Sork: den ultimata guiden

Sorkar sorkhål åker

Börjar det dyka upp mystiska hål i gräsmattan? Det kan vara sorkar som håller på att bygga sitt revir. Guiden om sork hjälper dig ta reda på om det är sorkar du har problem. Sedan visar vi såklart hur du gör för att driva sorkarna på flykten.  

 

Innehåll:

 1. Kort om sorkar
 2. Sork eller mullvad?
 3. Skador och sjukdomar
 4. Så blir du av med sorkar
 5. Mer fakta om sorkar

 

Kort om sorkar

Sork är en gnagare som lever av växter och växtdelar. Oftast skapar sorken bekymmer för oss människor genom att de förstör trädgårdar med sina gångar eller att de äter på trädstammar, plantor med mer. 

De tre vanligaste sorkarna är vattensork, ängssork och åkersork, de förebyggs och bekämpas på samma sätt.

Åkersork - Microtus agrestis

Bild: Åkersork, Microtus agrestis [© Fer boei, CC-BY-SA-3.0]

 

Sork eller mullvad?

Det finns ett enkelt sätt att ta reda på om det rör sig om sork eller mullvad; Det är att granska hålen. Se på jordhögarna vid hålen de skapar: 

 1. Mullvadens högar är högre och spetsigare än vattensorkens, dessutom lägger mullvaden jordhögen över (i) hålet. Så tar man bort högen och där är ett hål så är det troligtvis mullvad.
 2. Mullvadens gångar är smått ovala horisontellt.
 3. Man kan också testa genom att ta bort jordhögen och blottlägga gången, blir den igenfylld (eller ny jordhög) inom 6 timmar så är det nästan garanterat en mullvad.

Mullvadsgång

Bild: Mullvadshål [© Zefram, CC-BY-SA-3.0-migrated]

 

Skador och sjukdomar

Vid sorkproblem är det vanligt att gräsmattan eller trädgårdslandet blir mindre bördig, dessutom kan sorken ofta tugga hål på vattenslangar eller förstöra utemöbler.

Sorkar kan dessutom sprida sorkfeber som är överförbart till människor genom sorkars sekret, avföring, urin och saliv i partikel/damm-form. Sorkfeber är en blödarfeber som ger hög feber, kraftig huvudvärk, smärtor i bål, rygg eller buk och i vissa fall problem med njurarna.

Läs mer om sorkfeber och hur du hindrar sork från att ta sig in i byggnader.

 

Så blir du av med sorkar

Det finns fyra huvudsakliga sätt att skrämma sorkarna på flykten.

 1. Vibrationer och ljud skrämmer sorkar vilket det finns anpassade produkter för, exempelvis den kraftfulla Silvalure® vibrations- & ljudskrämma.
 2. Skottfällor som med hjälp av tryckvågen som skapas vid avfyrning dödar sorken i sina gångar. Se till exempel Kieferle sorkfälla W2.
 3. Mekaniska fällor, vanliga råttfällor eller specialanpassade för sorkar - dock kan en sorkpopulation vara väldigt omfattande så detta kan innebära mycket jobb.
 4. Sorkmedel är ett sorts viltskydd som även håller harar och kaniner borta.

Läs mer om hur du når bäst resultat med sorkfällor, inlägget behandlar praktiska aspekter som tex. hur du lokaliserar sorkgångar och hur många fällor som behövs.


 Tips: Det är inte ovanligt att sorkar blir mer aktiva när bekämpningsåtgärder påbörjas. Exempelvis kan de accelerera gångbyggandet och komma upp i hål nära vibrationsstavar och annat. Detta är ett bra tecken då det tyder på att sorkarna upplever att deras revir är hotat och därför gör en kraftansamling för att visa och hävda sin närvaro. 


 

Följande är vissa frekventa husmorsknep, men vars effektivitet ifrågasätts:

 1. Vissa växter sägs avhysa sorkar, exempelvis bondbönor i en större odling samt lökar som bollök, vitlök och gräslök.
 2. Robotgräsklippare stör sorkarna med ljud och vibrationer. En robotgräsklippare skulle kunna vara tillräcklig för att driva sorkar på flykten, givet att de inte mutat in sitt revir. 
 3. Placera kolsyreis i alla ingångar till sorkarnas gångar. Teoretiskt skulle detta skapa syrebrist i gångsystemet varpå sorkarna somnar in och dör. Dock behövs enorma mängder kolsyreis för att omvandla teori till praktik.
 4. Skaffa katt, katter brukar fånga eller i alla fall skrämma sorkar.

 

Mer fakta om sorkar

Sorken är rätt lik råttan men med en klumpigare kroppsform, betydligt kortare svans och öron som ofta är gömda i pälsen.

Åkersorken lever i högt gräs ovan jord, gärna intill diken. Under vintern gör den gångar i gräset under snötäcket. Den är en växtätare och gnager av barken på träden under snön. Åkersorken lämnar inga jordhögar efter sig. Åkersorken som är brungrå, 9-13 cm lång, med en lång utdragen svans och ytteröron som syns mera än hos vattensorken.

Vattensorken lever stora delar av sitt liv under jord. Den föredrar gräsbevuxna ytor och kärr där den gräver slingrande gångar under jordytan 2-7 decimeter djupt, i lösare jord högre upp och i hårdare jord djupare. Den är en växtätare och gnager på alla slags rötter. Vattensorkens jordhögar är platta och gångarna känns igen på att de är stående ovala, utan spår av rotrester. Vanligtvis fylls gången igen inom några timmar. Vattensorken har svart eller brun päls och likaså den en lång utdragen svans, medan ytteröronen är små och knappt synliga. Den är 12-20 cm lång och den saknar hörntänder.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, godkända fångstredskap, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top