Trips - bekämpningsguide

Det finns olika arter av trips, oftast syftar man på de som i folkmun kallas blåsfotingar eller millimetrar. Det finns tripsarter som är bra på att sprida pollen eller är nyttodjur då de föder på kvalster eller andra tripsarter, andra ses som skadedjur då de flesta skadar växter. 

Sedan finns också bland annat nejliktrips och bandad växthustrips. Det finns alltså en uppsjö av olika trips att hålla koll på. 

 

Kort om trips

Trips (på latin Thysanoptera) har fått sitt namn från grekiskans thysanos (frans) och pteron (vinge). Vilket syftar på tripsens vingar som ser ut att ha just fransar. De lever många tillsammans och vid rätt levnadsförhållanden kan de bli väldigt stora svärmar.

I Sverige har man hittat ca. 100 arter, i övriga världen finns upp till 6000 arter trips. I Sverige är trips ett av de vanligaste skadeinsekterna i blommor och växter i hemmet.  

 

Så ser trips ut

Tripsen är väldigt liten och ses bäst med lupp. De blir 1-2 mm långa och är ofta svarta eller bruna, men kan även vara gula eller vita beroende på mognadsstadium. Huvudet har en konformad mundel som sticker och suger i sig växtsaften från växterna. På det smala huvudet sitter det antenner som är uppdelade i 4-10 leder. 

Tripsen lägger sina ägg inne i växtvävnad, i barkspringor eller direkt på växten. Tripsägg är ovala, runt 0,2 cm långa och det kan ta upp till ca. två veckor innan de kläcks. 

Trips har vingar, vissa arter har till och med två par, men är trots det dåliga flygare. De använder sig istället av vinden för att sprida sig lättare. Vid rätt väderförhållanden kan trips öka i antal lavinartat och stora svärmar kan uppstå. Som omogna har tripsinsekter inga vingar.

På fötterna har trips klor och mellan varje klo finns en häftblåsa som gör det lättare för tripsen att klättra och hålla sig fast. 

Trips

Bild: Trips. © Stick.se

Där hittar du trips

Trips trivs i varmt och torrt klimat vilket gör att de är en av de vanligaste skadeinsekterna i hemmet. De trivs i bland annat amaryllis, murgröna och fikus. Tripsen håller mest igång på dagen men gömmer sig i växten så den inte syns. 

Oftast är det större odlingar som drabbas av trips, men de kan även förekomma i hobbyodlingar. Vanligast är att melon och gurka drabbas.

 

Skador som trips orsakar

Trips raspar på blad, blommor, samt suger ut växtsaften. Detta resulterar i att bladen fylls med luft, vilket man kan se som stora silvriga fläckar eller små silvriga gångar där tripsen har tagit sig fram. Bristen på näring i bladet gör att det till slut torkar ut, dör, blir brunt och faller av.

Olika arter av trips gör olika skador och angriper olika typer av växter. De kan angripa bland annat spannmål, gurka, raps, tomat, kål och många prydnadsväxter. 

Trips kan i vissa fall sprida virussjukdomar, till exempel bronsfläcksjuka, när de sticker hål på bladen för att suga i sig saften. 

Trips kan faktiskt också skada elektroniska produkter såsom skärmar. De kan ta sig in i platta datordisplayer och liknande enheter. Förmodligen söker de sig till det ljus som kommer från skärmen. Skulle tripsen dö inne i enhet kan det bli permanenta defekter, så det kan vara bra att stänga av enheten om man misstänker att man har fått in trips.

 

Så slipper du trips

Det finns flera sätt att bekämpa angrepp av trips och flera metoder kan med fördel användas samtidigt. Ett angrepp av trips behöver absolut inte betyda att den enda lösningen är att slänga växten. 

Följande alternativ för bekämpning av trips kan du överväga:

  1. Mekanisk bekämpning: Upptäcker du att du har fått ett angrepp av trips så isolera plantan från andra plantor.
  2. Nemasys® Multi är ett giftfritt biologiskt skydd som kan användas mot trips.
  3. Provado Care är insektspinnar som sticks ner i jorden och som är effektiva mot trips. (dock ej amerikansk blomtrips). Ska INTE användas på ätliga växter.
  4. Biologisk bekämpning: Tripsrovkvalster (på latin Amblyseius cucumeris) och näbbstinkflyn inom släktet Orius kan sättas in för att bekämpa trips. Tripsrovkvalstret fångar tripsens larver och suger ut dem. Även näbbstinkflyn suger ut innehållet ur tripsen, men den äter även bladlöss och minerare.

Det finns också en husmorskur som ibland hjälper: Gör en blandning av 1 dl såpa, 9 dl vatten och 1 msk t-sprit och  spraya denna över hela växten, framför allt på bladens undersida. Upprepa metoden flera gånger för bäst resultat.

 


 Tips: Har du växthus kan hängande klisterremsor vara bra att ha. Då kan du snabbt upptäcka skadeinsekter i tid och hinner förhoppningsvis få bukt med angreppet innan det har blivit allt för stort.


 

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Rolig fakta om trips

  • Tripsar kan även bita människor men gör då ingen riktig skada.
  • Trips kan ibland föröka sig på egen hand (dvs. partenogenetisk).
  • Maskros fick sitt svenska namn för några hundra år sedan från trips som trivdes i dem. 
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top