Myrr® till utvattning 100ml

Anpassad för bekämpning av svåråtkomliga myrbon utomhus, exempelvis i stenläggningar
Myrr® till utvattning 100ml
119 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Vattnas enkelt ut över myrboet
  • Praktiskt för oåtkomliga myrbon i ex. stenläggningar
  • Långtidsverkande

Så fungerar det

Produkt för utomhusbruk anpassad för långtidsverkande bekämpning av myrbon. Speciellt lämplig för bekämpning av otillgängliga myrbon i exempelvis stenläggningar, altaner eller grusgångar.

Aktiv ingrediens: Deltametrin 7,5 g/lit. Registreringsnummer: Bekämpningsmedel klass 3. Reg. nr 4797. Producent: Bayer Garden (Säkerhetsdatablad lämnas på begäran).        

Så gör du

  1. Förvara oåtkomligt för barn 
  2. Läs och följ bruksanvisningen på förpackning
  3. Myrmedlet blandas med vatten och vattnas ut över myrboet
  4. För överbliven vätska: töm ej i avloppet, lämna vätska och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall                  

 Viktig produktinformation: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.


                   1st Myrr® till utvattning 100ml
Relaterade produkter
Copyright © 2021 Stick AB
To top