MyggA Original Roll-on 50ml

Kraftfull myggavvisande roll-on med 20,7-vikt% DEET
MyggA Original Roll-on 50ml
85 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Skyddar mot mygg i 5-6 timmar

  • Kraftfullt effekt med 20,7-vikt% DEET
  • Enkel applicering med roll-on

Så fungerar det

MyggA Stick är ett fraftfullt myggmedel med 20,7-vikt% DEET i glasflaska roll-on som är lätt att applicera på huden. 

Utöver myggor skyddar MyggA-roll-on även mot knott och andra stickande insekter samt minskar risken för fästingbett. Produkten kan användas mot stickmyggor både i Sverige och utomlands. 

MyggA innehåller 19-vikt% DEET. Innehåller även en kombination av olika extrakt av växtoljor från bl a lavendel, geranium och flera sorters rosor.

Så gör du

  • Mot myggor: Dra streck över huden på de kroppsdelar du vill skydda - så enkelt är det. MyggA Stick ska bara användas på mindre hudytor och maximalt 2 gånger/dag.
  • Mot fästingar: För att minska risken för bett ska exponerade hudytor täckas helt. Applicera sedan MyggA där kläderna slutar runt vader, handleder och hals vilket förhindrar att fästingarna kryper in under kläderna.

 Tips: Om du använder solskyddsmedel samtidigt ska MyggA strykas ovanpå och kom ihåg att upprepa behandlingen efter bad.

Användningsinformation:

  • Undvik kontakt med ögon och läppar. Kan vara farligt vid förtäring.
  • Använd inte MyggA Roll-on på skadad och irriterad hud. 
  • Myggmedel ska användas med försiktighet av alla, speciellt på barn.
  • Får inte användas på barn under 12 år. 
  • Hållbarhet 5 år från tillverkningsdatum.

Innehåll: Innehåller den aktiva substansen DEET (N,N-dietyl-m-toluamid). Dessutom innehåller MyggA extrakt av växtoljor från bl a lavendel, geranium och rosor.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 3787. Verksamt ämne: DEET 20,7 vikt-%.

Fara

 

Orsakar allvarliga ögonskador. Brandfarlig vätska och ånga.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Läs merVisa mindre
1st Mygga Original Roll-on 50ml
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top