Matmal - bekämpningsguide

Matmal yttrar sig oftast som en riktigt tråkig överraskning i skafferiet då larver angripit och kontaminerat livsmedel av olika slag. Oftast upptäcks matmalen antingen då du ser en mottfjäril i skafferiet eller att man ser att livsmedel påverkats. 

 

Kort om matmal

Vissa sorters matmal lägger upp till 700 ägg i livsmedel som sedan kan kläckas så snabbt som efter 3 dagar. Vi kan låta det vara osagt att ett matmalsangrepp kan ske explosionsartat snabbt och att en stor del av skafferiets matvaror kan förstöras innan du fått bukt på malarnas spridning.

Matmal kan också kallas livsmedelsmal eller mott. Specifika matmalar benämns ofta efter vilken typ av livsmedel de angriper, t.ex. mjölmott, kakaomott, kålmott, majsmott eller humlemott.

Olika sorters matmal angriper diverse livsmedel, exempelvis spannmål (mjöl), ris, choklad och müesli. När mallarven spinner trådar i livsmedel och kontaminerar densamma med sin avföring så blir livsmedlet otjänligt och ibland utvecklas även mögeltillväxt.

Livsmedelsmal

Bild: Matmal (Plodia interpunctella). © Birgit E. Rhode CC 4.0

Så känner du igen matmal

De vanligaste arterna av mott är indisk mjölmott, kvarnmott och mandelsmott. Dessa arter blir alla ca. 7-9 mm långa mottfjärilar med 15-20 mm mellan vingspetsarna. Det är alltid larverna som angriper livsmedel, själva mottfjärilarna gör i sig ingen skada.

 

Indisk mjölmott (Plodia interpunctella)

Utmärkande drag: Fjärilens framvingarna är rödbruna men där första delen är ljusbeige. 

Mottens larver: har en gulvit, röd eller grönaktig ton (beroende på diet), och med brunt huvud. 

Livnär sig på och hittas oftast i: spannmål, nötter och torkad frukt, samt kan också dyka upp i choklad.

Kvarnmott (Ephestia kuehniella)

Utmärkande drag: Fjäril med gråa vingar med ett spräckligt och tvärgående svart sicksackmönster. 

Mottens larver: har en skär eller grönaktig ton (beroende på diet), och med brunt huvud.  

Livnär sig på och hittas oftast i: müsli, mjöl, frön eller kex/skorpor, samt ibland hundmat, choklad och kryddor.

Mandelmott (Ephestia cautella)

Utmärkande drag: Fräril som är gråbrun i grunden och med ljusare och mörkare markerande ränder. 

Mottens larver: har en vitaktig, gulaktig eller rödaktig ton (beroende på diet).  

Livnär sig på och hittas oftast i: spannmål, nötter, torkad frukt, oljefrön och oljekakor. Ibland även tobak och animaliska produkter.

Indisk mjölmott larv

Bild: Larv indisk mjölmott. © Stick AB


 Tips: egentligen behöver du inte veta exakt vilken av art av matmal som det är. Matmalarna bekämpas på samma sätt oavsett art.


 

Så blir du av med matmal

Följande är en enkel checklista för att bli av med matmal:

  • Kontrollera matvaror, kassera angripna livsmedel och försegla förpackningar/behållare noggrant. Du kan också frysa eller värma upp (60℃) livsmedel som klarar det, om du misstänker att de är kontaminerade men är i gott skick.
  • Gör rent förvaringsutrymmen för livsmedel. Var extra uppmärksam på gömställen som till exempel springor, skarvar eller andra skyddade utrymmen mellan ytor. 
  • Använd insektsmedel för att komma åt larver i skrymslen som städningen inte rår på.
  • Använd matmalsfällor för att fånga mottfjärilar som riskerar att komma undan städåtgärder, därmed förhindrar du att angreppet tar fart igen.

Se en fullständig checklista som visar hur du städar bort skadedjur i kök och livsmedel.

 

Så förebygger du angrepp av matmal

Gör också följande för att förebygga framtida angrepp av matmal:

  • Var ytterst noggrann med kökshygien, t.ex. håll rent från spill i lådor och på hyllor.
  • Kontrollera nya livsmedel som löper risk att innehålla matmal.
  • Förvara helst livsmedel i tätförslutande plast- eller glasbehållare, eller stäng åtminstone förpackningar ordentligt.
  • Förse skafferi och annan livsmedelsförvaring med rödcederträ som ett naturligt skydd mot livsmedelsmal.
  • Förse vädringsfönster med insektsnät för att förhindra framtida angrepp.
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top