Öronvivel - bekämpningsguide

Öronvivlar ger tråkiga skador på växter och kan bana väg för andra växtskadeinsekter som kan avsluta det öronvivlar påbörjat och helt sonika döda växten. Ofta kan du se öronvivlars gnagmärken på bladen men det är på rotsystemet som är dolt under marken som den största skadan sker.

Det har funnits öronvivlar som skapat problem i odlingar och trädgård under lång tid. Men tyvärr ökar problemet och fler arter av öronvivel börjar dyka upp i Sverige. Troligtvis är detta en konsekvens av ökad handel med växter som gör att tidigare regionala arter nu spridits till nya platser.

 

Kort om öronvivlar

Öronvivlar är en sorts skalbaggar (som tillhör släktena Otiorhynchus och Dodecastichus). Många arter öronvivel består populationen endast av honor. Dessa kan föda ägg som inte befruktas och kan därmed fortplanta sig som ensam hona (partenogenetiskt). Konsekvensen är att det räcker med endast en öronvivel så kan den skapa en helt ny population bestående av tusentals individer.

Generellt sprids öronvivlar med mänsklig aktivitet. Framförallt då via internationell handel med växter och jord, och sedan lokalt mellan butiker och konsumenter, eller mellan konsumenter. Öronvivlar kan inte förflytta sig så lång av egen maskin utan är i stort sett beroende av människor för att hamna i just din trädgård och dina växter.

Öronvivel

Bild: Öronvivel, Otiorhynchus ligustici. © Stick.se

Så känner du igen en öronvivel

Öronvivlar ser ut som skalbaggar men med ett kraftigt avsmalnande huvud, samt kraftiga antenner. Öronvivlarna blir 4-12 mm beroende på art och förutsättningar. De är mattsvarta till färgen.

Öroonvivelns larver lever i jorden där de lever av växtens rotsystem. Öronvivellarver är ca 10 mm långa, har en aningen böjd kropp, saknar ben, och har en mjölkaktigt gul färg med en brunaktig huvuddel.  

 

Skador som öronvivlar ger på växter

Intressant med öronvivlar är att de sällan är specialiserade på en specifik växt. Snarare är de opportunistiska i det att de angriper de växter som återfinns där de råkat födas.

Vissa öronvivlar angriper dock specifikt ört- och vedartade trädgårdsväxter medan andra föredrar prydnadsbuskar, ofta syrén och liguster. Speciellt utsatta är vintergröna trädgårdsväxter såsom rhododendron, bergenior och benvedsväxter.

De skador som uppkommer på blad dödar sällan växten, snarare är det öronvivelns larver och de skador de åsamkar växtens rotsystem som gör den största skadan. Skadorna sammantaget försvagar växten och gör den mer mottaglig för andra skadegörare, vilket i sin tur ofta dödar växten.

Växter i krukor har svårare att klara ett angrepp av öronvivlar. Detta då krukan begränsar rotsystemets möjligheter att kämpa emot genom att utveckla nya delar av rotsystemet. 

 


 Tips: öronvivlar lämnar tydliga gnagmärken på angripna växters blad, kring lövens ytterkant, s.k. bladkantgnag.


 

Så blir du av med öronvivel

Du kan göra mycket förebyggande för att undvika problem med öronvivlar i din odling. Detta gör du genom att: 

  1. kontrollera de växter du tar hem
  2. spola av rotsystem för att säkerställa att eventuella larver inte finns kvar

Denna typ av växtkontroll hjälper dig också för att undvika problem med mördarsniglar och flera andra växtskadeinsekter.

En annan viktig förebyggande åtgärd är att göra det du kan föra att stärka dina växter så att de har bra förutsättningar för att klara begränsade angrepp av öronvivlar och andra växtskadedjur.

På följande sätt kan du fånga eller bekämpa öronvivlar:

  1. Fällor kan hjälpa dig att begränsa problem med öronvivlar. Till exempel så kan så kallade limringar eller klisterband på växtens rot fånga öronvivlarna när de söker sig till växtens bladverk för föda.
  2. Du kan också själva fånga vuxna öronvivlar. Detta gör du på natten när öronvivlar är aktiva och har sökt sig till växtens bladverk. Bred ut ett lakan under växten och skaka sedan växtens bladverk så att öronvivlarna trillar ned på lakanet.
  3. För att effektivt komma åt både öronvivlar men framförallt dess larver så kan biologisk bekämpning användas. Med det avses att behandla växtens jordsmån med nematoder som är levande organismer tar bort öronvivellarver. 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Kul fakta om öronvivel

  • Vissa arter öronvivel består endast av honor
  • Dessa förökar sig utan att äggen behöver befruktas
  • Öronvivelns skador på blad är inte den största skadan på växten, snarare är det öronvivellarvens skador på rotsystemet som är problemet
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top