Puckelfluga - bekämpningsguide

Puckelflugor är lätta att känna igen på sin kroppsform då de har en, som namnet antyder, puckeformad rygg. Det händer att de tar sig in i din bostad och plötsligt har du små flugor överallt. Hur du blir av med dem berättar vi mer om här. 

Trots sin talrikhet så vet vi väldigt lite om puckelflugor, de är faktiskt en av de insektsarter vi vet minst om, tex. vad de gör som larver är i princip helt okänt. Det vi vet som kanske är någon tröst är att puckelflugor inte gör någon skada i hemmet. De varken sprider sjukdomar som kan skada människor eller husdjur, inte heller skadar de kläder eller annan egendom. Men de kan upplevas som obehagliga och ohygieniska ändå så vi kommer självklart visa hur du enkelt blir av med puckelflugor.

 

Kort om puckelflugor

Puckelflugor (latin: Phoridae) tillhör insektsordningen tvåvingar, och det finns ca. 4000 kända arter världen över i 250 olika släkten, och troligtvis väldigt många fler arter som ännu inte är upptäckta. Forskare inom ämnet gissar på att det kan finnas upp till 50 000 olika arter. I Sverige finns det minst 1000 identifierade arter i skrivande stund.

De kan leva av as eller svamp, det finns även arter som är predatorer och parasiter till andra insekter som t.ex. myror. Det finns även arter av flugan som i larvstadiet angriper maskar och sniglar.

Då arten är relativt lite forskad på upptäcks hela tiden nya arter. År 2015 satte man ut insektsfällor i privatpersoners trädgårdar i Los Angeles. I dessa fällor hittades 30 nya arter av flugan. Många arter döptes efter de som bodde i huset vars trädgård de hittades i, på grund av detta finns det t.ex. en puckelflugeart som heter Megaselia Mikejohansoni.  

Det finns en art av puckelfluga som fått smeknamnet coffin fly - “kistflugan” (Latin: Conicera tibialis). Denna art finns inte i Sverige. Namnet har den fått från att den faktiskt specialiserat sig på att leta sig ner i kistor och letar upp nedgrävda kroppar för att lägga sina ägg. Det finns även utländska varianter av puckelflugan som lägger ägg i människors sår där larverna sedan livnär sig och trivs, vilket kan leda till svåra infektioner, detta är dock mycket ovanligt och har endast skett under väldigt svåra sanitära förhållanden. 

 

Så känner du igen puckelflugor

Puckelflugor har puckelformade ryggar, små huvuden och kraftiga ben. Särskilt låren på bakbenen är kraftiga. De har ofta även kraftiga borst på huvudet. 

De är små flugor, längden är ca 0,5 - 6 mm. De är bruna, gulaktiga eller svarta beroende på art.

Vingarnas ådring kännetecknar även flugan, de har en enkel ådring, där bara de större vingribborna vid vingens framkant är tydligt framträdande, resten av vingribborna är bara svagt ådrade. 

Puckelflugor lever bara en kort tid som fullvuxen fluga, under denna korta tid har de som främsta syfte att fortplanta sig. Den fullbildade flugan har ett ganska specifikt rörelsemönster, de rör sig snabbt och har en ryckig gångstil. 

Puckelfluga

Bild: Puckelfluga, Megaselia scalaris. © bugguiude.net, CC-BY-SA-3.0

Där hittar du puckelflugor

Du hittar puckelflugor tex. vid komposter, i svampar och förna. I naturen uppfyller de en viktig ekologisk funktion som nedbrytare. Larverna hos dessa arter brukar leva av att bryta ner organiskt material. Det finns några arter av flugan som är kända för att dyka upp i väldigt stora mängder inomhus. De kan föröka sig i en snabb takt och plötsligt har du dem överallt i ditt hem.

Om du fått in dem i ditt hem beror det oftast på att de hittat föda och en gynnsam äggläggningsplats, till exempel i: 

  • Frukt, matrester eller annat organiskt under nedbrytning.
  • Soptunnor.
  • Golvbrunnar.
  • Döda djur, i värsta fall har du ett kadaver i krypgrund eller ventilationen. 

De svenska puckelflugorna återfinns i många olika miljöer. Men vanligast är att hitta dem där det finns gott om vegetation. De har varierande levnadssätt och larverna har påträffats i bland annat kadaver och svampar. De kan även vara parasiter på en mängd olika insekter. 

 

Så blir du av med puckelflugor

Bästa sättet att bli av med flugorna ifall de lyckats ta sig in i ditt hem är att hitta platsen där de utvecklas och rengöra samt städa bort sådant som kan vara föda för flugorna. Allt organiskt material som förblir fuktigt under en längre tid kan potentiellt bli en utvecklingsplats för flugorna.

Noggrann rengöring brukar vara effektivt för att bli av med flugorna. Förvara också gärna frukt och grönsaker i kylskåpet. Sopkärl bör vara i förslutna kärl med lock.

Gör rent avlopp regelbundet om det tycks vara deras hemvist. Till exempel kan du hälla kokande vatten i avloppen varje dag tills flugorna är borta.

Det finns även många effektiva sätt att fånga eller döda puckelflugorna på, och för varje fluga du blir av med minskar du deras förökning drastiskt:

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top