Myrmedel Myrr Extra 200g

Utrotar myror även om du inte vet var boet finns, perfekt för uteplatser och omkring byggnader
Myrmedel Myrr Extra 200g
128 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Utrotar myrboet inom 7-14 dagar
  • Mycket effektivt mot alla myrbon och speciellt mot svartmyror
  • Du behöver inte veta var myrboet finns

Så fungerar det

Extremt effektivt myrmedel mot myror på uteplatser och omkring byggnader. Produkten fungerar genom att myrorna äter av sockerbetet och tar med sig det till boet, där yngel och drottning utfodras. Myrr Extra utrotar myrboet snabbt och smidigt, inom 7-14 dagar är hela boet utrotat.

Aktiv ingrediens: Imidakloprid 0,05 vikt-%


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5382. Verksamt ämne: Imidakloprid 0,05 vikt-%.

Varning

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta huden grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Tomma förpackningar och produktrester måste lämnas till kommunalt avfallshanteringssystem för farligt avfall. Brott mot följande speciellt föreskrivna föreskrifter kan leda till straff:

  • Får bara användas som insektsmedel mot myror i och runt byggnader.
  • Får inte användas mot andra skadedjur och inte i högre doser än de som anges i bruksanvisningen.
  • Får inte förvaras tillsammans med mat, dryck och djurfoder.
Läs merVisa mindre
1st Myrr® Extra 200g
Kundrecensioner
Snabb leverans.
Verifierad köpare
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top