SJÖ&HAV mygg & fästing spray 75ml

Effektivt skydd i 6 timmar mot mygg men skonsamt mot dig, djur och natur  
SJÖ&HAV mygg & fästing spray 75ml
129 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

SJÖ & HAV mygg & fästing spray ger:

  • Effektivt skydd i 6 timmar
  • Lägre hudupptag än DEET-preparat 
  • Skonsamt mot dig, djur och natur  

Så fungerar det

Sjö&Hav mygg och fästing spray är ett växtbaserat, icke-syntetiskt alternativ som är biologiskt nedbrytbart. Bevisad full skyddande effekt i upp till 6 timmar mot bl.a. mygg, knott och broms.

Den aktiva komponenten Citriodiol®, är en olja som utvinns ur Citroneukalyptusträdets blad och skyddar effektivt mot blodsugande och bitande insekter som mygg, knott och broms samt minskar signifikant risken för bett av fästing. 

De flesta traditionella insektsmedel innehåller DEET vilket Sjö&Hav saknar. Samtidigt har Sjö&Hav mygg och fästing samma effekt som DEET men ett avsevärt mindre hudupptag och därmed mer skonsamt mot oss människor. 

Godkänd och registrerad av svenska Kemikalieinspektionen. Rekommenderas för barn från 3 år ålder. Missfärgar inte textil, plaster eller gummi.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4317. Aktiva ingredienser: Citroneukalyptusolja, hydratiserad, cykliserad 30 vikt-%.

Fara

 

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras åtskilt från textilier. Tvätta händerna grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Släck med släckpulver, koldioxid, skum.

Läs merVisa mindre

1st SJÖ&HAV mygg & fästing spray 75ml

Kundrecensioner
Ganska bra
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top