Kvalster - bekämpningsguide

Miljontals mikroskopiska kvalster delar säng med dig och föder av dina hudavlagringar. Att de dessutom ger upphov till kvalsterallergi hos väldigt många (kanske utan att man vet om det) gör knappast saken bättre. Vi visar hur du tar dig an sängkvalster och blir av med dem. 

Om du ofta vaknar med kliande ögon, rinnande eller täppt näsa - då kan det bero på kvalsterallergi. Här går vi igenom vad kvalster är och mer specifikt hur du slipper dem.  

 

Kort om kvalster

Det finns uppskattningsvis en miljon olika arter av kvalster i världen. Kvalster är en sorts spindeldjur, oftast ett mycket litet sådan. Vissa kvalster kan du endast se med mikroskop då de kan vara så små som 0,1 mm. Det finns också större kvalster som du kan se med blotta ögat, exempelvis röda sammetskvalster som blir ca. 10-20 mm.

Huskvalster (kallas också sängkvalster eller husdammkvalster) är vanligtvis det man menar med kvalster i allmänt tal. Det är dessa kvalster som vi människor framförallt kommer i kontakt med och får problem av.

Kvalster (härefter avses huskvalster) fortplantar sig mycket snabbt. På bara ett år kan ett kvalster”par” ge upphov till en population om flera miljoner.

Kvalster 3D-rendering

Bild: Dammkvalster, 3D mikroskoprendering. © Stick.se

Där hittar du kvalster

Sängkvalster trivs bäst i: 

  • Hög luftfuktighet (om 70-80%). 
  • Relativt hög temperatur (från rumstemperatur till 30 ℃). 
  • Mörker.

Kvalster i människans miljö lever bland annat av hudavlagringar / hudflagor. En människas hudavlagringar som sker under nattsömnen räcker mer än väl till att föda miljontals kvalster.

Kvalster uppehåller sig framförallt i textilier såsom madrasser, stoppade möbler och mattor. Tack vare tillgång på föda, mörker, material, värme och luftfuktighet så är sängen den vanligaste och mest idealiska platsen för kvalster. 

 

Kvalster bett, allergi och skador

Framförallt är kvalsterallergi det problem som kvalster skapar för människor, de gör ingen skada på material, kontaminerar inte livsmedel, biter inte människor osv. Kvalsterallergi är faktiskt inte en allergi mot kvalster såsom namnet antyder. Snarare är det en allergisk reaktion mot kvalstrens avföring och specifikt vissa allergena enzymer som den innehåller.

Allergi mot sängkvalster ger symptom som kliande ögon, nästäppa, rinnande näsa, nysningar, eksem eller till och med astma. Framförallt uppträder allergiska symptom på natten eller morgonen. Detta då man spenderar lång tid i sängen där kvalster byggt upp en stor mängd allergener genom sin avföring.

Ofta blir kvalsterallergi mer besvärande på sensommaren och hösten. Detta till följd av en ökad luftfuktighet som får kvalster att öka i antal och aktivitet. Det går att behandla kvalsterallergi med vanliga receptfria allergimediciner (ex. antihistaminer). Dock rekommenderar vi att man till att börja med ser om man kan bli av med kvalstren eller iallafall reducera mängden, istället för att medicinera symptomen.

 


 Visste du: pälsdjursallergi kan vara förtäckt kvalsterallergi då kvalster som finns i djurens päls kan vara orsaken till allergin.


 

Så slipper du kvalster

Den goda nyheten är att kvalster inte är särskilt svåra att bli av med. Och med det kan man slippa de allergiska besvär som många lider av på grund av kvalster.

Då kvalster behöver hög luftfuktighet för att klara sig så kan man göra förutsättningarna för kvalster sämre genom god ventilation. Vädring räcker inte till då det är temporärt och endast ger ett väldigt begränsat luftutbyte. Snarare förespråkas en ordentlig ventilation, exempelvis med hjälp av en automatiskt luftfläkt som aktiveras av förhöjd luftfuktighet. Luftfuktigheten vintertid bör hållas <45% och luftomsättningen bör vara minst 0,5 per timme.

Uppvärmning dödar kvalster, och då räcker faktiskt tvätt i 60 ℃ i en timme. Rekommendationen är att tvätta sängkläder (kuddar, täcke mm.) åtminstone varannan månad, och lakan varannan vecka, för att bli av med kvalster och de allergener de genererar. 

De flesta skadeinsekter kan frysas ihjäl, men tyvärr inte kvalster. Detta då kvalster överlever flera veckor i 0 ℃ och dagar vid -18℃. Det bör tilläggas att frysning inte påverkar de allergener som återfinns i kvalstrens avföring.

Då kvalster ofta kan husera fritt i madrassen som är svår eller omöjlig att tvätta regelbundet så kan man behöva madrasskydd som kapslar in både kvalster och allergener. Välj ett madrasskydd som uttalat hjälper mot kvalster, annars är risken att materialet inte är tillräckligt tätt och resultatet riskerar då bli begränsat.

 

Rolig fakta om kvalster

  • Kvalster dricker inte vatten utan intar vätska direkt genom huden från den omgivande luften. 
  • Kvalster har inga lungor utan upptar syre direkt genom huden.
  • Kvalster har inga ögon.
  • Kvalstrens fötter har sugproppar som hjälper dem ta sig fram lättare.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top