Tätning mot möss

  Tätningsmaterial av olika slag och för olika applikationer som hjälper dig stänga möss ute från fastigheten.

  Alla produkter

  Visa fler

  Köp-guide tätning mot möss

  Här presenterar vi olika sorters tätningsmaterial som fungerar mot möss för att underlätta ditt val, vi går igenom vilka material som passar var, betydande skillnader, och viktiga saker att tänka på med mera.

   

  Vilken sorts tätning passar mig?

  Det finns flera olika sorters tätningsprodukter som stänger möss ute som lämpar sig för olika ställen på huset. Nedan har vi sammanställt olika tätning och vilken typ av applikation de passar för, från stort till smått:

  • Gnagarskyddsnät: Passar tätning av större håligheter som tex. ingångar till en krypgrund eller under ett trädäck. Gnagarskyddsnätets maskstorlek är så pass liten (≤ 5 mm) att det effektivt hindrar möss från att passera. Påverkar inte luftflöden då nätet ger full ventilation. För nät som ska kapas för att passa en viss yta rekommenderar vi svetsat gnagarskyddsnät framför vävda.
  • Musborst: Perfekt för att täta en längre distans, exempelvis där fasad möter grund eller innervägg, där man vill bibehålla luftspalten och avståndet är mellan 30-90 mm. Musborst utnyttjar att det inte är mössens naturliga beteende att försöka pressa sig igenom ett material som förefaller kompakt. De kan försöka gnaga på borsten men då den består av massor av strån kommer gnagandet vara förgäves och mössen ger upp.
  • Gnagarstopp stålull: Lämpar sig för springor om endast 7 mm och uppåt. Materialet kan klippas och formas lätt för att passa olika former och storlek på öppning. Används ofta för rörgenomföringar i grunden (tex. för bergvärme, vatten eller avlopp) samt kring rör i köket. Om Gnagarstoppull inte är för hårt packad släpper den igenom viss luft och fukt, men hårt packad gör den i princip inte det. Kombinationen av plastblandning och ståltråd gör att mössen inte gnager på ullen.
  • Tätningsmassa: Kan användas både inomhus och utomhus för att täta små springor och hål om 5-30 mm. Används ofta för borrhål eller kabelgenomföringar och liknande. Tätningsmassan fungerar som så att utsidan torkar och ger en spackelliknande yta. Detta medan insidan inte torkar utan bibehåller en kladdig konsistens. Så om mössen gnager på massan så slutar de när de kommer åt den kladdiga delen som dessutom innehåller metallpartiklar.

   

  Hur fungerar tätning mot möss?

  I all sin enkelhet så blockerar tätning möjliga passager in i huset för mössen. Speciellt under årets kalla månader söker sig möss inomhus i jakt på skydd, värme, mat och bomaterial. Tar man bort vägar in och ut ur fastigheten så säger det sig självt att man slipper problem med möss då de helt enkelt inte tar sig in. Då söker sig mössen istället till naturliga skyddade platser i naturen för att klara vintern.

  Det är sällan man lyckas göra ett hus 100% tätt eftersom möss kan ta sig in via springor om ringa 0,5 cm. Men det behöver inte vara 100% för att ändå ge ett gott skydd. Tar man bort uppenbara vägar in så blir platsen mindre attraktiv för mössen, dels så är chansen mindre att de hittar de öppningar som missats att tätas, samtidigt upplever mössen sig tex. mer exponerade för rovdjur om det endast finns ett fåtal vägar in och ut.

  Ofta när man har med en huskonstruktion att göra så fyller hål eller springor ibland en viktig funktion i termer av ventilation eller luftspalt och fukttransport. Det är därför viktigt att använda ett mustätningsmaterial som lämpar sig för den del av huset som tätas.

   

  Vilka fördelar har tätning mot möss?

  Följande är de vanligaste skälen som våra kunder angett för att täta mot möss:

  1. Hållbart: Det är helt klart mer jobb att täta ett hus än att exempelvis sätta ut musfällor. Belöningen kommer när du väl har gjort jobbet. Då har du en lösning som håller i stort sätt hur länge som helst och som inte kräver något löpande arbete för att fungera.
  2. Miljövänligt: Då mustätningen har en livslängd motsvarande andra byggnadsmaterial så bidrar tätning till minimal miljöpåverkan jämfört med tex. musgifter eller produkter som slits ut eller använder förbrukningsartiklar. 
  3. Ekonomiskt: Med tanke på livslängden på mustätning så blir det oftast långsiktigt billigare än många andra alternativ, trots en initialt högre kostnad. I jämförelse har du inga ytterligare löpande kostnader för underhåll och skötsel av fällor eller nya förbrukningsartiklar. Många nya hus byggs idag med rätt sorts mustätning från början, troligtvis för att den ekonomiska kalkylen visar att det är rätt väg att gå.
  4. Diskret: Materialen för mustätning integreras med fastigheten och när de väl är på plats så syns de endast för den som vet var de finns och där smälter de in bra. Dessutom får du inte några döda möss i väggarna eller tråkiga överraskningar med krossade möss i en musfälla under diskbänken.
  5. Effektivt: En väl utförd mustätning fungerar allt som oftast väldigt bra och gör jobbet.
  6. Humant: Troligtvis är tätning det absolut humanaste och djurvänligaste sättet att slippa möss. Mössen skadas eller dödas inte utan tvingas helt enkelt söka sig till boplatser i naturen där de hör hemma.

   

  Vilka vanliga misstag ska jag undvika vid tätning?

  Här har vi samlat information från kunder som visar på vanliga fel man kan råka göra vid tätning av huset:

  • Felaktig montering: Det är viktigt att inte lämna springor när du applicerar mustätningsmaterial. Som vi tidigare nämnt så räcker det med 5 mm för att en mus ska kunna pressa sig in. Så tex. om du monterar musborst längs med en fasad är det viktigt att de olika sektionerna går helt i varandra och inte lämnar en glipa.

  • Fel material: Ibland tar man vad man har tillgängligt och tätar med det. Om det gäller tex. en luftspalt så fyller den en viktig funktion för att transportera fukt från fastigheten, den vill man täta på ett sätt så den bibehåller sin funktion. Se därför till att använda professionella mustätningsmaterial där det krävs.

  • Missar viktiga platser: Det är inte alltid så lätt att veta exakt var mössen tar sig in. Ofta krävs det dels att man är noggrann och kanske dessutom går med en spegel för att undersöka ytor man inte kan se så lätt. Vårt tips är att börja med de uppenbara öppningar du hittar och sedan vara observant på om möss fortfarande tycks ta sig in, och då fortsätta med vidare åtgärder, dvs. ta arbetet stegvis till du helt lyckas hålla mössen ute. Se det mer som ett maratonlopp mot mössen än en kort sprint. 

   

  Vanliga frågor om tätning

  Här följer de vanligaste frågorna vi fått från kunder om elektriska musfällor:

  Var bör jag täta mot möss?

  Alla håligheter och sprickor som är ≥ 5mm bör tätas för att möss inte ska kunna ta sig in. Detta kan vara exempelvis kring fönster och dörrar, ventiler och ventilpassager, i husgrunden, vid genomföringar av elkablage och VVS, vid tak och takfot, vid fasadbeklädnad och läkt mm.

  Se mer om platser i behov av tätning mot möss i bloggen.

  Räcker glasfiber för tätning mot möss?

  Nej tyvärr fungerar inte glasfiber alls som tätning. Snarare uppskattar möss glasfiber och använder det gärna som byggnadsmaterial till sina egna boplatser.

  Kan gnagare inte gnaga sönder tätningsmaterialen?

  Gnagare kan gnaga sönder det mesta, speciellt råttor, tex. kan de gnaga sig igenom elkabablar som innehåller metalltråd eller faktiskt till och med glas eller cement. Speciellt utvecklade material för mustätning är inte alltid helt och hållet motståndskraftiga mot angrepp men utnyttjar gnagarnas naturliga beteende för att motstå angrepp. Till exempel musborst som utnyttjar att mössen i sitt naturliga beteende inte försöker att pressa sig igenom material som för dem förefaller kompakt. De kan förvisso testa att gnaga på borsten men då den består av massvis med borst kommer gnagandet inte vara framgångsrikt var på mössen ger upp. Dessutom sticker borsten mössen i ansikte och ögon vilket de finner obehagligt och undviker.

  Läs mer om tätning mot möss i bloggen.

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top