Vildsvin - bekämpningsguide

Vildsvin är ett flockdjur där den mest erfarna suggan leder flocken. De är smarta och har ett tiotal olika läten för att kommunicera. De förökar sig fort och är allätare vilket kombinerat gör dem till ett fruktat hot mot odlingar och trädgårdar. 

Vildsvin kan förstöra en trädgård på bara några minuter. De kan dessutom vänja sig vid människor, även om de är skygga i grunden, och är därmed svårskrämda.

 

Kort om vildsvin

Vildsvin (latin: Sus scrofa) levde i Norden redan för 11.000 år sedan, men utrotades på fastlandet för ca. 1000 år sedan i samband med att jordbruket slog igenom. De kom tillbaka till Sverige på 70-talet och härstammar då från rymningar ur hägn i Trosa. Numera finns det ca. 300.000 vildsvin i Sverige och antalet ökar 10-15% per år. 

En vildsvinssugga väger ca 100 kg medan en galt kan väger ca 250 kg. Dessutom är de väldigt kompakta djur som orsakar en stor mängd viltolyckor varje år. Vildsvin har ett mycket bra luktsinne och hörsel men ser inte särskilt bra. 

 

Där hittar du vildsvin

Vildsvin finns generellt i svealand och götaland, men allteftersom stammen växer breder de ut sig norrut. Normalt är de skygga och håller sig ifrån mänsklig aktivitet. Vildsvin är främst aktiva på natten och flocken spenderar oftast dagen sovandes under ett träd eller gömda under löv och kvistar.

Vildsvin

Bild: Vildsvin, Sus scrofa. © Stick.se

Vildsvin sover ca. 12 timmar om dagen. Dock blir de omedelbart aktiva om man av misstag råkar klampa rakt in på deras viloplats, vilket är en obehaglig överraskning för alla inblandade.

En trädgård är mycket attraktiv för vildsvin då de kan få tag på mängder med gröna växter, rötter, daggmaskar mm. Generellt så föredrar vildsvin trädgårdar som angränsar till grönområden.

 

Är vildsvin farliga?

Vildsvin är skygga och undviker människor genom sin utmärkta hörsel och doftsinne. De angriper inte människor, inte ens om man kommer mellan kultingarna och suggan, vilket är en vanlig missuppfattning (det kan däremot tex. björn göra). 

Ett skadat eller mycket stressat vildsvin kan dock, som de flesta andra djur, attackera en människa. Det kan vara viktigt att veta om du till exempel jagar eller har kört på ett vildsvin med bilen.

 

Skador som vildsvin orsakar

Vildsvin är allätare och även om de kan äta mindre djur och bladväxter så hittar de majoriteten av sin föda under marknivå. De bökar upp jorden för att hitta maskar, rötter etc. Detta bökande orsakar stora skador på trädgårdar och jordbruket. 

De angriper inte gran- och tallplantor direkt (såsom klövvilt) men kan ändå genom bökandet förstöra planteringar indirekt. 

Eftersom de äter insekter under jord kan de faktiskt ha en positiv effekt på andra skogsskadedjur såsom barkborrar och snytbaggar.

 

Så slipper du vildsvin

Det finns två huvudsakliga sätt att slippa vildsvin, genom att ta bort deras föda eller fysiskt stänga dem ute. Att skrämma dem är svårt då de snabbt vänjer sig vid människor. Ska man ändå försöka skrämma bort vildsvin så är det viktigt att göra det direkt, innan de vant sig och känner sig trygga på platsen.

Produkter som med doft eller “energier” ska stänga ute vildsvin rekommenderar vi inte då man inte kunnat bevisa någon sorts effekt av dessa.

Följande är det du bör göra för att bli av med vildsvin:

(1) Ta bort föda för vildsvinen

  • Ta bort fallfrukt
  • Sätt fågelbord på minst 1,5 m höjd
  • Använd helt täta komposter och sopkärl

(2) Stäng vildsvinen ute

  • Stängsel: Även om vildsvin inte hoppar lika högt som rådjur, rekommenderas ändå staket som är minst 90 cm höga. Det är även viktigt att staketet är robust, då vuxna individer annars gärna mejar ner staketet. Färist kan användas för enkel in och utpassage då vildsvinen har klövar, och ogärna går på reglar.

  • Elstängsel: Är besvären stora är elstängsel att rekommendera. Då de gärna sprätter upp jord på den nedre och på så sätt kortsluter den, är det bra med ett lite kraftigare aggregat, minst 5 joule. Om det handlar om en villaträdgård är det viktigt att undersöka om det finns lokala regler i kommunen kring elstängsel, då det kan vara till olägenhet för barn och husdjur.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top