RapidAction doftpatron [Grön]

Ökar effekten på flertalet myggfångarmaskiner, med doftämnen anpassade för svenska stickmyggor
RapidAction doftpatron [Grön]
195 kr
RapidAction grön till myggfångare RapidAction™ doftpatron -Grön förpackning
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Åter i lager 10:e juni
.
Åter i lager 10:e juni
Beskrivning
Dokument
Förpackning

RapidAction till myggfångare är:

  • Anpassad för vanliga svenska stickmyggor
  • Varar i ca. 4 veckor
  • Fungerar till flertalet myggfångare, bl.a. AMT200 och Predator Dynamic

Så fungerar den

Doftpatron som avsevärt ökar effekten på myggmaskiner såsom AMT100, Predator Dynamic, SkeeterVac och Mega Catch.

Den unika doftblandningen efterliknar mänsklig doft och är specialanpassad för att attrahera mygg och knott i norra europa. Doftblandningen är ytterligare skräddarsydd för att attrahera honmyggor vilket gör att myggfångarmaskinen får en kraftigt ökad utrotande effekt på myggbeståndet.

I nyutvecklad gelform som ger mer intensitet och en bättre jämnare doftdistribution.

Innehåll: 1-Okten-3-ol 33 vikt-% och Mjölksyra 67 vikt-%.

Säkerhetsinformation: Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. För användning i apparatur för fångst eller dödande av flygande stickande insekter. Endast avsett för utomhusbruk.

Fara

    

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Läs merVisa mindre

1st RapidAction doftpatron -Grön

Kundrecensioner
Snabb leverans hem till brevlådan och varorna helt enligt beskrivning, inget att klaga på.
Verifierad köpare

Vanliga frågor

Säsongsstart myggfångare

När bör jag börja använda myggfångaren?

Den enkla tumregeln är att ju tidigare på våren du ställer ut myggfångaren, destå bättre och större möjlighet att påverka myggbeståndet. Dock är det så att mygg- och knottägg kläcks först när utomhustemperaturen är någorlunda stabil över 10 grader. Alltså är det onödigt att börja använda maskinen dessförinnan.

Placering myggfångare

Var ska jag placera Mosquito Magnet Independence för bäst resultat?

Då Mosquito Magnet Independence är en utrotande myggfångare lockar den till sig myggor för att sedan fånga in och döda dem. Med fördel placerar du maskinen på din tomt men ca 20-50 meter från de platser där ni vanligen vistas i trädgården - maskinen får då maximal effekt på myggbeståndet inom området du vill täcka och lockar dessutom bort myggorna från där ni är.

Olika typer av mygg

Vilka olika typer av myggor finns det i Sverige?

Det finns 49 arter stickmyggor i Sverige, vanligast av dessa är grupperna skogsmyggor och översvämingsmyggor. Läs mer i guiden

Regn myggfångare

Måste jag ta in eller täcka myggfångaren när det regnar mycket?

Nej, maskinerna är byggda för att klara regn, dock skadar det inte eftersom myggorna ändå inte är ute vid regnväder - det kan öka livslängden på maskinen till viss del. Tänk på att vattenspridare inte ska riktas så att de sprutar vatten på maskinen, detta då maskinen är anpassad att klara vatten som kommer naturligt - vattenspridare kan spruta in vatten med högre hastighet och från andra håll vilket kan göra att maskinen tar skada. 

UV-lampa

UV-lampan på min nya Predator Dynamic lyser inte, vad är fel?

Lampans UV-ljus är inte synligt i dagsljus. Testa lampan på natten, då bör du kunna se svagt lila sken.

Om det visar sig att lampan är trasig så finns det nya lampor att beställa.

Gasol- eller eldriven myggfångare

Vad är bäst, gasoldriven eller eldriven myggfångare?

Gasoldrivna maskiner fungerar avsevärt bättre i alla förhållanden. Den enkla förklaringen är att de helt enkelt har fler attribut (lockmedel) som liknar en människa och därmed attraherar mygg mer effektivt. Dock är såklart prislappen en viktig aspekt så har du bara små myggproblem kan en elektrisk maskin vara att föredra.

Val av gasolflaska

Vilka gasolflaskor rekommenderas till era myggfångare?

Nästan alla gasolflaskor fungerar för våra myggfångare. Gasol kan du smidigt köpa på de flesta bensinstationer. För att gasolen ska räcka länge rekommenderar vi de relativt stora gasolflaskorna P11 och PC10.

Mygga myggfångare Tabell gasolflaskor

 

FlaskaGasolinnehåll (kg)Flaskvolym (liter)Vikt inkl. gasol (kg)
P11112626
PC10102417
Vinterförvaring myggfångare

Hur ska jag förbereda och förvara min myggfångare över vintern?

  1. Gör rent apparaten grundligt från smuts och döda insekter, torka eller borsta.
  2. Stäng ventil till gasolflaska och koppla bort regulatorn till gasolflaskan (vissa modeller, ex. Mosquito Magnet, har en speciell rengöringspatron för att rengöra maskinens flödessystem)
  3. Sätt maskinen i förvaring under tak med en temperatur över 0 grader

Ovan är generella instruktioner men se också specifika instruktioner kring förvaring för just din maskin (märke/modell). 

Placering myggfångare skugga

Varför står det i instruktionerna att jag ska ställa myggfångaren i skugga?

För att få maximal effekt ska myggfångaren placeras där det finns mest mygg och knott. Då mygg och knott föredrar skugga framför direkt solljus bör också maskinen placeras där.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top