Trämask - bekämpningsguide

Trämask kallas ibland ormask. De har dock varken med ormar eller någon ask att göra utan är små trägnagande larver som orsakar hål i trä. Trämask kan ställa till med stor skada och behöver upptäckas i tid. 

Trämask orsakar främst estetiska skador då de angriper ytskikt på trä. Därmed och som tur är påverkar inte trämask konstruktionsvirke, men det kan innebära nog så tråkiga skador på golv, synliga takbjälkar eller kanske värst av allt på möbler.

 

Kort om trämask

Trämask är larver av trägnagare (lat. Anobium punctatum, en familj skalbaggar) som angriper trä och speciellt möbler. Därav det engelska namnet “common furniture beetle” eller “woodworm”. Trämasken är alltså inte en egen art utan den är en trägnagare, av vilka det finns 1500 arter i hela världen, varav 49 i Sverige. 

Larverna (trämasken) kläcks ur ägg som lagts i fuktskadat trä och äter sig sedan ut ur virket. Virket kallas då maskstunget trä.

 

Så känner du igen trämaskar

Hålen som trämask gräver i trä är runda med diameter 1,3-3 mm och kommer ofta i grupp, vilket gör att träet ser “fräknigt” ut. 

Hittar du hål så kan aktiva larver finnas kvar. Du kan titta efter färska spår för att se om trämaskar är aktiva i träet, dessa ser ut som sågspån. Det ser ut som sågspån men är dock avföring från trämaskarna. Larverna i sig är beigevita till brunsvarta beroende på art, och mindre än spetsen på en blyertspenna.

Trämask

Bild: Trämask (Woodworm). © Stick.se

Skador som trämask orsakar

De vuxna skalbaggarna lägger ägg precis under ytan på trä, sedan äter den nykläckta larven i träet. Trämask angriper således bara ytskiktet på virket, vilket gör att hållfastheten på tex. bjälkar och bärande struktur normalt sett inte påverkas. Dock kan skadorna utgöra avsevärd estetisk skada.

Av trägnagarna (dvs. de skalbaggar trämaskarna blir som vuxna) är den strimmiga trägnagaren värst.

 

Där hittar du trämask

Trämask kan man få problem med till exempel om man köper en begagnad trämöbel som har ägg eller maskar, eller genom virke som använts i huset är smittat på samma sätt. 

Värt att notera är att maskarna uteslutande ger sig på trä som är fuktigt. Om fukten i virket (uppmätt med träfuktmätare) överstiger 20% och helst är rötskadat ger det idealiska förhållanden. Möbler som förvaras ouppvärmt eller ute är typiska offer för trämask.

Trämaskar är som mest aktiva de varma månaderna på året och kan då föröka sig snabbt, vilket gör att själva angreppet pågår som mest under maj-oktober. 

 

Så blir du av med trämask

Det finns flera bra sätt att relativt enkelt bli av med trämask. T.ex. om virket torkas helt kommer trämasken och dess vuxna baggar så småningom att svälta och därmed flytta eller dö. En angripen möbel som ställs i ett torrt, uppvärmt utrymme, kommer vara fri från trämask inom 1-2 år. Så tyvärr tar det tid, men det fungerar garanterat.

Ett snabbare sätt är att frysa ner virket (eller möbeln) till minus 30 grader, alternativt värma upp det till över 56 grader. Det är viktigt att värmen hinner sprida sig till träets mitt, inte bara ytan. Därför bör temperaturbehandling pågå i ett par timmar. 

Ytterligare ett alternativ som kan vara nödvändigt om angreppet är mycket allvarligt eller inte kan kylas, värmas eller torkas helt är att använda träskyddsmedel. För skador på byggnadsvirke är tex Boracol ett praktiskt träskyddsmedel att använda. Boracol bekämpar och skyddar mot insektsangrepp av träskadeinsekter som trämask, husbock och strimmig trägnagare, samt skyddar även mot mögel och annan påväxt som kan vara skadlig för konstruktionen.

 


 Visste du: Trämask kallas ibland dödsur, detta då de ger ett tickande från angripet trä när de kommunicerar.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top