Hoppstjärt - bekämpningsguide

Det finns två olika sorters hoppstjärtar, klot- och ledcollemboler. Den ena är god och hjälper dina växter medan den andra skadar dem genom att äta av dem. Vi visar hur du skiljer hoppstjärtarna åt och hur du blir av med de som gör skada på dina växter.

Att hitta hoppstjärtar bland sina växter är inget ovanligt och oftast inget att oroa sig för. Det är tämligen enkelt att bli av med den sorts hoppstjärtar som faktiskt gör skador och du behöver inte ens använda några bekämpningsmedel. 

 

Kort om hoppstjärt

Tillhör vad som kallas urinsekter (lat. Entognatha) och fanns redan för 400 miljoner år sedan. Finns över hela världen och till skillnad från de flesta insekter även på Antarktis.

Av hoppstjärtar (lat. Collembola) finns upp till 9000 arter i världen men endast ca. 400 av dessa finns i Sverige idag. Olika arter av hoppstjärtar trivs på väldigt olika platser, tex. återfinns vissa på stränder, andra i snötäcket på vintern, medan de flesta lever i vegetation och jordsmån.

Hoppstjärtar är knappt att betrakta som skadedjur då de gör tämligen ringa skador på växter, om ens någon alls.

 

Så känner du igen hoppstjärtar

Det finns två sorters hoppstjärtar, klotcollemboler (lat. Symphypleona) och ledcollemboler (lat. Arthropleona). Klotcollemboler har en hoppgaffel på bakdelen medan ledcollemboler saknar denna. Med sin hoppgaffel kan hoppstjärten göra stora språng när den känner sig hotad.

Det är dock svårt att se skillnad på arterna då de är så små. Istället kan man utgå ifrån att hoppstjärtar som lever uppe i markvegetationen är klotcollemboler och sådana som lever kring rotsystem och längre ned är ledcollemboler. Du kan utgå ifrån att om du ser insekten på synliga delar av växten så är det klotcollemboler.

Klotcollemboler är aningen klotformade i kroppen, precis som namnet antyder. Det medan ledcollemboler är mer avlånga och cylindriskt formade.

Hoppstjärtar är vinglösa och oftast 1-4 mm långa, men kan bli upp till 6 mm. Till färgen är hoppstjärtar vita, ljusgrå eller svagt genomsiktliga som ungdjur.

Hoppstjärt

Bild: Hoppstjärt, klotcollembol, Dicyrtomina ornata. © Stick.se

Där hittar du hoppstjärtar

Hoppstjärtar hittar du i fuktig jord, såväl ute som inne i krukväxter. Klotcollemboler lever i synliga delar av växten medan ledcollemboler lever under jord kring växtens rotsystem.

Det är också vanligt att hoppstjärtar dyker upp i stora antal i terrarier där fuktiga förhållanden är väldigt gynnsamma för hoppstjärten.

 

Skador som hoppstjärtar orsakar på växter

Det är endast klotcollemboler (ex. Sminthurus viridis) som angriper levande växter medan ledcollemboler föder av dött organiskt material och svamphyfer (svamptrådar som angriper växters rotsystem). Så enkelt uttryckt så skadar den ena sorten hoppstjärt växter medan den andra hjälper och skyddar dem.

Klotcollemboler angriper främst späda rötter men kan även ge sig på friska växtdelar, samt även groende frön eller sticklingar. Störst skada gör hoppstjärtar i krukväxter inomhus om de hunnit bli väldigt många. Så det är bra att göra dig av med hoppstjärtar så snart du upptäckt dem.

OBS. Det bör nämnas att de skador som hoppstjärtar gör på växter sällan är allvarliga och då inte påverkar växtens tillväxt eller hälsa.

 

Så slipper du hoppstjärtar

Ett effektivt sätt att bli av med eller iallafall reducera antalet hoppstjärtar är att vattna ut dem. Detta gör du enkelt med krukväxter genom att dränka krukan i en hink med vatten. Hoppstjärtarna flyter då upp till ytan och kan avlägsnas. Gör du detta upprepade gånger över en tid så trivs inte hoppstjärtarna och flyttar vidare.

Du kan också göra förutsättningarna sämre för hoppstjärtar genom att minska på vattning av växter. Då trivs inte hoppstjärtar och populationen reduceras eller försvinner av sig själv utan vidare ansträngningar.

Ytterligare ett sätt att skydda växter mot hoppstjärtar är att använda limringar som effektivt fångar hoppstjärtar som förflyttar sig upp längs med växtens rot.

Vissa förespråkar marktäckning (troligtvis för att det skulle innebära en viss fysisk barriär för hoppstjärtarna), men vi avråder från all sorts marktäckning då det hindrar avdunstning och gör att jorden blir fuktigare. Alltså gör marktäckningen att hoppstjärtar trivs bättre vilket såklart inte är önskvärt.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Kul fakta om hoppstjärtar

  • Vissa hoppstjärtar saknar ögon medan andra har 16 stycken
  • Hoppstjärtar har en hoppgaffel på rumpan som de använder för att hoppa med
  • I jordsmån kan det finnas 1000 individer per liter
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top