (3) städa ytor kring livsmedelsförvaringen och säkra att fläskängrar, larver och ägg inte finns kvar.

Oftast krävs också (4) bekämpning för att få bort fläskängrarnas ägg samt för att säkrare och snabbare bli av med fläskängrarna.

Följande checklista listar de åtgärder som krävs för att få bort fläskängrar:

1. Förberedande åtgärder

 • Töm skafferi, hyllor och lådor helt och hållet på livsmedel och köksgeråd.
 • Placera matvaror plastbackar eller på någon plats som hindrar fläskängrar att sprida sig under städningen.

2. Hantering av livsmedel

 • Leta efter tecken på fläskängrar i matvaror 
 • Typiska varor som angrips som du ska vara extra vaksam på (speciellt kött, korv, ost, fisk mm.)
 • Placera alla potentiellt angripna varor i väl förslutna plastpåsar
 • Kassera angripna livsmedel/varor
 • Behandla matvaror som möjligtvis har påverkats genom att antingen (A) frysa dessa i -18℃ i fyra dygn eller, (B) värma dessa till 55℃+ i 1-2 timmar.

3. Generell städning

 • Diska köksgeråd (helst i diskmaskinen på ett varmt program)
 • Våttorka alla ytor i direkt anslutning till angreppet, gärna även golv, bänkytor, mm.
 • Dammsug alla utrymmen med speciell fokus på skarvar, springor och glipor i lådor och skåp där fläskängrarnas ägg ofta göms. Frys och kassera sedan dammsugarpåsen.
 • Försök även att städa eller iallafall spraya insektsmedel under köksinredning och spis.

(4.) Bekämpning: Detta bör du överväga om du vill vara mer säker på att bli av med fläskängrarna (eller om du kanske genomfört städningen men inte lyckats bli av med problemet). Bekämpning består framförallt i att behandla ytor som angripits med långtidsverkande insektsmedel.

Som en förebyggande åtgärd för att undvika att problem med fläskängrar återkommer så är det bra om du kan lokalisera var angreppet härstammar från. Ofta kan det vara ett närliggande fågelbo, en död mus i en krypgrund eller ett öppet paket hundmat.


 Visste du: Konstigt nog är fläskängrar kannibaler som gärna äter andra fläskängrars näringsrika larver. 


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top