Syrsor - bekämpningsguide

Syrsor och gräshoppor är förknippade med ljudet av varma sommarkvällar, men även bibliska farsoter och skräckfilmer. De är i mångt och mycket harmlösa djur, men det finns en syrsa som är ett skadedjur och kan ställa till med besvär - hussyrsan.

Syrsor förväxlas ofta med andra rätvingar (gräshoppor och vårtbitare). Därför beskrivs även dessa insekter till del i texten. Det bör nämnas att varken gräshoppor eller vårtbitare är skadedjur och sällan innebär några som helst bekymmer för oss människor.

 

Kort om syrsor

Syrsor (lat. Gryllidae) förväxlas ibland med gräshoppor och även vårtbitare då de liknar varandra och ger ifrån sig liknande läten (sång). Alla tre är så kallade rätvingar (lat. Orthoptera). Det finns ett 39 arter rätvingarna i landet och dessa är nära släkt med tvestjärtar och kackerlackor. 

Syrsor, gräshoppor och vårtbitare stridulerar, dvs. spelar, på sina framben eller framvingar. Speciellt varma kvällar och nätter under sommarmånaderna kan man höra det höga gnisslande ljud som kommer av att insekterna drar vingarna mot varandra. Det är endast hanarna som “spelar”, och detta för att locka till sig honor i omgivningen.

Syrsa hussyrsa Acheta domesticus

Bild: Hussyrsa, Acheta domesticus. © Stick.se

Så känner du igen syrsor

Rätvingar har alla kraftiga bakben som sticker upp ovan kroppen, både syrsor och gräshoppor har sex ben i en tredelad kropp.

Det är ytterst ovanligt att hitta syrsor utomhus i Sverige. Det finns bara två arter syrsor i Sverige varav den ena, hussyrsan, håller till inomhus, i soptippar eller dynghögar. Den andra arten syrsor, mullvadssyrsan är klassad som starkt hotad och finns endast i Skåne, Blekinge och på Öland, som namnet antyder håller den till under jord. 

Endast en av rätvingarna lever i våra hus och kan vara ett skadedjur, en syrsa som passande nog heter hussyrsa (latin Acheta domesticus). Denna syrsa blir ca. 1,4-2 cm lång och är ljus-gråbrun till färgen. Hussyrsor föredrar varma utrymmen såsom vid värmerör eller pannrum. Förr var hussyrsor ett vanligt inslag på bagerier då de gärna äter mjuka organiska material. 

Gräshoppor är dagaktiva och till mesta del växtätare. Vår vanligaste gräshoppa är grön ängsgräshoppa som känns igen på den gröna ryggen och lite gulare magen. Gräshoppor har också länge betraktats som människoföda i vissa kulturer.

Vårtbitarna känns igen då de har mycket lägre antenner än gräshopporna, längre än sin egen kropp. Vårtbitarna är också oftare gröna än gräshopporna, men det finns både grå arter av vårtbitare och gröna gräshoppor i Sverige. 

 

Skador av syrsor

De farsotiska svärmar som bibeln illustrerar handlar om vandringsgräshoppan som huserar i Afrika och Mellanöstern, som tur är inte på våra breddgrader. Gräshoppor som lever i norden är att betrakta som harmlösa och gör varken materiell skada eller skada på människor.

Hussyrsan äter organiskt material inomhus och kan därför ställa till med skada. Till exempel äter de matrester, bröd och andra livsmedel som förvaras oskyddat. Ett annat problem är att syrsornas sång om de är inne i huset kan vara väldigt störande nattetid.

Vårtbitare är rovdjur (och användes förr till att just bita bort vårtor) och kan i sällsynta fall bita människor. Bettet kan göra lite ont men är ofarligt.

 

Så blir du av med syrsor

För att bli av med hussyrsor inomhus gäller det att lokalisera deras huvudsakliga kläckningsplats, städa bort föda (organiskt material) och begränsa tillgången till värmekällor. Det är också en möjlighet att behandla syrsornas boning med insektsmedel för att snabbt bli av med syrsorna.

Om ljudet utomhus stör är det bästa sättet att använda öronproppar nattetid. Rätvingar är tämligen kamouflerade i naturen och väldigt svåra att lokalisera. Försök till bekämpning är inte alls att rekommendera då det skulle göra stor skada på alla möjliga insekter i miljön som inte utgör något problem.

 

Kul fakta om syrsor

  • Syrsans öron sitter på benen
  • Vårtbitare användes förr i tiden för att just bita bort vårtor på människor
  • Syrsor är utrustade med ett långt äggläggningsrör som de använder för att kunna få ned sina ägg i jorden

 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top