Krusbärskvalster - bekämpningsguide

Krusbärskvalster (eller soldyrkare som de ibland kallas) är en sorts kvalster, spinnkvalster närmare bestämt. Krusbärskvalster kan göra skada på växter genom att de suger ut klorofyll ur växten - kvar blir tråkiga, tomma, grånande och döende växtdelar.

 

Kort om krusbärskvalster

Om du upptäcker att gräsmattan eller buskar i trädgården antar en silvergrå färg så kan det vara krusbärskvalster som är orsaken. De suger ut klorofyll som har den karaktäristiska växtgröna färgen och ändrar därmed färg på växten. 

Vanligtvis gör krusbärskvalster bara begränsad skada på växtlighet. Trots en varnande röd färg är de inte giftiga och kan inte skada människor eller djur på något sätt.

Krusbärskvalster är en sorts spinnkvalster, alltså en sorts spindeldjur, detta trots att de faktiskt inte spinner något som de flesta spinnkvalster annars gör.

Krusbärskvalster lever på saven i växter som finns i överflöd, tex. lomme, klöver, maskrosor och gräs. De äter också sav från jordgubbar, hallon, kaprifol, iris och diverse trädgårdsväxter.

Krusbärskvalster soldyrkare

Bild: Krusbärskvalster (soldyrkare). © Stick.se

Kort om krusbärskvalster

Vanligtvis gör krusbärskvalster bara begränsad skada på växtlighet. Trots en varnande röd färg är de inte giftiga och kan inte skada människor eller djur på något sätt.

Krusbärskvalster är en sorts spinnkvalster, alltså en sorts spindeldjur, detta trots att de faktiskt inte spinner något som de flesta spinnkvalster annars gör.

Krusbärskvalster lever på saven i växter som finns i överflöd, tex. lomme, klöver, maskrosor och gräs. De äter också sav från jordgubbar, hallon, kaprifol, iris och diverse trädgårdsväxter.

 

Så känner du igen krusbärskvalster

Krusbärskvalster är endast en kvarts millimeter långa. Det gör dem svåra att studera med blotta ögat. Kvalstren har en oval form och färgen varierar från rödbrun, brun till grönbrun. I mikroskop kan man tydligt se att krusbärskvalster har väldigt långa framben, ca. dubbelt så långa som de övriga benen.

Juvenila krusbärskvalster och ägg har en skarpt röd färg som är tämligen utmärkande. Färgen är dock inte unik eller tillräcklig för att avgöra art, det skulle också kunna vara sammetskvalster som har samma röda färg. 

 

Där hittar du krusbärskvalster

Framförallt hittar du krusbärskvalster utomhus. På försommaren är det inte ovanligt att de förekommer i stora antal på väggar och fönster på hus. Detta är troligtvis det tydligaste tecknet på krusbärskvalster efter de karaktäristiska skador och färgändringar som de ger upphov till på växter.

Inomhus överlever krusbärskvalster endast en kortare tid. Torrt inomhusklimat och begränsad tillgång till föda gör att krusbärskvalster inte trivs. Dock kan växthus å andra sidan erbjuda goda förhållanden så där bör du vara vaksam.

 

Skador som krusbärskvalster orsakar på växter

Det som händer när krusbärskvalster angripit en växt är att mängden klorofyll minskas, det i sin tur resulterar i minskad fotosyntes. Fotosyntesen är växtens tillväxtmotor, så när den påverkas blir tillväxten sämre och till exempel kan grödor ge sämre eller utebliven skörd.

För prydnadsväxter leder angreppen främst till ett försämrat utseende och endast i undantagsfall att växten inte klarar sig.

 

Så slipper du krusbärskvalster

Du kan förebygga krusbärskvalster genom att anlägga grusgångar. Precis som för fästingar kan inte krusbärskvalster passera dessa och de ger därmed skydd för trädgården eller för att skapa en barriär mot huset så att du slipper tusentals juvenila krusbärskvalster på grunden, väggar och fönster där de gärna uppehåller sig.

Om du fått ett angrepp av krusbärskvalster i växter eller odling så finns det mycket du kan göra för att skydda växterna, utan att behöva bekämpa. Till exempel: 

  • Plocka bort angripna blad, vilket ger växten bättre möjlighet att återhämta sig.
  • Duscha av angripna växter regelbundet, speciellt vid varmt och soligt väder. På så sätt rensar du “mekaniskt” växten på krusbärskvalster.

Genom goda tillväxtförhållanden och bra odlingsteknik får dina växter en naturlig motståndskraft mot begränsade angrepp från bl.a. krusbärskvalser. Då blir skadorna mindre och växterna klarar sig betydligt bättre.

Det finns växtskyddsmedel som skapar ett skyddande vaxartat lager på växternas blad. Vaxlagret hindrar fysiskt krusbärskvalstren från att komma åt att angripa bladverket.

Du kan också använda dig av biologisk bekämpning i form av att introducera nyttoorganismer såsom rovkvalster. Tänk på att applicera dessa jämt från början då de inte kan förflytta sig så lätt av egen maskin.

Det går också att plantera sig förbi problemet, detta genom att helt enkelt plantera sådant som krusbärskvalster inte äter. Exempel på sådana växter är rosor, krysantemum, salvia eller petunior. Du kommer inte på detta sätt att bli av med kvalstren, även om de kanske håller sig borta då platsen som helhet blir mindre attraktiv, åtminstone så har du vissa växter med ett naturligt skydd mot angrepp.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top