Nematoder mot mördarsniglar - vanliga frågor (FAQ)

Utvattning nematoder mördarsniglar

Att bekämpa mördarsniglar med nematoder är lätt. Samtidigt är det en komplicerad form av biologisk bekämpning som många vill förstå till full innan de provar, eller för att lyckas bäst med sin bekämpning. Vi har samlat många bra frågor från våra kunder så att alla kan ta del av svaren.

 

Följande är vanliga frågor från våra kunder vad gäller nematoder och hur du bäst använder dem. Vi vill dela med oss av svaren så att du också kan få bästa möjliga resultat i din kamp mot mördarsniglarna.

 

Är nematoder farliga för oss människor eller husdjur?

Nematoder är ofarliga för människor och andra djur än sniglar. Nematoder finns faktiskt redan i jorden, fast i små antal.

Man vara medveten om att nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita angriper alla typer av sniglar, även beskedliga trädgårdssnäckor. Fördelen med just nematoder som bekämpningsmetod är att mikroorganismen som används är biologiskt programmerad och anpassad för att endast angripa en specifik typ av värddjur - i detta fall sniglar.

När nematoder kom till Sverige testades och godkändes de först av Kemikalieinspektionen 2008. Sedan vid årsskiftet 2018 tog Naturvårdsverket över ansvaret för godkännandet varpå det förnyades. Nematoder är idag till och med godkända för användning i ekologisk odling.

 

Minskar effekten av nematoder vid regn?

Tvärtom faktiskt. Regnet hjälper nematoderna att ta sig ned i jorden lättare, samt att förflytta sig i markvattnet som bildas.

Snarare är det uttorkning av nematoderna man bör akta sig för. Så om det är mycket torrt när du behandlar med nematoder bör du eftervattna för att hjälpa nematoderna att komma ner till den skyddande jorden.

 

Går det att äta grönsaker som växer där jag använt nematoder?

Det går absolut att äta grönsaker från platser som behandlats med nematoder. Till och med är nematoder godkända för ekologisk odling. Men det är ändå bra att tvätta grönsaker innan dessa konsumeras som en generell försiktighetsåtgärd för att inte få i sig något oönskat.

 

Hur lång tid tar det innan mördarsniglarna dör?

Det tar ungefär 3 dagar för nematoder att hitta och angripa mördarsniglarna. Därefter infekteras sniglarna med den bakterie som nematoderna bär på, och sniglarna dör av infektionen inom 4-18 dagar.

Så inom 1-3 veckor börjar sniglar dö. Effekten fortsätter sedan allteftersom nematoderna hittar och infekterer fler sniglar. Dessutom äter mördarsniglar ibland döda och infekterade artsfrände vilket leder till att även dessa sniglar smittas (ofta större sniglar).

Totalt får man effekt på snigelbeståndet i ungefär 4-6 veckor.

 

Varför bekämpar nematoder inte stora sniglar?

Det stämmer att nematoder främst angriper små ungsniglar som är högst 1 cm långa. Sedan är det avtagande i vilken utsträckning nematoder angriper större sniglar. Man har dock observerat så stora som 8 cm långa sniglar som angripits.

Vi har inte hittat ett fullständigt och bra svar på varför större sniglar inte angrips i större utsträckning. Två teorier är att antingen så är större sniglar mer motståndskraftiga mot bakterieinfektionen som nematoderna sprider, eller så handlar det om en naturlig balans mellan nematoden och värddjuret. Det vill säga att nematoden har utvecklats och programmerats att inte angripa större sniglar då det skulle hotas dess egen överlevnad som art. Att främst angripa mindre sniglar kanske skapar den naturliga balans mellan nematoder och sniglar som krävs för båda arter ska klara sig långsiktigt.

 

Varför luktar nematoder illa?

När det gäller Nematod S så levereras den i en påse som andas, detta samtidigt som nematoderna lever av en cellulosablanding för att hålla längre. Nematodernas metabolism är i full gång vilket genererar illaluktande gaser.

Nemaslug varierar i hur mycket det luktar men är oftast mer eller mindre luktfri. Anledningen är att plastpåsen som används inte släpper igenom någon luft samt att nematoderna går på en diet av energigel. Får du ett paket som luktar mycket starkt illa så är risken att nematoderna skadats på något sätt och mår dåligt eller rent av är döda.

 

Hur klarar nematoder transport när de inte är kylda?

Hållbarheten för nematodprodukter är satt med beaktande av att kylkedjan bryts i transport till slutkund. Denna transport antas vara 3-5 dagar. Transporter och förvaring dessförinnan sker i kontrollerad kylkedja, vad gäller distributörer och återförsäljare.

Som kund kan du göra tre saker för att dina nematoder ska må så bra som möjligt:

  1. Hämta ut paket eller tömma brevlådan så snabbt det går (speciellt viktigt vid mycket kallt eller väldigt varmt väder)
  2. Förvara nematoderna i kylskåp tills dess de ska användas
  3. Behandla innan bäst-före-datum som framgår på förpackningen

 

Oftast klarar nematoder även de fall då det blir fel som resulterar i en ovanligt lång transport, dock kan delar av populationen dö vilket gör att nematodernas effekt minskas i någon grad. I dessa fall är det bäst att behandla så snart som möjligt och inte vänta till bäst-före-datum.

 

När ska jag börja behandling med nematoder?

En stor fördel med nematoder jämfört med andra bekämpningsmedel mot mördarsniglar är att nematoderna ger sig på sniglarna medan de fortfarande är kvar i jorden. Man kan komma åt sniglarna redan innan de kommit upp för att lägga sina första ägg för säsongen!

När du ser den första snigeln, eller helst redan när marktemperaturen är över 5 grader så är det en bra tid att börja. Då får du största möjliga inverkan på snigelbeståndet eftersom sniglarna inte hinner komma igång att föröka sig.

Exakt när det är dags beror på var i landet du ska behandla, vilken växtzon du är i. Generellt kan man säga att startskottet sker i mars/april/maj, men då beroende på årets väder och som sagt var du bor.

Börja inte innan marktemperaturen är stabil över 5 grader, annars kan nematoderna dö av kyla. En användbar tumregel för när marktemperaturen är stabil över 5 grader brukar vara att vitsipporna blommar.

 

Varför rekommenderas behandling tre gånger per säsong?

Varje behandling med nematoder ger effekt i ca. 6 veckor. Därefter avtar antalet nematoder i marken och sniglarna kan börja bygga upp beståndet igen. Då snigelsäsongen varar i ca. 3,5 månader, ungefär från maj till mitten av augusti, krävs tre behandlingar för att hålla sniglarna i schack en hel säsong (18 veckor).

 

Vad ska jag tänka på när jag vattnar ut nematoder?

Följ de instruktioner som finns på förpackningen för Nemaslug och för Nematod S finns instruktionen på vår produktsida. Några mer bra saker att tänka på:

  • Blanda vatten och nematoder enligt de mängder som anges
  • Nematoderna tenderar ibland att klumpa sig, försök blanda upp även klumparna
  • Använd en vattenkanna med grov stril
  • Eftervattna helst i torrt väder samt på växter för att få ned nematoderna i jorden
  • Spara inte nematodlösning för användning vid senare tillfälle

 

Vill du veta mer?

Kanske är du intresserad av att läsa mer om olika sorters nematoder, eller specifikt om Nemaslug mot mördarsniglar. Vill du bli expert på mördarsniglar? Läs då vår utförliga guide om mördarsniglar.

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top