Spinnkvalster - bekämpningsguide

Spinnkvalster kan angripa allt från prydnadsväxter till äppelträd eller cannabisplantor. De förökar sig mycket snabbt och gör stor ekonomisk skada i odlingar världen över. Ett tydligt tecken på angrepp av spinnkvalster är den fina väv som de lämnar på växter.

Det finns ungefär 1.200 arter av spinnkvalster. Många av dessa arter är specialiserade på vissa växter vilket innebär att hundratals växtarter riskerar angrepp av spinnkvalster.

 

Kort om spinnkvalster

Spinnkvalster (Tetranychidae) är tekniskt sett inte insekter utan spindeldjur. Spinnkvalster spinner precis som spindlar och som namnet antyder. De producerar ett tunnt silkesnät som skydd för sin koloni mot rovdjur. Väven hjälper också kolonin att sprida sig eftersom spinnkvalster saknar förmåga att flyga.

En vanlig art av spinnkvalster som återfinns i Sverige men också över hela världen är Tetranychus urticae. Denna art kan angripa en mängd växter, till exempel tomater, potatis, majs, jordgubbar och cannabis.

Förökar sig snabbt i optimala förhållande vad gäller temperatur och tillgång på föda. Bland vissa arter spinnkvalster så kan en hona kan lägga upp till 20 ägg om dagen och dessa blir sedan könsmogna efter redan fem dagar!

Även i nordiskt klimat klarar sig spinnkvalster över alla årets säsonger. De klarar svält och är köldtåliga. Det senare innebär att de kan överleva och övervintra i något skyddade miljöer som till exempel växthus. 

Spinnkvalster på löv

Bild: Spinnkvalster på löv. © Stick.se

Så känner du igen spinnkvalster

Spinnkvalster är mycket små och därför svåra att observera med blotta ögat. Generellt är spinnkvalster mindre än 1 mm långa, oftast endast 0,5 mm. Vuxna spinnkvalster har en oval kroppsform och åtta ben (som spindlar i allmänhet). Dock har juvenila spinnkvalster (nymfer) endast sex ben och är betydligt mindre än ett fullvuxet spinnkvalster.

Till färgen varier spinnkvalster avsevärt beroende på art, de kan vara gulgröna såväl som rödaktiga eller svarta. Flera arter har också en mörkare markering på båda sidorna av kroppen. Vissa spinnkvalster ändrar färg med årstiderna. De kan till exempel vara gulaktiga på vinterhalvåret och sedan gröngula sommarhalvåret då de intagit klorofyll från växter som ger den grönare färgen.

Spinnkvalsters ägg är sfäriska och genomskinliga. Äggen är ca. 1 mm i diameter.


 Tips: Ett tydligt kännetecken på omfattande angrepp av spinnkvalster är en ljus silkesväv på växten, liknande ett spindelnät men tunnare och tätare. Spinnkvalstrens väv kan i vissa fall täcka hela växten. 


 

Där hittar du spinnkvalster

Olika arter spinnkvalster ger sig på olika växter, till exempel rosor, tomater, paprika, potatis, majs, bönor, druvor, jordgubbar till och med cannabis. Även fruktträd som äppelträd och citronträd angrips av vissa sorter spinnkvalster.

Följande är vanliga växter som angrips efter odlingsform:

Krukväxter

Flitiga Lisa, fuchsia änglatrumpet, hibiskus, krysantemum, murgröna och prickblad.

Växthus

Aubergin, gurka, jordgubbar, paprika, physalis och tomat.

Utomhus

Bönor, gurka, jordgubbar, rosor och äppelträd. 

OBS. Spinnkvalster hittar du oftast på lövens undersida på den angripna växten.

Spinnkvalsterangrepp börjar oftast på ett ställe och sprider sig därifrån. Är du observant på den typ av skador som spinnkvalster orsakar och agrerar i tid så kan du förhoppningsvis hindra angreppet i sin linda.

I stora odlingar kan man t.ex. nyttja drönare för att få en överblick och hitta angripna “hot spots” innan angrepp hinner sprida sig. I mindre odlingar fungerar generellt inspektion tillsammans med stickprover för att fastställa angrepp.

Spinnkvalster kan följa med växter, jord men kan också spridas med vinden vilket gör att angrepp kan spridas explosionsartat till stora områden när rätt förhållanden råder.

Silkesväv och bladskador av spinnkvalster

Bild: Bladskador och silkesväv av spinnkvalster. © Stick.se

Skador på växter av spinnkvalser

Skador som spinnkvalster gör på växter kommer av att de sticker hål på löv och suger ut kolhydrater. Ett mindre angrepp kan gå obemärkt förbi men ett större dödar delar av eller hela växten.

Ofta kan du tidigt vid ett angrepp se vissa löv som fått små gula, grå, bruna eller svarta prickar, därefter blir hela eller delar av lövet bronsfärgat eller gulaktigt. 

Frukt- och grönsaksodlingar tar ofta mest skada av angrepp då de behöver bladen för skugga och näring. Det innebär att skörden kan påverkas och därmed stor ekonomisk skada. Prydnadsväxter är inte lika känsliga men kan också dö vid ett omfattande angrepp.

 

Så blir du av med spinnkvalster

Följande kan du göra för att förebygga angrepp av spinnkvalster eller motverka att angrepp får fäste:

 1. Ge växterna goda tillväxtförhållanden och tillräckligt med vatten.
 2. Ge växterna regelbundna duschar och missa inte lövens undersida, speciellt i varm väderlek.
 3. Speciellt i växthus så kan angrepp motverkas genom att öka luftfuktigheten. Till exempel genom bevattning då även gångar och väggar vattnas.
 4. På hösten är det bra att rengöra både växthus och redskap för att minska risken att övervintrande spinnkvalster klarar sig till nästa säsong.
 5. Håll löpande koll på dina växter så du snabbt vet om de angripits.
 6. Avlägsna löv som angripits och isolera angripna växter för att gå vidare med bekämpningsåtgärder.

 

Speciellt i kommersiell odling är det viktigt att förebygga angrepp av spinnkvalster, exempel på sådana åtgärder är att:

 • God växtförhållanden bör alltid prioriteras - friska växter är betydligt mer naturligt motståndskraftiga mot spinnkvalstrens angrepp.
 • Dammiga förhållanden gynnar spinnkvalster. Därför bör vägar och fordons hastighet anpassas för att minska mängden vägdamm som hamnar på växterna. Man kan också bevattna vägar för att det ska damma mindre.

 

När spinnkvalster väl har angripit växter och dessa börjat ta skada så bör bekämpningsåtgärder vidtas. Följande bekämpning av spinnkvalster kan du överväga:

 • Vid lätta angrepp kan faktiskt vanligt vatten på växterna hjälpa att avvärja ett angrepp. I bevattningen är det viktigt att även lövens undersida sprayas. 
 • Ännu mer effektivt vid mindre angrepp är att spraybehandla med en egentillverkad såpspritblandning, blanda då en dl såpa med 9 dl vatten och 1 msk T-sprit och spraya den angripna växten.
 • Rovkvalster eller s.k. nyttodjur är en sorts naturlig och biologisk kontroll av spinnkvalster. Det innebär helt enkelt att en sorts kvalster som lever av spinnkvalster introduceras, varpå dessa äter upp spinnkvalstren. 
 • Behandling av växter med Neem-olja utspädd med vatten.
 • Direktverkande bekämpning med insektsmedel på växter. I stora odlingar och vid bekämpning under lång tid så ska man dock vara försiktig med bekämpningsmedel eftersom spinnkvalsters snabba fortplantning gör att de lättare kan bli resistenta mot bemkämpningsmedel.

 

Förändringar i livsmiljön kan döda spinnkvalster, till exempel att byta ut syre not koldioxid runt växten. Dock bör man vara medveten om att detta i vissa fall även vara skadligt för växten. Detta är en avancerad form av bekämpning som endast bör nyttjas av de som behärskar tekniken och har den utrustning som krävs.

 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top