Mink - bekämpningsguide

Minkar togs in i Sverige under 1920-talet för den eftertraktade pälsens skull och sattes i minkfarmar. Minkar rymde eller fritogs och kom ganska snabbt ut i naturen. Sedan dess utgör mink ett allvarligt hot biologisk mångfald i Sverige samt ställer även till besvär för människor i viss utsträckning.

Mink är ett hot mot flertalet djur såsom kräftor, fisk och sjöfåglar, speciellt i känsliga vatten- och skärgårdsmiljöer. Inom EU ses minken som ett växande problem och eventuellt kommer mink listas som en invasiv art, uppfödning förbjudas och förrymda eller utsläppta minkar i naturen bekämpas. 

 

Kort om mink

Mink (Neovision vision, f.d. Mustela vision) är en utomordentlig simmare och klättrare som trivs bra i och kring vatten. Minken härstammar från Nordamerika men har introducerats till Sverige samt i princip hela resten av världen genom framförallt pälsfarmar.

Minkar blir könsmogna efter ett år och genererar kullar om 3-6 ungar, därmed kan de snabbt etablera nya populationer och sprider sig snabbt. Minkar lämnar boet i slutet av sommaren och etablerar sedan egna revir redan under hösten. Vilda minkar lever i upp till 4 år medan mink i fångeskap kan leva 10-15 år.

 

Så känner du igen mink

Minkar är ca. 45-70 cm långa varav svansen utgör ca. 15-25 cm, hanar i den övre delen av spannet och honor i den undre. Pälsen är mörkbrun, glänsande och ofta med vit teckning/fläckar på hals, kinder och mage. Mink har en vit fläck på hakan, men mörka stickelhår och bottenull.

  Mink Neovision vision

  Bild: Mink, Neovision vision. © Stick.se

  Så ser du skillnad på mink och iller

  Det vanligaste djuret som man blandar ihop minken med är illern då de är tämligen lika till utseende. Följande skillnader hjälper dig snabbt avgöra om det är mink eller iller:

  • Minkar har spetsigare nos och en jämn form/tjocklek på svansen.
  • Illrar har en ljusare teckning i ansiktet, stickelhår samt ull och har en grövre kropp.

   

  Där hittar du mink

  Minkar uppehåller sig nära vattendrag, långsamt rinnande vattendrag, sjöar och större våtmarker eftersom de är beroende av vatten för sin jakt och föda. Detta innebär att mink finns utbredd framförallt i skärgården, längs med kusten samt inåt landet vid sjöar, vattendrag och våtmarker. 

  Mest av allt föredrar minkar att uppehålla sig i områden med tät eller mycket tät undervegetation. De kan till och med söka sig till urbana miljöer med tät undervegetation och vatten om det finns gott om bytesdjur där.

  Generellt bosätter sig minken nära dess jaktområde nära vatten. Så tex. under en sten, i en tidigare kaninhåla eller i värsta fall under någon sjönära byggnad. Kadaver som minken tagit med till boet och som bryts ned kan ge upphov till en mycket otrevlig sötaktig odör av förruttnelse, liknande det man kan uppleva om exempelvis möss dött inuti väggar.  

   

  Skador och problem som minkar orsakar

  Minkar är en invasiv art som klarar sig väldigt bra i Sverige, den har få naturliga fiender och är en effektiv jägare. 

  • Skadar biologisk mångfald och framförallt då inhemska arter av sjöfågel, amfibier, fiskar, kräftdjur, musslor samt små däggdjur. Detta i sin tur kan påverka hela ekosystemet, jakt, fiske mm.
  • Konkurrerar ut andra inhemska mårddjur vilket ytterligare bidrar till en negativ påverkan på vår biologiska mångfald.
  • Angriper kräft- och fiskodlingar där de kan göra stor ekonomisk skada.
  • Sprider virus till andra djur, till exempel till ovaccinerad katt eller hund. 
  • Etablerar bon i anslutning till sjönära byggnader som kan ge obehaglig doft och utgöra en sanitär olägenhet.

   

  Så blir du av med mink

  I Sverige (samt Danmark, Finland och Norge) får mink jagas året om som skyddsjakt för jakträttshavare. För att få hjälp med skyddsjakt kan man vända sig till kommunens viltvårdare.

  Det är vanligt att mink bekämpas med hjälp av fällor som är speciellt utformade för mink. Dessa ska vara godkända av Naturvårdsverket och ha ett s.k. typnummer för att få användas. Se till exempel Goodnature A18 som är den mest effektiva fällan för mink, den laddar om själv efter varje fångst och tar 18 minkar per laddning kolsyrepatron.

  Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, godkända fångstredskap, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top