Sköldlöss - bekämpningsguide

Sköldlöss är ett av våra mest svårbekämpade skadedjur. De angriper våra krukväxter, gärna de värdefulla och populära som citrusväxter, orkidéer, palmer och murgröna.

Lära känna ett angrepp i ett tidigt skede för större möjlighet att lyckas bekämpa sköldlöss innan de hunnit sprida sig. Här kommer flera bra tips på allt från förebyggande åtgärder, till vad du kan göra för att rädda dina angripna plantor.

 

Kort om sköldlöss

Sköldlöss (latin: Coccoidea) är ett samlingsnamn för många liknande arter som alla har just en sköld. Sköldlöss tillhör familjen halvvingar. De är även nära besläktade med ullusen, därmed kan liknande metoder användas även för att bekämpa denna.

Det finns tusentals arter av sköldlöss i hela världen. De trivs främst i varmare temperaturer vilket gör att de kan överleva utomhus i Sverige sommartid, men de klarar inte av våra svenska vintrar. Inomhus och i växthus trivs de dessvärre väldigt bra. Sköldlusen är en sk. sugande skadeinsekt, det innebär att den livnär sig på att suga saven direkt ur växternas kärlsystem. De föredrar gröna, tjockbladiga växter, gärna medelhavsväxter såsom citrus, fikonträd eller palmer, men även t.ex. ormbunken är populär.

De varierar i utseende och storlek (mellan 2 - 5 mm) och kan vara bruna eller gulbruna i färgen. De ändrar utseende efter levnadsstadium. De har en kort livslängd och de flesta arter förökar sig utan befruktning, så kallad jungfrufödsel. Nykläckta sköldlöss är rörliga larver honorna är både ving- och benlösa (dvs. immobila och fastnaglade på växten vilket kan försvåra bekämpning), medan hanarna däremot är rörliga hela sitt liv. 

En hona lägger upp till 3000 ägg. Äggen har hon under skölden eller i en ansamling av vaxtrådar. Hos vissa arter dör honan direkt då hon lagt sina ägg, men hennes sköld sitter kvar och skyddar äggen. När lössen är nykläckta är de rörliga och kryper omkring tills de hittar ett ställe att suga sig fast på, därefter bildas deras sköld. Honorna sitter sedan kvar på samma plats på växten tills de dör - de stannar med den döende växten likt kaptenen på Titanic.

 

Så känner du igen angrepp av sköldlöss

Sköldlöss kan orsaka stor skada på dina krukväxter, så det är väl värt att lära dig känna igen hur ett angrepp ser ut på ett tidigt stadie så du kan stoppa det i tid: 

  1. Lössen sätter sig fast på bladen och grenverk och suger sedan i sig växtsaften. Till följd blir bladen missfärgade och dess tillväxt stannar upp. 
  2. Ett tidigt tecknen på att du fått in sköldlöss i ditt hem kan vara att fönsterbrädor och fönster där växter står ser klibbiga ut. 
  3. Även växternas blad får en klibbig yta, den består av djurens sockerhaltiga exkrementer, så kallad honungsdagg. 
  4. I den klibbiga honungsdaggen växter sotdaggsvampar som ger en svart beläggning på bladen. Denna svarta beläggning hindrar solen från att nå plantan vilket hämmar tillväxten. 

I ett senare skede, om man tittar noga på växternas blad, grenar och stammar kan man faktiskt med observera lössens sköldar, de ser ut som gulbruna, upphöjda prickar. Vuxna lushonor biter sig fast på stammen på en växt och skapar ett nästan helt lufttätt vakuum under deras skyddande pansarskal. Detta gör det besvärligt att bekämpa dem, men inte omöjligt!

Sköldlöss Coccoidea

Bild: Sköldlöss på växt, Coccoidea. © Stick.se

Ett nykläckt, oskyddat och rörligt djur är enklast att komma åt för att bekämpa, och även hanarna som är rörliga hela sin livstid. Sköldlössen förökar sig snabbt inomhus, flera generationer på ett års tid. Detta innebär att alla lössens olika utvecklingsstadier förekommer samtidigt. För att bekämpa dem måste därför behandlingarna upprepas flera gånger

 

Förebygg - undvik att få in sköldlöss

Kontrollera alla nya plantor som du ska ta in i ditt hem, speciellt dem som tillhör släkten som ofta drabbas av sköldlöss. Låt plantan stå isolerat från andra växter för att eventuella ägg ska hinna kläckas och larver utvecklas till synliga löss. I ett tidigt skede är lössen relativt enkla att bekämpa, men om du ser att en planta är starkt angripen bör den kastas då lössen sprids väldigt snabbt mellan plantor. 

Samma sak gäller när du tar in en växt på hösten, som stått utomhus under sommaren. Kontrollera den noggrant och låt den stå i karantän under några veckors tid åtskild från andra växter. 

 

Bekämpning av sköldlöss

Var snabb med att påbörja bekämpning! Annars är risken stor att angreppet snabbt sprider sig till fler växter. Börja med att direkt flytta bort den angripna växten från dina övriga krukväxter till en karantänsplats och påbörja behandlingen omedelbart. Därefter finns tre alternativa metoder för bekämpning; Biologisk, kemisk eller mekanisk.

 

a) Biologisk bekämpning

Det finns en tropisk nyckelpiga, Cryptolaemus montrouzieri, som är en duktig sköldlusätare. Den äter upp ägg och nymfer av alla slags sköldlöss. Det går att beställa hem dessa nyckelpigor under sommartid (det är inte möjligt på vintern då de inte tål kyla). Både den fullvuxna nyckelpigan och dess larver äter glatt upp lössen. Honan lägger ca 10 ägg per dag. 

 

b) Kemisk bekämpning

Vissa sorters insektsspray verkar mot sugande skadeinsekter genom kvävning, tex. Neudorff® Skadekryps Effekt. Var noga med att spraya hela plantan, även undersidan av bladen etc. eftersom sprayen endast verkar mot de insekter som du direkt träffar. Sprayen är främst verksam mot sköldluslarven som är betydligt mer oskyddad än honorna som har ett inbyggt skydd i form av sin sköld. Spraya därför plantan med jämna mellanrum så alla nykläckta larver stryker med innan de hunnit suga sig fast och bildat sina sköldar.

Tidigare gick det att använda sig av Provado insektspinnar, men dessa är numera förbjudna på den svenska marknaden. Pinnarna sticks ner i krukans jord och utsöndrar sedan ett gift som tas upp i växtens cellsaft. När sköldlössen suger i sig saften får de i sig giftet och bekämpas.

c) Mekanisk bekämpning

Börja sedan med att avlägsna de hårdast angripna delarna av växten. Ta en pincett och plocka därefter bort alla löss du kan se. Alternativt kan man använda en vass kniv och dra den längs växten för att på så sätt skrapa bort lössen. De sitter väl skyddade under sina sköldar, så att enbart rengöra växterna brukar dessvärre inte räcka. Topsa därefter dina växter med såpspritlösning:

  • ⅓ T-sprit
  • ⅓ såpa
  • ⅓ varmt vatten

Denna behandling kan skada plantorna, så börja gärna med ett dolt blad långt ner på växten för att se hur den reagerar. Blandningen går även att göras svagare genom att ha större dos vatten, och mindre av såpan och t-spriten (går att utesluta helt), självfallet blir dock en svagare blandning mindre effektivt, men samtidigt mer skonsam för dina växter.

Spruta sedan hela växten med ett växtvårdsmedel, var noga med undersidan av bladen och mellan förgreningar. Behandla därefter alla plantor som varit i närheten av den angripna plantan. Tvätta sedan krukorna, fönster, fönsterbrädor där sköldlösslarver kan befinna sig. Upprepa proceduren ca var 5:e dag.

Kul fakta om sköldlöss:
  • Honan dör vid äggläggning men lämnar sin sköld som skydd för äggen
  • Hanarna saknar större betydelse eftersom jungfrufödelse är vanligt
  • Kan bekämpas med tropiska nyckelpigor

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top