Tips för användning av sorkfällor

Sorkfällor sork

Om du fått en enstaka sork på besök så kan den ibland gå att skrämma bort med vibrationsskrämmare, en katt eller robotgräsklippare. Tyvärr hjälper inte det om sorken redan lyckats etablera revir. Då behövs sorkfällor för att driva sorkarna på flykten. Vi visar hur du når bäst resultat med dina sorkfällor.        

 

Några saker som kan vara bra att veta om sorkar innan du sätter igång:

 • Sorkar går inte i dvala. Tvärtom är de som mest aktiva vintertid när de kan arbeta ostört under ett skyddande snötäcke.
 • Sorkar är som mest aktiva nattetid. Gräsklippare och annan mänsklig aktivitet under dagen stör därför inte sorkar så mycket som många tror och hoppas.
 • Sorkar blir ofta mer aktiva när de börjar bekämpas. Möjligtvis beror detta på att sorkarna reagerar så för att hävda och försöka vidhålla sitt revir.

 

Topp 5 tips sorkfällor

Alla sorkfällor har en specifik anvisning hur produkten ska användas som baseras på fällans unika konstruktion. Följ instruktionen noga för att undvika skador - speciellt skottfällor kan du göra dig illa på om du gör fel. 

Här har vi samlat det viktigaste att tänka på, de bästa generella tipsen, för hur du når resultat med sorkfällor:

 1. Höst och vinter är bästa tiden att börja med sorkbekämpningen. Dels då födotillgången är längre vilket gör att sorkar är mer benägna att söka sig till betet i fällorna. Men också eftersom sorkarna gör mest skada under vinterhalvåret. Så tipset är att göra en fokuserad insats mot sorkarna sen höst för att få maximal effekt.
 2. Använd tillräckligt många fällor för att få till ett tillräckligt tryck på sorkpopulationen. För få fällor kan innebära att sorkarna fortplantar sig snabbare än du lyckas avliva sorkar - resultatet blir då att populationen fortsätter växa och sorkproblemet fortsätter.
 3. Använd rätt sorts bete; Selleri, potatis eller morot kan fungera bra men annars finns specialanpassat bete för sork. Specialbetet minskar också risken att betet kontaminerats med mänskliga doftspår.
 4. Kontrollera fällorna ofta, töm dem och fyll på nytt bete när de fått fångst. Helst ska detta göras två gånger per dag. Det gör att du får ut mer av fällorna då alla fällor är aktiva i sorkjakten.  
 5. Använd handskar som är tvättade i jord när du hanterar sorkfällor. Sorkar har ett mycket känsligt luktsinne och riskerar annars att skrämmas bort av mänskliga doftspår.

 Tumregel: för en vanlig villatomt räcker ca. 10 sorkfällor om du är aktiv och ser till att fällorna hela tiden är apterade och "aktiva". 


 

Så hittar du sorkgången

De flesta sorkfällor bör placeras direkt i en aktiv sorkgång. Den apterade delen ska vara lodrätt med sorkens färdriktning i gången. Följande steg hjälper dig att enkelt lokalisera sorkgången:

 • Börja med hitta två ingångshål/sorkhål (jordhögar) till sorkgången med 1-3 meters mellanrum. 
 • Använd ett vasst metallföremål som sond (ex. armeringsjärn). 
 • Sondera jorden mellan sorkhålen där du misstänker att det finns en gång. Om sonden efter den förts ned en bit i jorden sjunker ned lätt så har du hittat gången. 
 • Nu ska du försöka avgöra vilket håll sorkgången löper. Sondera ytterligare i en cirkel runt utgångshålet med en radie om 15 cm. När du hittar sorkgången på nytt med sonden så har du hittat en rak sektion. 
 • Då är det dags att bara att göra ett hål och sätta sorkfällan i gången. 

Det finns också håltagningsset för sorkfällor som innehåller sonderingsstav. Med det så har du allt du behöver för att enkelt och korrekt placera ut dina sorkfällor.

Placering sorkfälla

Illustration: lokalisering av sorkgång (© Stick.se)

Tänk också på...

Flytta fällor som inte längre får fångst inom några dagar. Antingen så är sorkgången som fällan placerats i inte aktiv längre och fällan gör då mer nytta någon annanstans. Eller så har sorkar på platsen redan bekämpats och det är dags att flytta fällan längre ut i sorkarnas revir för att driva dem längre bort från platsen du försöker skydda.

Trots att de flesta sorkfällor sätts ned i marken så kan de ändå innebära en risk för nyfikna barn, husdjur eller andra djur, som kan skada sig. Tänk på detta när du placerar ut fällor och använd extra skydd för sorkfällan om du anser att det är nödvändigt.

Sorkar kan sprida sjukdomar (exempelvis sorkfeber) i kontakt med djuret, dess saliv, avföring eller genom inandning av damm som haft sådan kontakt. Så var noga med att använda handskar och göra dig av med bytet i ex. plastpåsar utan att du kommer i kontakt med det. Sorkar är också väldigt känsliga för mänskliga doftspår så handskar hjälper också mot dina doftspår på fällor och bete.

Sorkhål sorkfälla

Bild: sorkhål i gräsmatta.


 Tips: att tvätta i jord innebär att du helt enkelt gnider in saker i jord. Detta för att avlägsna eller maskera mänskliga doftspår med dofter som sorken känner igen. Med fördel kan du “tvätta” såväl dina hanskar, som sorkfällan och betet.


 

Vill du bli expert på sorkar och hur du blir av med dem? Läs då vår omfattande sorkguide.

Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top