Tätning av hus mot möss

Täta hål möss

En tätad byggnad kan göra att du slipper problem med möss helt och hållet. Tyvärr är oftast inte ens nybyggda moderna hus täta nog att hålla möss ute. Vi går igenom hur du kan täta huset med nya smarta material och på så vis långsiktigt hålla mössen ute där de hör hemma.

 

Innehåll

 1. Fördelar med tätning
 2. Vanliga ställen i behov av tätning
 3. Checklista för tätning av hus
 4. Exempel på tätning mot möss
 5. Rätt material för tätning mot möss

 

Du har säkert hört att möss kan ta sig in genom så pass små passager som 5-7 mm i diameter. Det gör tyvärr att möss har fritt tillträde till många hus och gärna söker sig in i hus när det börjar bli kallt eller när naturens matförråd börjar sina. Du kan dock stänga mössen ute med grundlig tätning av en fastighet och behöver då inte oroa dig för musbekämpning under överskådlig tid. 

Om du är osäker på var möss tar sig in i huset bör du börja med att undersöka spår efter möss, tex. kan spårningspulver hjälpa dig se exakt hur mössen rör sig i eller omkring byggnaden. 

Vi går här igenom fördelarna med att mustäta huset, var du bör kontrollera att huset är tätat, och hur du tätar om du finner brister i tätningen.

 

Fördelar med tätning

Den främsta fördelen med att täta bort musproblem är att du får en permanent lösning på problemet. Att täta huset förebyggande mot möss och andra gnagare är:

 • Miljövänlig (jämfört med exempelvis musgift eller förbrukningsvaror)
 • Kostnadseffektiv (givet att det kostar mycket att bekämpa möss över tid)
 • Skonsamt mot möss (då du slipper fånga eller döda mössen)

Lyckas du riktigt bra med tätningen så kan möss inomhus vara ett minne blott! 

 

Vanliga ställen i behov av tätning

Här följer de vanligaste konstruktionsmässiga öppningar som möss använder sig för att ta sig in i hus:

 1. Springor kring fönster, dörrar och foder 
 2. Ventiler och öppningar kring ventilpassager
 3. Sprickor och öppningar kring grund
 4. Håligheter kring genomföringar av el och avlopp 
 5. Springor och glipor kring tak, luftspringor vid tak, takfot mm.
 6. Spingor mellan fasadbeklädnad och läkt, fasadhörn mm.
 7. Håligheter i torpargrund eller under altaner, mm. I äldre hus på torpargrund kan golvlager också vara otäta, ibland är dessa lättare att åtgärda än att täta hela grunden.

Se gärna vårt case där vi går igenom och visar hur man tätar takfotens luftspalt på ett hus.

 

Checklista för tätning av hus

Med följande arbetsprocess och checklista kan du framgångsrikt täta ditt hus mot möss:

 1. Inventera och gå igenom husets alla delar metodiskt (se Vanliga ställen i behov av tätning). Identifiera håligheter på ≥ 5mm. 
 2. Tänk på att material kan svälla/krympa under olika delar av säsongen. Trä som inte har några springor en varm sommar kan krympa och lämna springor när det blir kallt och fuktigt.
 3. Tänk på att ventiler fyller en funktion att släppa igenom luft. Använd tätningsmaterial som passar ändamålet. Exempelvis gnagarskyddsnät som släpper igenom luft. Luftspalter i speciellt ytterväggar släpper även de igenom ett visst flöde, för dessa kan material som gnagarskyddsull vara lämpligt.
 4. Planera arbetet och införskaffa den typ av tätning som passar bäst för de olika områden du identifierat som ska tätas. Till exempel så är det enklast att täta ett litet hål med speciell fogmassa mot möss medan det för en större yta blir mer effektivt med gnagarskyddsnät.
 5. Täta allt som kan ge en springa/hålighet på mer än 5 mm i diameter. 
 6. Kontrollera efter ett år (en säsong) att tätningar är intakta.

Generellt så hjälper tätning mot möss även mot råttor. Dock bör du fokusera extra åtgärder kring avlopp om det är råttor du vill undvika. Till exempel att se till att rör är hela, ta bort gamla rörskarvar, golvbrunnar och annat som inte är i bruk. Samt se till att golvbrunnar är hela med fungerande vattenlås och helst skyddsgaller. Om golvbrunnar påverkats av råttor så finns det speciella golvbrunnar som är råttsäkra.

 

Exempel på tätning mot möss

Vilken sorts tätningsmaterial som passar bäst beror på vad du ska täta, kringliggande material, hur stor öppningen är och vilka monteringsmöjligheter som finns. Till exempel:

För..produkt som passar...
Öppning vid takfotmusborst och/eller gnagarskyddsull
Genomföring av elkablartätningsmedel eller gnagarskyddsull
Öppningar ytterpanel/läktmusborst
Genomföringar av VVStätningsmedel eller gnagarskyddsull
Ventilationsutgånggnagarskyddsnät svetsad
Öppningar under altangnagarskyddsnät
Öppningar i torpargrundgnagarskyddsnät

 

Notera att många byggmaterial inte är säkra mot angrepp från möss och råttor trots att de sluter tätt. Vissa material såsom isolering (ex. glasfiber) är till och med attraktiva som bomaterial för mössen att bygga med! Och visste du att råttor kan gnaga sig igenom cement med glas i?! Gnagare är som namnet antyder bra på att just 'gnaga' och kan ta sig igenom många material trots att ingen direkt öppning lämnats. 


 Tips: Utöver att välja gnagarsäkra material bör du undvika skarvar som gör att gnagarna får grepp om något att börja gnaga på. 


 

Rätt material för tätning mot möss

För säkrare tätning rekommenderas material som är avsedda att stoppa gnagare, till exempel: 

 • Tätningsmedel: fungerar som så att endast utsidan torkar, kärnan torkar inte vilket gör att gnagare undviker att gnaga vidare på tätningen.
 • Musborst: polypropen som möss undviker att passera, samtidigt som det bibehåller exempelvis en luftspalt. Även om mössen gnager på materialet så finns så pass många strån att de inte kommer någon vart och tröttnar. Försöker möss pressa sig igenom så sticker strån dem i och kring ögonen (där de är särskilt känsliga) och de hindras därmed.
 • Gnagarskyddsull: består av rejäla stålfibrer som gnagare undviker att gnaga på.
 • Gnagarskyddsnät: rostfritt nät med tillräcklig trådtjocklek för att inte ens råttor ska kunna gnaga sönder tråden. Samtidigt tillräckligt finmaskigt för att små möss inte ska kunna klämma sig igenom. Om du måste anpassa storleken på nätet mycket så rekommenderas svetsat gnagarskyddsnät som kan kapas utan att maskorna riskerar att ändra form/storlek.

Vill du lära dig mer om möss, läs då vår expertguide om möss.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top