Hästfluga - bekämpningsguide

Hästflugan kan vara en plåga för hästar men också för kor och andra stora däggdjur. Hästflugorna attraheras av människor men som tur är biter de oss sällan. Här får du mer information om hästflugor och hur du kan skydda boskap som besväras. 

På hästflugans meny står exotiska djur som apor och zebror, men i Sverige tyvärr också våra vanliga hästar och boskap. En attack av ett stort antal hästflugor kan tömma värden på så mycket som 1 dl blod om dagen! 

Kort om hästflugor

Hästflugor är en blodsugande insekt som ger sig på boskap och hästar. Periodvis under sommarmånaderna kan hästflugor vara ett stort problem som kan leda till både produktionsbortfall i mjölkproduktion och sjukdomar hos de drabbade djuren. 

Hästflugan ger endast upphov till en generation per år. Honorna lägger mellan 25 och 1000(!) ägg, de lämnar värddjuret och lägger sina ägg i gräs och jordsmån i närhet till vattensamlingar. Hästflugor övervintrar sedan som larver och förpuppar sig på våren. I slutet av juli kommer fullt utvecklade hästflugor och är redo för en ny livscykel.

Endast honorna föder på blod, medan hanarna istället äter nektar, honungsdagg och växtsaft. Hästflugor attraheras främst av mörka objekt i rörelse, av koldioxid och värme.

Hästfluga

Bild: Hästfluga. © Stick.se

Så känner du igen hästflugor

Hästflugor är 10-30 mm långa och har en grå-svart samt beige-brun kropp. Ofta har de en beige-brun markering som löper som sektioner över kroppen och även på benen.

 

Skador som hästflugor orsakar

Hästflugor sticker inte och suger blod på samma sätt som exempelvis myggor. Istället så “skär” de med sina knivliknande mundelar upp ett litet sår som de sedan lapar blodet från. Detta gör betten tämligen smärtsamma och ökar risken för infektioner. 

Hästflugor är envisa och fortsätter bita sitt byte tills de antingen lyckas få blod att äta eller att de blir dödade. Detta gör att hästflugor ofta ger upphov till flertalet bett per individ, vilket såklart är både mer smärtsamt och stressande för bytesdjuret.

Hästflugor kan sprida obehagliga sjukdomar såsom mjältbrand, harpest och trypanosomiasis (inbegriper flera typer av infektionssjukdomar).

Hästflugor kan till och med påverka hur mycket mjölk som boskap producerar. Anledningen är att återkommande attacker får djuren att ställa sig mot varandra i grupp och på så sätt få mer skydd, vilket leder till att de betar mindre.

 

Där hittar du hästflugor

Framförallt hittar du hästflugor i närheten av vattensamlingar och där boskap hålls. De är mest aktiva dagtid, och speciellt när det är vindstilla och varmt soligt väder. Betesmark med närliggande skogsmark erbjuder hästflugor idealiska förhållanden eftersom skogen erbjuder ett vindskydd som i sin tur gör det lättare för hästflugor att hitta bytet.

 

Så bekämpar du hästflugor

Människor angrips generellt inte av hästflugor, och om flugan sätter sig så biter den sällan. I de fall man störs så fungerar heltäckande ljusa kläder och myggmedel med DEET oftast bra som skydd.

För att skydda hästar och boskap så rekommenderas boll-fällor för att fånga hästflugor, dessa fungerar dessutom också mot bromsar och andra bitande insekter.

Ytterligare ett alternativ för hästar är att använda filtar/flugtäcken som ett skydd.

 

Kul fakta om hästflugor

  • Hästflugor kan flyga så långt som 50 km
  • När flertalet hästflugor angriper ett djur kan det förlora en deciliter blod per dag
  • Man kan vara allergisk mot det antikoagulerande medel som hästflugor utsöndrar när de äter

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top