Husbock - bekämpningsguide

Husbocken är ett av de mest fruktade skadedjuren i Sverige, kanske endast överträffad av vägglusen. Troligtvis beror detta på att husbock kan äta upp ett hus inifrån träet utan att det ens syns på husets eller träets yta! Ofta upptäcker du inte ens att husets angripits innan det är för sent. Men det finns spår att finna om du vet vad du ska leta efter.

Husbock angriper bara gran- och furuvirke, men tyvärr är dessa träslag de vanligaste för konstruktionsvirke. Beroende på var du bor i landet kan du ha tur eller otur - husbocken finns nämligen endast i södra och mellersta Sverige idag. Man kan dra en imaginär linje mellan toppen av Halland och botten av Hälsingland, mellan Vänern och Vättern, norr om den linjen attackerar inte husbocken.  

 

Kort om husbock

Husbock (Hylotrupes bajulus) är faktiskt den enda arten i sitt släkte “Hylotrupes”, kanske skvallrar det om hur unik och otrevlig husbocken är som skadedjur.

Husbocken etablerar sig i barrträdsvirke där en husbockskalbagge lägger ägg i springor i träet.

Larven som sedan kläcks lever därefter i, och av, träet under flera år för att sedan förpuppas. Därpå kläcks skalbaggen som direkt gnager sig ut i förberedelse för att svärma. Oftast sker detta i juli när temperaturen kommer upp i 25℃.

 

Så känner du igen husbocken

Husbocken är mörkt gråbrun och från 7 till 21 mm lång, en sexfoting med kraftiga bakben och långa antenner. 

Husbockslarver lever endast i torrt barrträdsvirke, framförallt inomhus där temperaturen gör att larverna trivs. En obehaglig sak med husbockens larver är att de oftast inte påverkar träet på den synliga ytan, de håller sig inne i träet och kan fullkomligt urholka det inifrån under 3-10 års tid.

Husbock, Hylotrupes bajulus

Bild: Husbock, Hylotrupes bajulus. © Stick.se

 

Vanliga tecken på husbock som kan hjälpa dig uppdaga angrepp i tid:

  1. Ibland kan man höra när larverna angriper träet. 
  2. Larverna lämnar efter sig ovala och oregelbundna utgångshål i det angripna träet (ca. 5-8 mm i diameter).
  3. Spill av trämjöl från larvernas borrade gångar kan uppträda nära utgångshål.

 

Så blir du av med husbock

Att bli av med husbock kräver oftast professionell hjälp. Man kan antingen avlägsna allt angripet trä (kan vara svårt att avgöra vad som angripits) eller så kan giftgas användas i hela den påverkade byggnaden. 

Saker du kan göra för att förebygga husbock:

  • Underhåll husets fasad och måla när det behövs. Då minskar risken för de sprickor och springor som husbocken behöver för att lägga sina ägg skyddat.
  • Alla ventilationsöppningar bör ha insektsnät med rätt maskvidd.

Det finns tyvärr inte så mycket mer man kan göra för att förebygga angrepp av husbock. Framförallt gäller det att vara observant på tecken av angrepp och att du agerar direkt om du misstänker angrepp.

Husbock utgångshål

Bild: Husbock utgångshål. © Stick.se

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top