Bin - guide

Bin sticker ogärna och sällan. Dessutom fyller de en kritisk funktion i ekosystemet när de i sin jakt på föda passar på att pollinera växter på löpande band. Bin är alltså inte ett skadedjur som du bör bekämpa, snarare finns skäl att både undvika samt söka skydda bina.

 

Kort om bin

Biet (Apoidea) tillhör ordningen steklar och är en livsviktig del i växters pollinering. Utan bin skulle de flesta växter sluta fortplanta sig och på sikt dö ut. Bin söker sig till blommor och växter eftersom de livnär sig på nektar och pollen. Nektar ger bin energi och pollen protein.

Det finns upp emot 300 olika sorters bin i Sverige! De ser tämligen olika ut och flera har exotiska namn som till exempel blodbin, citronbin, pansarbingökbin, sorgbin eller tapetserarbin. Sedan har vi också vanligare bisorter som honungsbin och humlor. 

Bin lever ofta i stora kolonier där en bidrottning styr samhället med hjälp av unika doftämnen och vilken sorts bin hon skapar (arbetare eller drönare). En bikupa kan innehålla upp till så många som 50.000 individer.

 

 Visste du: det minsta biet i världen är Trigona minima, vars arbetarbi endast är ca. 2,1 mm långt. 

Bi

Bild: Bi. © Stick.se

Så känner du igen biet

Vanligast är att bin förväxlas med den större kusinen getingen. Några skillnader på bin och geting för att hjälpa dig avgöra vilken som är vilken:

  • Getingar har en tydlig gul-svart markering. Bin har en dovare markering, mer brun-svart teckning, där brunt ersatt getingens skrikiga gula färg. 
  • Getingar har en spetsig bakdel medan biet har en mer mjuk och rundad rumpa.
  • Bin hårigare (mer luden) än getingen som helt saknar “päls”. Till och med på huvudet och runt ögonen är biet hårigt. Håret är en del i förklaringen till varför bin är så bra pollinerare, pollen fastnar lätt i håret och tas med till nästa växt.
  • Bin sticker sällan, de undviker att sticka om de inte tex. blir klämda. Getingar är betydligt mer aggressiva och sticker mer gärna. En anledning till att bin sällan sticker dig är att de dör om de stuckit med sin gadd. Getingar kan sticka flera gånger och överlever. 

 

Så kan du bekämpa andra flygande insekter men rädda bina

När det kommer till bin förespråkar vi inte någon form av förebyggande åtgärder eller bekämpning. Anledningen till detta är att bin är hotade samtidigt som de är kritiska för ekosystemen.

Istället rekommenderar vi att alla gör det de kan för att ge bina så bra möjligheter som möjligt för sin fortlevnad. Exempelvis genom att undvika att använda bekämpningsmedel utomhus. Om du ska bekämpa getingar eller myror utomhus så försök att bekämpa lokalt direkt i geting- eller myrboet.

Det finns också flera saker du kan göra i din trädgård för att göra livet lättare för bin.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top