Thermacell™ lanterna svart

Perfekt för camping och utevistelse
Thermacell™ lanterna svart
589 kr
Thermacell lanterna förpackning Thermacell lanterna svart Thermacell lanterna miljö
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Thermacell® lanterna är:

  • Extremt effektiv och lättanvänd utomhusprodukt
  • Portabel och ljudlös; perfekt för uteplats, camping, jakt, fiske mm.
  • Elektrisk belysningsfunktion 

Så fungerar den

Thermacell® myggskydd skapar en myggfri skyddszon om ca 20m2 genom att sprida luktfritt myggmedel. Produkten har en elektrisk belysningsfunktion tillsammans med själva myggskyddet. Belysning och myggskydd aktiveras antingen tillsammans eller var och en för sig. Belysningen kommer från inbyggda LED-lampor som drivs med 4 st AA-batterier (köps separat). Batterier av god kvalité håller i upp till 50 timmar.

Förpackningen innehåller: 1st Lanterna, 3 mattor med myggmedel och 1 gaspatron (ger 12 timmars skydd).

Så gör du

  1. Sätt i gaspatron
  2. För in myggmedelsmatta
  3. Slå på med gasknappen
  4. När den blå myggmedelsmattan blivit vit är det dags att byta
  5. Om maskinen inte är på eller gasolen är slut syns inget ljus/glöd i det genomsiktliga hålet på produktens ovansida

Thermacell refill finns att köpa till.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5357. Thermacell Mat, per enhet: Aktiva ingredienser: Pralletrin 0,2 g, 46,6 vikt-%.

Varning

 

Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. All annan användning otillåten om den inte särskilt tillåtits. Endast för utomhusbruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur.


Thermacell Butane Cartridge, per enhet: Flytande petroleumgaser 21,7 ml.

Fara

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Läs merVisa mindre
1st lanterna, 1st gaspatron, 3st myggmedelsmattor
Kundrecensioner
Perfekt vara
Copyright © 2024 Stick AB
To top