Goodnature® A24 rått- och muskontroll

Giftfritt inom- och utomhussystem, auto-apterande med digital fångsträknare
Goodnature® A24 rått- och muskontroll
1 946 kr
Finns i lager
Beställningsvara, leverans 2-6 dagar
.
Beställningsvara, leverans 2-6 dagar
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Goodnature A24 är en mekanisk och automatisk kolsyrefälla för bekämpning av både råttor och möss. Goodnature kolsyrefälla möjliggör självgående kontroll av möss och råttor som är:

 • Helt giftfri och för långvarigt utomhusbruk
 • Upp till 24 fångster per CO2-patron
 • Patenterad självapterande mekanism

Så fungerar det

A24-systemet är ett nytänkande och miljövänligt sätt att hålla råttor och möss borta från parker, lagerutrymmen, utomhusmiljöer kring fastigheter, tomter eller i källare, carport och vindsutrymmen. Produkten är utvecklad för långvarigt utomhusbruk.

Gnagarkontrollsystemet är främst avsett för professionella användare såsom lantbrukare, kommuner, fastighetsägare men kan även användas av privatpersoner som vill ha en långsiktig, giftfri och robust lösning på mus- och råttproblem.

Kolsyrefällan är lätt att montera och dödar därefter råttor enkelt och humant, upp till 24 gånger per byte av CO2-patron. Efter att mekanismen utlösts och dödat bytet apterar fällan sig själv igen och är redo för ny fångst.

 

A24 systemet innehåller utöver fällan:

 • Indikationsbete som placeras ut och visar den idealiska platsen för fällan (oftast inte där du ser mest råttor eller möss).
 • Digital fångsträknare som underlättar att se när det är dags för byte av CO2-patron.
 • CO2-patroner (2st).
 • Automatisk betesbehållare innehållande ett effektivt chokladbaserat bete med lång hållbarhet.

Goodnature A24 är godkänd av Naturvårdsverket som fångstredskap för mus, råtta och hermelin med typnummer S58. Läs mer i vårt blogginlägg om Goodnature A24.

Så gör du

 1. Montera kolsyrefällan på ett träd, husvägg eller annat fast föremål enligt produktanvisning, 12 cm ovanför marken.
 2. Beta fällan genom att skruva i betesbehållaren i toppen av fällan.
 3. Applicera en liten mängd bete utanför men i närheten av fällan för att locka råttor till fällan.
 4. Aptera fällan genom att sätta in CO2-patronen.
 5. Provskjut endast fällan när den är monterad och exakt enligt manualen.
 6. Byt ut förbrukningsmaterial (CO2-patron och bete) när dessa är förbrukade.
 7. Rengör fällan vid behov enling bruksanvisning. OBS. CO2-patronen ska alltid vara borttagen när du rengör fällan.

 Läs bruksanvisningen noga innan produkten tas i bruk och observera att för produkten ska få användas inom EU krävs det av användaren att fångstredskapet placeras så att det endast kan nås via en förlängd skyddande ingång (s.k. artificiell tunnel) som är lämplig för ändamålet, ex. av hönsnät eller färdiga produkter: 

Denna konstruktion ämnar förhindra att människor eller andra djur tar skada. Läs mer här


Vid större inköp för ex. fastighetsbolag, lantbrukare eller professionella skadedjursbekämpare - kontakta gärna oss för att få offert!1st A24 automatisk råttfälla, 1st Automatisk betesbehållare (inkl. bete), 2st CO2-patroner, 1st Digital fångsträknare, 1st Indikationsbete för optimal placering, 1st Guide för framgångsrikt bruk

Vanliga frågor

Hur vet jag om det finns CO2 kvar i patronen för att kunna utlösa fällan?

Vi rekommenderar att ha en digital fångsträknare för att enklast hålla koll på CO2-nivån (ca. 24 fångster per patron), räknaren följer med som standard när du köper A24-systemet på Stick.se. Har du ingen räknare går det såklart att provskjuta fällan för att se om CO2 finns kvar. Detta är dock inget bra sätt i längden eftersom du varje gång tappar CO2 och fortfarande inte vet antalet som finns kvar.

Kan jag flytta A24-fällan när den är apterad?

Nej, du ska aldrig göra några ingrepp eller flytta fällan när den är apterad. Koppla alltid bort CO2-patronen och släpp ut trycket innan du hanterar fällan. Se bruksanvisningen för vidare information.

Vad gör jag med fångsten som A24-fällan dödat?

Oftast kommer något rovdjur eller asätare göra jobbet åt dig och avlägsna bytet ganska snabbt. Om du har fällan på tomten kanske du vill bli av med bytet omedelbart, då kan du begrava bytet i mark eller kompost, alternativt slänga bytet i soporna. Tänk på att inte ta direkt på bytet, utan använd en plastpåse eller handskar för att undvika eventuell smitta. 

Finns det någon tumregel för när jag fångat alla råttor och kan sluta använda A24-fällor?

Har du en gång haft råttor på en plats så är det troligt att råttorna återkommer om du avslutar bekämpningsåtgärder. A24 är avsett att långsiktigt användas för att kostnads- och arbetseffektivt bekämpa råttor. Vi rekommenderar därför att du fortsätter använda A24-fällor, dock kan du minska och flytta fällor till andra platser, om du upplever att nuvarande plats är framgångsrikt kontrollerad/bekämpad.

Hur ofta måste jag byta betet i den automatiska A24 behållaren?

A24-betet håller i 6 månader från det att behållaren är öppnad/aktiverad. Gas som bildas i toppen av behållaren matar automatiskt ut rätt mängd bete över tid. För bäst effekt bör du varje månad skruva loss betesbehållaren och skrapa bort det yttersta skiktet bete för att få fram färskt bete.

Är A24 fällan farlig för katter, fåglar eller andra djur?

A24-fällan ska enligt Naturvårdsverket endast användas i Sverige tillsammans med en "artificiell tunnel" som en förlängning av fällans ingång, detta för att ge ytterligare skydd för icke avsedda arter samt människor - främst då barn. Det går att köpa förberedda tunnlar, skyddsboxar i metall eller så kan du bygga en egen av exempelvis hönsnät, trä eller rör.

Om du är osäker kring konstruktion av s.k. artificiell tunnel, var du kan köpa en sådan eller har någon övrig fråga så ber vi dig kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Produkten i kombination med en förlängd ingång enligt ovan ska inte vara farlig för varken djur eller människor givet att den hanteras korrekt enligt bruksanvisning.

Kan jag använda eget bete i A24-fällan, vad rekommenderar ni isåfall?

Ja det går att använda andra beten! Vi rekommenderar dock betet som hör till fällan då det är bevisat mycket effektivt, har lång hållbarhet och är anpassat för den automatiska beteshållaren. Med egna beten tappar du tyvärr automatiken i matning av bete. 

Jornötssmör bör vara ett passande bete om du vill fylla på betesbehållaren, notera dock som sagt att den automatiska matningen inte kommer fungera. Annars kan exempelvis fågelfrön i nätpåse fungera, placera då detta i toppen av fällan och ta bort själva betesbehållaren. 

Hur många A24-fällor behöver jag, finns det några riktlinjer?

En enkel tumregel som testats fram av tillverkaren Goodnature är 2st per hektar (10.000 m2) och med ett avstånd mellan fällorna om ca. 50 meter. Om du har väldigt stora ytor eller mycket komplexa ytor bör du testa dig fram med hjälp av indikationsbete för att hitta optimala placeringar. 

Jag vet redan att jag har problem med råttor så vad ska jag ha indikationsbetet till?

Goodnatures indikationsbete är framförallt avsett för att finna en idealisk plats att placera fällan. Många tror att platser där man ser mycket rått/mus-aktivitet är bäst plats, men så behöver inte vara fallet. Troligtvis finns där mycket föda som gnagarna dras till och att placera fällan där skulle innebära onödig konkurrens med fällan. Indikationsbetet brukar oftast indikera en plats som ligger närmre gnagarnas hem än deras primära födokälla - där är de mer intresserade av betet (och går därmed i fällan lättare).

Men självklart kan du spara indikationsbetet om du redan känner dig säker på bästa placering av A24-systemet. Det går såklart också att flytta runt fällan och testa sig fram, men indikationsbetet är smidigt.

Relaterade produkter
Copyright © 2021 Stick AB
To top